Let Us Green Again (Ļauj mums atkal zaļot)

Grūtības pakāpe : Vidējs
  • Līmenis : No 7 līdz 17
  • Pamatkompetences : Digitālā / Matemātika / zinātne / tehnoloģijas un inženierija / Personīgā / sociālā un mācīšanās / Pilsoniskā / Uzņēmējdarbības / Valodas

    Priekšmetu jomas : Informātika / Mājturība un tehnoloģijas / Pilsonības mācība / Sociālās zinības / Starppriekšmetu / Svešvalodas / Tehnoloģijas / Veselības mācība / Vides mācība / Vizuālā māksla / Ģeogrāfija / Ķīmija
Project Kit picture
Klimata politika ir 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM - 17 Sustainable Development Goals (SDGs)) 13. mērķis. Mērķus nosaka Apvienoto Nāciju Organizācija kā daļu no Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam. 2015. gadā tās pieņēma 193 valstis.
Tā kā visas pasaules valstis ietekmē klimata pārmaiņu postošā ietekme, mums visiem ir jārīkojas.
Šī projekta sagatave paredzēta, lai iepazīstinātu skolēnus ar aktivitātēm, kas saistītas ar IAM un kurās galvenā uzmanība pievērsta “Klimata politikai”.
Šajā sagatavē ieteikto aktivitāšu mērķis ir palīdzēt skolēniem saprast, kā klimata pārmaiņas izraisītā globālā sasilšana ietekmē Zemi. Aktivitātes mudina skolēnus rīkoties, lai padarītu pasauli labāku. Projekta ietvaros skolēni vairos izpratni un izplatīs zināšanas par klimata pārmaiņu jautājumu savās skolās un vietējās kopienās.
Sagatavi var pielāgot un vienkāršot, lai tā būtu piemērota sākumskolas skolēniem. Katrai aktivitātei var atrast vienkāršotu versiju atbilstoši galvenajam aprakstam.

Partneru iepazīstināšana

Rādīt vairāk

Orientēšana

Rādīt vairāk

Komunikācija

Sadarbība

Rādīt vairāk

Vērtēšana

Rādīt vairāk

Sekojot

Rādīt vairāk