El. saugumas ir programa „eTwinning“

 • B. Tendencijos/problemos/strategijos ir praktinė veikla

 • B1: Teisės ir atsakomybės

 • Q6: Kokios yra žmonių teisės ir atsakomybės internete?

  Ne visada lengva žinoti savo teises bei atsakomybes naudojantis internetu. Paprasčiausia taisyklė būtų pagalvoti, ką darytumėte, jei būtumėte ne internete. Dažniausiai taisyklės yra tokios pačios tiek internete, tiek neprisijungus prie interneto, tačiau galite atsidurti situacijoje, kuri neturi aiškios sąsajos su realiu pasauliu, todėl ir yra svarbu žinoti savo teises naršant internete.

  1. Daugiau informacijos apie taisykles ir tvarkas rasite ES interneto teisių kodekse

  2. Jei ieškote pratimų šia tema, apsilankykite leidinio „Web We Want Teen Handbook“ („Žiniatinklio, kokio norime, vadovas paaugliams“) Skyriuje Nr. 1 apie „Mano teises ir atsakomybes“

 • B2: Privatumas ir duomenų apsauga

 • Q7: Kaip apsaugoti mokyklos įrenginius nuo kenkėjiškų programų?

  Kenkėjiška programa - tai terminas, vartojamas kalbant apie programinę įrangą, kuri buvo specialiai sukurta siekiant slapta įsilaužti į kompiuterių tinklą ar sistemą savininkui to nežinant ir gali turėti savyje virusų bei šnipinėjimo programų. Įdiegta kenkėjiška programa dažniausiai sukelia nepageidaujamas pasekmes: ji gali būti įkyri arba erzinanti ar net kelti pavojų asmeninei informacijai sistemoje ir sugadinti sistemą. Kenkėjiškos programos dažniausiai patenka į mokyklos IT sistemą per nepageidaujamus laiškus, parsisiunčiant užkrėstus failus ar per užkrėstus nešiojamus įrenginius (USB atmintines, išorinius atminties diskus, el. paštą, mobilius telefonus ir pan.). 

  Reikėtų imtis šių veiksmų: 

  1. Įdiegti ugniasienes ir apsaugos nuo virusų sistemas bei jas nuolat atnaujinti, siekiant išvengti saugumo pažeidimų.

  2. Blokuoti nepageidaujamas svetaines ir iškylančius langus pasirenkant individualius saugumo nustatymus mokyklos įrenginių naršyklėje(-ėse).

  3. Paaiškinti mokiniams, dėl ko taip daroma, kad jie suvoktų, jog tai yra dėl jų saugumo.

  4. Sukurti griežtas naudojimosi internetu taisykles ir įjungti automatinį kenkėjiškų programų asmeniniuose laiškuose tikrinimą mokyklos įrenginiuose.

  5. Mokyti personalą, kaip atpažinti galimai užkrėstus failus ir kaip saugiai siųstis failus arba naudotis nešiojamais įrenginiais.

  6. Išmokyti visą personalą ir mokinius pirmiausia patikrinti failus, ar juose nėra kenkėjiškų programų, o tik po to naudotis jais mokyklos įrenginiuose.

  7. Paskirti kvalifikuotą asmenį, kuris būtų atsakingas už problemų, susijusių su kenkėjiškomis programomis, sprendimą, ir sukurti oficialias galimų incidentų sprendimo procedūras bei jas įgyvendinti.

 • Q8: Kaip apsaugoti svarbius duomenis mokykloje?

  Svarbūs duomenys mokykloje apima asmeninę mokinių, jų tėvų ir personalo informaciją, informaciją apie mokinių akademinius pasiekimus, sveikatą ir psichologinę būklę, darbuotojų atlyginimus ir karjeros duomenis, informaciją, susijusią su mokyklos valdymu ir kt. Šie duomenys gali būti saugomi vietos kompiuteriuose, mobiliuose atminties įrenginiuose, serveriuose pačioje mokykloje ar kitur (vis dažniau debesyje) arba spausdinami privačiais ar bendro naudojimosi spausdintuvais. Dėl nepakankamos tokių duomenų apsaugos ar netinkamo jų tvarkymo, gali būti pažeisti privatumo ar duomenų apsaugos įstatymai.

  Reikėtų imtis šių veiksmų:

  1. Sukurti ir prižiūrėti dvi atskiras kompiuterio tinklų aplinkas: vieną mokinių, personalo ir tėvų bendravimui, o kitą labai saugiame serveryje administracijai.

  2. Nuolat atnaujinti apsaugos nuo virusų sistemas, kad netaptumėte įsilaužėlių taikiniu.

  3. Šifruoti ir slaptažodžiu apsaugoti slaptus duomenis bei niekada nelaikyti neužšifruotų duomenų nešiojamuose įrenginiuose.

  4. Mokyti personalą, kaip saugoti svarbius duomenis – kreipkitės į savo valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl mokymo galimybių.

  5. Sukurti griežtai nustatytas taisykles, kaip kopijuoti ir siųstis svarbius duomenis iš administravimo sistemų, ir tai daryti kiek įmanoma rečiau.

  6. Nuolat darytis atitinkamų įrenginių atsargines kopijas.

  Patarimas! Niekada nepalikite svarbių duomenų atspausdintų bendro naudojimo spausdintuve! Prieš išmesdami spausdintus dokumentus į šiukšlių dėžę, būtinai susmulkinkite juos. Be to, venkite svarbių duomenų kaupimo, jei nėra būtinybės. Negalite pakenkti tam, ko neturite!

 • Q9: Kuo pasirūpinti naudojantis mobiliaisiais įrenginiais mokykloje?

  Naudojantis mobiliaisiais įrenginiais svarbu, kad visiems ir visur būtų prieinamas bevielis interneto ryšys. Mobilieji telefonai atveria neribotas galimybes, kai jais kūrybingai ir aktyviai naudojamasi klasėje, nors kartais jie gali sukelti ir problemų dėl nepageidaujamo elgesio, pavyzdžiui, nusirašinėjimo ar patyčių. Bet kuriuo atveju mokykloms rekomenduojama susikurti bendras taisykles tiek mokiniams, tiek mokytojams dėl jų turėjimo ir naudojimosi jais mokyklos teritorijoje. 
  Reikėtų imtis šių veiksmų: 
  1. Apsvarstyti, kaip galima būtų tikslingiau pasinaudoti mobiliaisiais telefonais pamokose.
  2. Į mokyklos nuostatas įtraukti taisykles mokiniams ir darbuotojams dėl mobiliųjų įrenginių turėjimo ir naudojimosi jais; užtikrinti, kad jų būtų laikomasi visoje mokykloje. Taisyklės turėtų apimti šiuos klausimus:
  a. Kada leidžiama bei draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais mokyklos teritorijoje?
  b. Ar leidžiama naudotis nuotraukų bei vaizdo įrašų kūrimo programėlėmis ir kokiomis sąlygomis nufotografuotas nuotraukas ar sukurtą filmuką galima publikuoti?
  c. Kur turėtų būti laikomi mobilieji telefonai per pamokas?
  d. Ar mokiniai gali jungtis prie mokyklos bevielio tinklo su savo telefonais?
  e. Kokiu turiniu galima naudotis?
  f. Kas bus, jei asmuo pažeis naudojimosi mobiliaisiais telefonais taisykles?
  3. Savo mokyklos el. saugumo tvarkų aprašą papildyti atskiru skyriumi apie tai, kaip galima arba negalima naudotis skaitmeninėmis technologijomis.
  4. Reguliariai organizuoti diskusijas su darbuotojais bei mokiniais ir peržiūrėti naudojimosi mobiliaisiais telefonais tvarkas bei aptarti, kokių veiksmų imtis, jei tvarkos bus pažeistos.
  5. Informuoti tėvus apie naudojimosi mobiliaisiais telefonais mokykloje taisykles, kodėl taikomos šios priemonės ir kokios galimos pasekmės, jei taisyklės būtų pažeistos.

  Jei telefonas konfiskuojamas, mokinys turėtų išjungti jį, prieš atiduodamas mokytojui, siekiant užtikrinti privačių duomenų apsaugą telefone. Jei telefonas negrąžinamas iki pamokų pabaigos, tėvai turėtų būti informuoti apie tai, o mobilusis telefonas saugomas saugioje vietoje.
  Jei mokiniams su savo mobiliaisiais telefonais leidžiama jungtis prie mokyklos bevielio tinklo, tai turėtų būti atskiras tinklas, o ne pagrindinis, kuris turi būti saugus ir naudojamas personalo ar pagrindiniams reikalams.
   

 • Q10: Ar turėčiau dažniau keisti savo slaptažodį?

  Dauguma internetinių įrankių reikalauja registracijos. Mums labai dažnai tenka susikurti slaptažodį, bet ar mes jį gerai apgalvojame? Stiprus slaptažodis gali padėti apsaugoti jūsų reputaciją internete, todėl reikia griežtai laikytis tam tikrų slaptažodžio saugumo taisyklių.

  Naudingi patarimai:

  1. Slaptažodis - tai svarbus raktas, kuris atrakina prieigą prie jūsų sistemos; todėl nereikėtų naujiems naudotojams suteikti standartinio pirmo prisijungimo slaptažodžio!
  2. Jūsų sistema turėtų suteikti skirtingus slaptažodžius kiekvienam naujai besiregistruojančiam ir paprašyti, kad jie pirmą kartą prisijungę prie mokyklos sistemos iš karto jį pasikeistų.
  3. Priminkite savo darbuotojams ir mokiniams 4 auksines taisykles, kaip susikurti saugų slaptažodį:

  a. Jis turėtų būti ilgas ir sudėtingas, geriausia - nuo 10 iki 14 simbolių; slaptažodžio ilgumas - svarbiausias jo stiprumo rodiklis.
  b. Jį sudaryti turėtų skaičiai, simboliai, mažosios bei didžiosios raidės ir skyrybos ženklai.
  c. Pasinaudokite atmintinėmis, kad jį prisimintumėte, pav., sutrumpinę anglišką sakinį „My daughter, Harriet, is a great tennis player“ gauname „Md,h,=gr8tP“ arba „I love singing in the rain every single day!“ gauname „I<3SitR364!“
  d. Niekada nenaudokite jokios asmeninės informacijos slaptažodyje: vardų, gimimo datų, gyvūnėlių, gatvės adreso, mokyklų, telefono ar mašinos numerių ir pan. Būtent juos atspėti pirmiausia bandys bet kas, norintis pasinaudoti jūsų paskyra.

  4. Į savo mokyklos el. saugumo tvarkos aprašą įtraukite slaptažodžių tvarkymo taisykles; pakvieskite mokytojus su savo mokiniais retkarčiais peržiūrėti tvarkas, kad prisimintų, po ko jie pasirašė.

  Įsiminkite: Slaptažodis yra kaip dantų šepetėlis: juo niekada nereikėtų dalintis su kitais ir jį reikia kruopščiai prižiūrėti reguliariai pakeičiant jį nauju arba naudojantis slaptažodžių tvarkyklės įrankiais, pavyzdžiui, „Dashlane“ arba „LastPass“! Jei naudotojai jaučia, kad jiems būtinai reikia užsirašyti savo slaptažodžius, jie turėtų būti laikomi kuo toliau nuo įrenginio, kuriam jie suteikia prieigą.

  Atnaujinkite savo mokyklą, įdiegdami pažangiausias naujas IKT, ir susipažinkite su projekto El. saugumo ženklelis paslaugomis, jei reikia daugiau pagalbos.

 • B3: Autorių teisės

 • Q11: Ar mokytojai, kurie dalinasi savo medžiaga, turėtų reikalauti autorių teisių apsaugos?

  Autorių teisės saugo jūsų paskelbtą arba nepaskelbtą kūrinį nuo neleistino kopijavimo nenurodžius jūsų autorystės ar be atlygio. Autorių teisės saugo ne tik knygas, bet ir reklaminius skelbimus, straipsnius, grafinius dizainus, etiketes, laiškus (įskaitant ir elektroninius), dainų tekstus, žemėlapius, muzikines kompozicijas, gaminių dizainus ir pan.

 • Q12: Kas yra sistemos „Creative Commons“ licencijos ir kaip jos veikia?

  Autorių teisių sistemos „Creative Commons“ licencijos bei įrankiai suteikia visiems - nuo individualių autorių iki didelių kompanijų bei institucijų - paprastą bei standartizuotą būdą apsaugoti savo kūrinius autorių teisėmis.

  Visos sistemos „Creative Commons“ licencijos turi daug bendrų svarbių funkcijų. Kiekviena licencija padeda autoriui - mes juos vadiname licencijų naudotojais, jei jie naudojasi mūsų įrankiais, - išsaugoti autorių teises kartu leidžiant kitiems kopijuoti bei platinti jų kūrinį bei juo naudotis nekomerciniais tikslais. Be to, kiekviena sistemos „Creative Commons“ licencija užtikrina, kad jos naudotojas gautų pelnytą atlygį už savo kūrinį. 

 • Q13: Kur rasti medžiagos (nuotraukų, vaizdo įrašų, pristatymų, muzikos), kuri nebūtų apsaugota autorių teisių?

  Turinio, kuriuo galima pakartotinai pasinaudoti, paieška yra svarbi sistemos „Creative Commons“ funkcija. Paieškos sistemoje „Google“ galite ieškoti turinio, kuriam taikomos licencijos „Creative Commons“, paveikslėlių galite ieškoti svetainėje „Flickr“, albumų - svetainėje „Jamendo“, o įvairių daugialypės terpės įrašų rasite svetainėje spinxpress. Enciklopedijos „Wikipedia“ daugialypės terpės saugykla „Wikimedia Commons“ yra viena iš pagrindinių sistemos „Creative Commons“ licencijų naudotoja. Jei reikia muzikos, skaitykite programos „eTwinning“ straipsnį „Kolekcija „Malbert’s Melodier“: mokytojo muzika mokytojams“, kuriame skaitytojas supažindinamas su nemokamos muzikos, sukurtos specialiai programai „eTwinning“, kolekcija. 

  Daugiau informacijos rasite apsilankę sistemos Creative Commons svetainėje. 
  Sužinokite daugiau apie platinimą nurodytomis sąlygomis čia.