article image

Planavimo etapas

Projektas prasideda nuo planavimo etapo, kurio metu pristatoma projekto tema. Be to, mokiniai sužino, ko ir kaip jie mokysis projekto metu, koks bus tvarkaraštis, kaip jie bus vertinami, kaip vyks bendravimas ir pan.

Svarbu, kad mokiniai įsitrauktų į veiklas nuo pat pradžių ir kad pajustų, jog projektas yra jų. Mokymasis su programa „eTwinning“ suteikia mokiniams laisvės pojūtį, bet kartu ir įpareigoja.

Dalyviams turėtų būti suteikta galimybė išsakyti savo lūkesčius projekto pradžioje. Tačiau projekto metu jiems turi būti suteikta ir daugiau galimybių pasidalinti įspūdžiais.

Planavimo etapas apima įtraukiančią veiklą, kurios metu pristatoma projekto tema. Ji turėtų būti susijusi su realiu gyvenimu ir mokinių pasauliu. Mokiniai turėtų pajusti, kad jie yra turinio kūrėjai ir kad jie gali imtis asmeninės iniciatyvos.

SIŪLOMOS VEIKLOS

        1. Minčių žemėlapiai: dalyviai iškelia svarbų klausimą, susijusį su projekto tema, arba išvardina, kaip projekto tema susijusi su jų asmeniniu gyvenimu. Rezultatai pristatomi minčių žemėlapyje.

        Siūlomos technologijos: http://bubble.us, http://mindmeister.com, http://mindomo.com

        2. Laiko juosta: dalyviai sukuria laiko juostą su visomis projekto veiklomis ir užduotimis kiekvienai veiklai su datomis, iki kada jas reikia atlikti. Taip mokiniai ir mokytojai galės sekti tvarkaraštį ir efektyviau organizuoti savo veiklą.

        Siūloma technologija: www.timetoaster.com

        3. Diskusija apie tinklo etiketą, po kurios seka dokumento (infografiko, plakato ar pan.) kūrimas apie tinklo etiketo taisykles projekte.

        Siūloma technologija: forumas erdvėje „TwinSpace“