Atbildība

EUN Partnership AISBL (kas pazīstama kā European Schoolnet un turpmāk minēta kā EUN) vada eTwinning centrālo atbalsta dienestu un uztur eTwinning platformu pēc EACEA (Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra) pasūtījuma.

Pēc pasūtītāja uzdevuma EUN platformā uztur aktuālu un precīzu informāciju. Ja lietotāji pamana kļūdas, viņi ir aicināti rakstīt uz editor@etwinning.net. EK, EACEA un EUN neuzņemas atbildību vai saistības par informāciju, kas atrodas šajā platformā.

Informācija platformā:

  • ir tikai vispārīga rakstura un nav paredzēta uzrunāt noteiktas personas vai vienības apstākļus;
  • nav obligāti visaptveroša, precīza, pabeigta vai atjaunināta;
  • dažkārt ir sasaistīta ar ārējām vietnēm, pār kurām EK, EACEA vai EUN nav kontroles, līdz ar to nevar uzņemties atbildību;
  • nav profesionāla vai juridiska konsultācija (ja jums ir nepieciešams specifisks padoms, tad jums vajadzētu konsultēties ar attiecīgi kvalificētu profesionāli).

Saskaņojot ar pasūtītāju, EUN patur tiesības pēc saviem ieskatiem apturēt, mainīt, modificēt, pievienot vai noņemt platformas daļas jebkurā laikā.

Šīs saistību atrunas mērķis nav ierobežot EK, EACEA vai EUN atbildību gadījumā, ja tiek pārkāpti jebkāda veida spēkā esoši valsts tiesību aktu noteikumi, vai atbrīvot tās no atbildības jomās, kurās saskaņā ar šiem tiesību aktiem nav pieļaujama atbrīvošana no atbildības.

Autortiesību piezīme

Pavairošana ir atļauta, ar nosacījumu, ka avots ir apstiprināts, izņemot, ja noteikts citādi. Kur nepieciešama primārā atļauja, lai pavairotu informāciju, šāda atļauja atcels iepriekšminēto vispārējo atļauju un skaidri norādīs uz jebkādiem lietojuma ierobežojumiem.

  • Administration