article image

Lielākā vispasaules ilgtspējīgo skolu programma “Eco-Schools” ir eTwinning draugs

2019. gadā Eco-Schools (Eko Skolas) atzīmē 25 izcilības gadus vides un ilgtspējīgas attīstības izglītības jomā.

Eko Skolu spēks slēpjas spējā veidot ilgtspējīgi virzītus un vidi apzinošos cilvēku paaudzes. Eko Skolas aicina savus skolēnus iesaistīties vides problēmu risināšanā tādā līmenī, kādā tie spēj saskatīt taustāmus rezultātus, iedrošinot tos atstāt ietekmi. Kā skolēni var sekot līdzi savam progresam un sasniegt mērķus? To var panākt ar konkrētas rīcības plāna ieviešanu, ar praktiskām aktivitātēm un noteiktiem laika ierobežojumiem.

Izmantojot dažādus instrumentus, piemēram, septiņu soļu metodoloģiju, Eko Skolas iesaista milzīgu skaitu skolēnu, kas procesā spēlē primāro lomu, kā arī skolotājus, kas palīdz sasniegt mērķus un ambīcijas. Bez tam programma piedāvā stundu plānus kā vadlīnijas skolotājiem, kas vēlas izglītot skolēnus atkritumu un piesārņojuma jautājumos. Stundu plāni izstrādāti, lai virzītos uz piegružošanas samazināšanas kampaņas mērķiem.

Par paveikto lielo darbu, Eko Skolas saņēmušas ANO Ilgtspējīgas izglītības dekādes atzinību 2005. – 2014. gados

Šo gadu laikā arī eTwinning un Eko Skolas izveidojušas spēcīgas sadarbības attiecības. Patiesībā Eko Skolas aktīvi piedalījās gan 2017. gada eTwinning ikgadējā konferencē Maltā, gan 2018. gadā – Polijā.

Varšavā Eko Skolas vadīja darbnīcu par “kultūras mantojumu kā eko skolas tematu kombinācijā ar ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM)”, kur parādīja kultūras mantojumu kā būtisku izglītības elementu, kas palīdz IAM realizācijā. Pēc šīs prezentācijas vairāki dalībnieki izteica vēlmi iesaistīties Eko Skolu programmā. Arī 2019. gada eTwinning konferencē Eko Skolas ir aicinātas vadīt darbnīcu par demokrātisko līdzdalību.

eTwinning pavasara kampaņas ietvaros Eko Skolas piedāvāja tiešsaistes semināru, kurā tika runāts par rokas nospieduma rīcībām, kas minētas publikācijā “Pozitīva rīcība ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai”, parādot piecu Eko Skolu projektus. Tajā tika parādīti veidi, kā skolotāji var ieviest IAM ikdienas mācībās skolā.