article image

eTwinning ir Eiropas skolu kopiena.

Tā piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem (skolotājiem, mācību pārziņiem, bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. Īsāk sakot, eTwinning piedāvā skolotājiem kļūt par daļu no visaizraujošākās mācību kopienas Eiropā.

eTwinning veicina starpskolu sadarbību Eiropā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) palīdzību, sniedzot skolām atbalstu, rīkus un pakalpojumus. eTwinning piedāvā arī iespēju pedagogiem bez maksas, turpmāku profesionālu attīstību tiešsaistē.

eTwinning tika uzsākts 2005. gadā kā galvenā darbība Eiropas Komisijas eMācību Programmā. No 2014. gada eTwinning ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+. eTwinning Centrālo atbalsta dienestu vada European Schoolnet - Eiropas izglītības ministriju starptautiska partnerība (tajā darbojas 31 izglītības ministrijas), kas popularizē izglītības inovācijas skolām, skolotājiem un skolēniem visā Eiropā. Nacionālajā līmenī eTwinning atbalsta 38 nacoionālie atbalsta dienesti.

  • Collaboration
  • Professional Development
  • Project