article image

Vertinimas ir įsivertinimas

Projektą užbaigti turėtų apibendrinimo etapas, kai projektą įvertina visi jo partneriai, mokiniai ir mokytojai. Vertinimas svarbus tam, kad visi dalyviai pajustų savo indėlį. Mokiniai turi suvokti, kad jie įgyvendino savo projektą. Jiems turi būti suteikta galimybė pasidalinti įspūdžiais ir savo mintimis apie veiklas bei teikti siūlymus. Vertinimo rezultatai padės ateityje kurti geresnius projektus.

Į projekto veiklą reiktų įtraukti įvairius formuojamojo vertinimo būdus. Projektus „eTwinning“ galima integruoti į ugdymo turinį, o vertinimas yra jo sudėtinė dalis. Projektuose „eTwinning“ dalyvaujantys mokiniai bendradarbiauja ir kuria turinį bei kartu lavina 21-am amžiui svarbius įgūdžius bei kompetencijas. Visa tai sukuria galimybes vertinimui, kurį atlieka mokytojas, projekto draugai ir patys mokiniai.

SIŪLOMOS VEIKLOS

        1. Sukurkite vertinimo lentelę erdvėje „TwinSpace“ įtraukdami visas projekto veiklas ir paprašykite mokinių įvertinti jas taškais nuo 1 iki 4 (1: mums nepatiko ši veikla - 4: mums ši veikla labai patiko). Jaunesni mokiniai gali daryti tą patį pasinaudodami  šypsenėlėmis. Po to galima pasidalinti įvairių grupių vertinimais bei palyginti juos.

        2. Paprašykite mokinių apibūdinti savo dalyvavimą projekte vienu ar keliais pagrindiniais žodžiais ir sukurkite žodžių debesį.

        Siūloma technologija: www.answergarden.com

        3. Paprašykite mokinių, tėvų ir kolegų trumpai įvertinti projekto veiklą. Žaismingai įvertinkite, ko mokiniai išmoko. Mokytojai gali sukurti viktoriną ir organizuoti tiesioginės transliacijos susitikimą, kurio metu mokiniai iš visų mokyklų partnerių gali varžytis vieni su kitais atsakinėdami į klausimus apie projektą.

        Siūloma technologija: www.kahoot.it, www.quizizz.com

       4. Įsivertinimas - mokiniai užrašo, ko išmoko projekto metu: kaip pasikeitė jų nuomonė? Kur įgijo pasitikėjimo? ir pan.