Atbildība

European Schoolnet uztur šo mājas lapu, lai veicinātu savas iniciatīvas sabiedrībā. Materiāls, kas atrodams šajā mājas lapā ir tikai informatīvs.

Mūsu mērķis ir uzturēt šo informāciju savlaicīgu un akurātu. Ja tiks konstatētas kādas kļūdas, mēs centīsimies tās izlabot. Tomēr European Schoolnet neuzņemas atbildību attiecībā uz informāciju šajā mājas lapā .

Šī informācija:

· ir tikai vispārīga rakstura un nav paredzēta uzrunāt noteiktas personas vai vienības apstākļus;
· nav obligāti visaptveroša, precīza, pabeigta vai atjaunināta;
· ir dažreiz saistīta ar ārējām saitēm, par kurām European Schoolnet nav kontroles un par kurām European Schoolnet neuzņemas atbildību;
· nav profesionāla vai juridiska konsultācija (ja jums ir nepieciešams specifisks padoms, tad jums vajadzētu konsultēties ar piemērotu kvalificētu profesionāli).

European Schoolnet patur tiesības jebkurā laikā aizliegt, izmainīt, modificēt, pievienot vai izņemt mājas lapas satura daļas.

Šie lietošanas noteikumi nav izstrādāti, lai ierobežotu European Schoolnet atbildību attiecībā uz jebkurām prasībām, kas piemērojamas nacionālajā likumā kā arī neizslēdz atbildību par lietām, kuras var nebūt izslēgtas no šī likuma.

Autortiesību piezīme
Pavairošana ir atļauta, ar nosacījumu, ka avots ir apstiprināts, izņemot, ja noteikts citādi. Kur nepieciešama primārā atļauja, lai pavairotu informāciju, šāda atļauja atcels iepriekšminēto vispārējo atļauju un skaidri norādīs uz jebkādiem lietojuma ierobežojumiem.

  • Administration