article image

Creative Classroom (Radošā klase) - septiņus gadus ilgs radošais ceļojums

“Radošajai klasei” šobrīd rit septītais radošās darbības gads, kas to padara par vecāko eTwinning īpašo grupu. Ar gandrīz 7000 biedriem tā ir arī viena no lielākajām. Jau grupas nosaukums liecina, ka grupa paredzēta, lai dalītos pieredzē un idejās un piedalītos radošās aktivitātēs, vebināros un kampaņās skolotājiem.

eTwinning īpašās grupas ir privātas platformas eTwinning dalībniekiem, kurās diskutēt un strādāt ar noteiktu tēmu. Mērķis ir dalīties praksē, apspriest mācīšanas metodes un atrast atbalstu profesionālai attīstībai no kolēģiem visā Eiropā.

Mums bija iespēja apspriest Radošās klases grupu ar tās moderatori Ireni Pateraki no Grieķijas. Ceram, ka tev viņas atbildes liksies tikpat informējošas kā mums!

Kā “Radošā klase” var papildināt ikdienas praksi skolotājiem, kas ir šīs grupas biedri?

Radošās klases grupa ir kas vairāk par grupu - tā ir kopiena, kuras cilvēki alkst izmēģināt jaunas pieejas, piedalīties semināros, pieņemt radošus izaicinājumus. Skolotājiem ir iespēja dalīties savā praksē un smelties idejas vienam no otra. Grupas biedri var atrast daudz noderīgu resursu, kas var palīdzēt bagātināt viņu ikdienas praksi skolā. Kopš septembra tiek organizētas īpašas aktivitātes, kurās var piedalīties arī viņu skolēni. Piemēram, pagājušajā septembrī izsludināju konkursu par plakātiem ar tēmu Digitālā pilsonība. Skolēni vecumā no 5 līdz 19 gadiem piedalījās, radot plakātus šajās piecās jomās: Digitālā pieeja, Digitālā komunikācija, Digitālā pilsonība, Digitālā lietotprasme un Digitālā etiķete un drošība. Gala rezultāts aplūkojams šeit.

Vai vari, lūdzu, dalīties padomos, kā skolotāji var stimulēt un iesaistīt skolēnus radošās skolas aktivitātēs, pat ja tās varbūt nav daļa no mācību programmas?

Skolēni mācās labāk, ja viņiem ir jautri, bet tas skolotājiem nav viegls uzdevums, it īpaši vidējās izglītības līmenī. E. De Bono ir teicis, ka: Radošums sevī ietver izlaušanos no gatavas sistēmas, lai paskatītos uz lietām citādāk. Lai to sasniegtu, skolotājiem jādod skolēniem iespēja būt kritiskiem, dalīties domās, jautājumos un idejās, strādāt kopā, lai sasniegtu mērķi, skatītos uz problēmām jaunā veidā un izmēģinātu jaunas pieejas. Noskatieties šo video, kurā paskaidrots, kā varam palīdzēt skolēniem izdarīt un sasniegt vairāk!

Grupas e-bibliotēkā ir iespaidīga kolekcija, kurā ir dzejoļi, lugas, dziesmas un pat mākslas grāmata. Kā jūsuprāt šie materiāli palīdz skolotājiem stundu laikā ieviest vairāk radošas aktivitātes?

Radošās klases grupa ir kopiena, kurā dalīties labā praksē. Skolotāji dalās savā darbā un tas visiem ir pieejams e-bibliotēkā. Skolotājiem ir iespēja redzēt, ko citi skolotāji dara savās klasēs, rast idejas un ieviest tās tādā pašā vai citādā veidā arī saviem skolēniem. Mēs dažādos veidos cenšamies izplatīt skolotāju darbu. Ja neskaita e-bibliotēku, katru gadu organizējam neformālu, tiešsaistes konferenci. Skolotājiem tiek dotas piecas minūtes, lai citiem skolotājiem prezentētu savus projektus, aktivitātes vai rīkus. Šis pasākums notiek sestdienā un ilgst sešas stundas. Pēdējā tiešsaistes konferencē savu darbu prezentēja 30 skolotāji un aptuveni 400 skolotāji to daļēji vai pilnībā noskatījās.

Kuri jūsuprāt ir vissvarīgākie rīki, kas skolotājiem nepieciešami, lai ieviestu klasē radošumu un iesaistītu skolēnus?

Es nedomāju, ka radošumam nepieciešami noteikti rīki. Mēs visi piedzimstam radoši, nepieciešams tikai iedrošinājums to parādīt un atklāt savus talantus. Noslēpums ir nebaidīties izmēģināt jaunas lietas, metodes un pieejas mācīšanai. Mēs varam kļūdīties, bet, ja nemaz nemēģinām, tad arī nekad neiemācīsimies. Tāpēc vienmēr iesaku skolotājiem darīt lietas, kas dažreiz izskatās trakas vai grūti sasniedzamas. Ja viņi tic savai idejai un ir pilni entuziasma, skolēni to pieņems un sekos, it īpaši, ja arī viņiem ideja šķiet interesanta. Piemēram, šobrīd grupā organizējam Eiropas manekena izaicinājumu. Lūdzām skolotājiem kopā ar skolēniem iesūtīt manekena izaicinājuma video, lai radītu kopīgu Eiropas manekena izaicinājuma video un tā atzīmētu Eiropas dienu. Līdz šim esam saņēmuši 50 video no 17 valstīm, un daudzos gadījumos šī aktivitāte tika iekļauta skolotāju eTwinning projektā.

Radošās klases grupā ir interesanta kategorija - Expert Talks (Ekspertu sarunas). Vai varat pastāstīt vairāk par šo pasākumu sēriju un kāda ir to ietekme?

Ekspertu sarunas sāku organizēt 2011. gadā un centos panākt, lai tās notiktu reizi mēnesī. Katra akadēmiskā gada beigās biedriem tiek lūgts aizpildīt novērtējuma veidlapu par grupas aktivitātēm un ierosināt tēmas nākamajam gadam. Atbilstoši viņu interesēm cenšos atrast ekspertus no visas pasaules, kuri vēlas dalīties savā kompetencē ar grupas biedriem. Domāju, ka tā visiem ir lieliska iespēja uzzināt par citādām pieejam, jauniem rīkiem, izglītojošām aktivitātēm, kas ieviestas visā pasaulē. Mums ir bijuši lieliski eksperti no Hjūstonas Universitātes, Hārvarda Universitātes, Kvīnslendas Universitātes un citām iestādēm, kuri runāja par tādām tēmām kā filmu radīšana, uz spēlēm balstītas mācības, digitālie komiksi, teātris, inovatīva mācīšana, mobila izglītība, plašsaziņas līdzekļu lasītprasme, kodēšana, LEGO inženierija, radošums, digitālo stāstu sacerēšana, kulturālā dažādība, digitālā pilsonība u.c. Tie ir vienu stundu ilgi pasākumi, kas piedāvā daudz jaunu un radošu ideju. Kā jau A. Einšteins ir teicis: “Radošums ir lipīgs. Aplipiniet arī citus.”