article image

eTwinning skolas sertifikāti 2019. – 2020.

eTwinning sveic 1004 skolas, kas jau saņēmušas eTwinning skolas sertifikātu 2019. - 2020.

Pirmaajā eTwinning skolu gadā notika daudz pasākumu. eTwinning skolas piedalījās konferencē “Dodot spēku eTwinning skolām: vadīt, mācīties, dalīties” Romā, kuras mērķis bija izcelt, parādīt, izteikt atzinību un popularizēt galvenos elementus, kas raksturo eTwinning skolas, tā lai arī turpmāk tas plauktu individuālas skolas ietvaros un plašāk.

Papildus notika tiešsaistes kursi, kuri dalībniekus iepazīstināja ar elementiem, kas palīdz pašizaugsmei, vienlaicīgi sniedzot atbalstu skolu pārveidošanā par mentorskolām vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

eTwinning skolu skolotāji tika aicināti arī iesaistīties speciālā eTwinning Live grupā. Šajā grupā skolotāji dalās ar pieredzi un labas prakses piemēriem no savas skolas uzzina jaunumus par eTwinning skolām, kā arī iesaistās ekskluzīvos tiešsaistes pasākumos.

Mums ir liels prieks, ka 1004 skolas pabeigušas pieteikšanās divus etapus un ir saņēmušas eTwinning skolas sertfikātu. Šīs ir skolas, kas izceļas ar savām eTwinning aktivitātēm, un ir kā etalons citām skolām tādās jomās kā:

Šis nav tikai individuāla skolotāja personīgo sasniegumu atzinums, bet gan pateicība visai skolas eTwinning komandai.

Aplūko visu apbalvoto skolu sarakstu!

eTwinning map