All Project Kits

Per jaunas balsuoti, bet pakankamai suaugęs įgyvendinti pokyčius!

Sudėtingumo lygis : Vidutinis
  • Lygis : Nuo 15 iki 19
  • Pagrindinės kompetencijos : Asmeninės / socialinės ir mokymosi kompetencijos / Kultūrinis sąmoningumas ir raiška / Pilietinė kompetencija / Raštingumas

    Dalyko sritys : Dailė / Etika / Europa / Istorija / Istorija ir kultūra / Pilietinis ugdymas / Politika / Socialinis ugdymas / sociologija / Tarpdalykiniai ryšiai
Project Kit picture
Remiantis 2009 m. Lisabonos sutarties (Europos Sąjungos sutarties) 10 straipsnio 3 dalimi, , „kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime“. Jaunimui turi būti leista dalyvauti šiame procese; turi būti atsižvelgta į jaunuolių nerimą ir susirūpinimą esama padėtimi, jų balsai turi būti išgirsti. Svarbu mokiniams išaiškinti, kad demokratinis dalyvavimas užtikrinamas ne tik balsuojant rinkimuose, bet ir daugiausia dalyvaujant kasdienių sprendimų priėmimo procese.
Šios metodinės priemonės tikslas – supažindinti moksleivius su demokratijos vertybėmis ir skatinti jų dalyvavimą formuojant nuomonę ir ugdant požiūrį į aktyvų dalyvavimą visuomenėje ir politikoje. Bendradarbiaudami moksleiviai iš šalių partnerių susipažins su įvairia demokratine praktika, sužinos apie savo teises ir atsakingų piliečių vaidmenį, taip pat gaus informacijos apie aktyvaus dalyvavimo pilietiniame procese būdus.

Partnerių prisistatymas

Rodyti daugiau

Planavimo etapas

Rodyti daugiau

Bendravimas

Bendradarbiavimas

Rodyti daugiau

Vertinimas ir įsivertinimas

Rodyti daugiau

Tęsinys

Rodyti daugiau