article image

Iekļaušanas gads – mūsu tēma 2017. gadam

Sākot jauno gadu, mēs ievērojam tradīciju pastāstīt par mūsu jauno eTwinning 2017. gada tematu – aktivitātes tiks plānotas par iekļaušanas tematu.

Gandrīz divus gadus pēc Parīzes Deklarācijas pieņemšanas, kura veicina pilsoniskumu un kopīgās vērtības – brīvību, iecietību un izglītību bez diskriminēšanas -, mēs turpināsim darbu pie šiem plašajām jomām, 2017. gadā īpaši koncentrējoties uz iekļaušanu.

Runājot par iekļaušanu, saruna bieži virzās uz tematiem, kas risina radikalizācijas novēršanu un izglītību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visu 2017. gadu eTwinning pasaulē tiks skatīti šie temati, kā arī uzmanība tiks vērsta uz iekļaušanu plašākā kontekstā – kā izglītību mobilizēt vēl efektīvāk, lai veicinātu pašas iekļaušanas fundamentālās vērtības.

Nākamā gada darbs paredz tādu aktivitāšu un projektu veicināšana, kas palīdz jauniešiem gūtu pilsoniskas prasmes un pilnveidot aktīvu pilsonību. Eventuāli mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un nediskriminējošas attieksmes veidošanu pret kultūru, dzimumu, rasi, reliģiju, invaliditāti, seksuālo orientāciju, vecumu vai jebkādu citu kategorizāciju kā tādu.

2017. gada laikā mēs akcentēsim šo tematu visās eTwinning aktivitātēs – sākot ar darbnīcām un konferencēm līdz komunikācijas kampaņām, publikācijām un portālā izceltajiem rakstiem.

Mēs ticam Eiropas sadarbībai un, ja tu vēl neesi to paveicis, mēs aicinām pieteikties eTwinning un piedalīties 2017. gada aktivitātēs. Mēs ar nepacietību gaidām jaunu, aizraujoša darba gadu ar mūsu partneriem, skolotājiem un skolēniem inovatīvos un produktīvos projektos.