article image

Bendradarbiavimas

Bendravimas tarp projekto partnerių gali peraugti į bendradarbiavimą, o bendradarbiavimo veikla veda link apčiuopiamų rezultatų. Tai gali būti skaitmeniniai produktai, pavyzdžiui: filmai, el. knygos, minčių žemėlapiai, skaidrių pristatymai, viktorinos ir pan. Be to, tai gali būti ir diskusija forume ar internetinis susitikimas.

Projektai „eTwinning“ sukuria sąlygas mokymuisi projekto metu, kuris apima bendradarbiavimą tarp mokinių. Bendradarbiavimo veikla, kaip dalis projekto „eTwinning“, gali paprasčiausiai vykti tarp vienos klasės mokinių, kuomet jie kuria produktą, kuriuo pasidalins su kitais projekto partneriais. Vis dėlto, kad tai būtų tikras programos „eTwinning“ bendradarbiavimas, kiti projekto partneriai turėtų irgi prisidėti bei dalintis, pav., naudodamiesi kitų partnerių pateikta informacija sukurti naują turinį.

Dar aukštesnis bendradarbiavimo lygis - kai mokiniai iš skirtingų klasių kartu tiesiogiai bendradarbiaudami kuria bendrą produktą. Erdvėje TwinSpace, pavyzdžiui, galima sukurti internetinius puslapius, kaip erdves, grupėms, kurias sudaro mokiniai iš skirtingų šalių, kad jie galėtų ten kartu dirbti ir dalintis rezultatais.

Projektų vadovai turėtų sudaryti sąlygas mokiniams pajusti, kad jie prisideda prie vieno bendro rezultato.

SIŪLOMOS VEIKLOS

        1. Suskirstykite savo mokinius į nacionalines ar tarptautines grupes ir paprašykite jų sukurti projekto logotipą. Atsiųskite į bendrą erdvę visus logotipus ir pakvieskite mokinius balsuoti už labiausiai patinkantį, pagrindžiant savo pasirinkimą komentaru po paveikslėlio.

        Siūloma technologija: www.dotstorming.com

        2. Raskite bendrų dainų savo šalyse ir išmokite pasirinktą dainą viena iš partnerių kalbų.

        3. Sukurkite bendrą vaizdo įrašą dainuodami tą pačią dainą skirtingomis kalbomis.

        4. Sukurkite bendrą istoriją tam tikra tema, kai viena šalis ją pradeda, o kitos tęsia. Po to partneriai iliustruoja kitų partnerių istorijas.

        Siūlomos technologijos: http://meetingwords.com, http://colorillo.com

        5. Mokiniai nusprendžia, kokius žodžius jie nori išmokti kitomis kalbomis, ir juos nupiešia. Tuomet visų klasių mokiniai įrašo šiuos žodžius savo kalba ir sukuria internetinį žodyną.

        Siūloma technologija: www.voicethread.com