All Project Kits

Dalyvauk savo paties ugdymo procese!

Sudėtingumo lygis : Lengvas
  • Lygis : Nuo 10 iki 15
  • Pagrindinės kompetencijos : Asmeninės / socialinės ir mokymosi kompetencijos / Kultūrinis sąmoningumas ir raiška / Pilietinė kompetencija / Raštingumas

    Dalyko sritys : Dailė / Etika / Pilietinis ugdymas / Politika / Socialinis ugdymas / sociologija / Tarpdalykiniai ryšiai
Project Kit picture
Mokyklos – tai bendruomenių, kuriose jos veikia, mikrokosmas. Tai puiki aplinka mokiniams ne tik mokytis pilietiškumo ir demokratinių vertybių, bet ir patirti demokratiją visais mokyklos gyvenimo aspektais, skatinančiais mokinių virsmą piliečiais. Demokratinėje mokykloje mokiniai ir mokytojai turi lygiomis teisėmis dalyvauti kuriant mokyklos gyvenimą, tokiu būdu įgyvendindami savo teisę dalyvauti sprendžiant jiems svarbius klausimus. Šioje metodinėje priemonėje numatytos veiklos tikslas – padėti mokiniams savo mokyklos bendruomenėse propaguoti demokratines vertybes užtikrinant, kad mokiniai suprastų savo teises ir atsakomybę bei įgyvendintų įtraukios ir teisingos mokyklos aplinkos kūrimo visiems jos nariams strategijas.

Partnerių prisistatymas

Rodyti daugiau

Planavimo etapas

Rodyti daugiau

Bendravimas

Bendradarbiavimas

Rodyti daugiau

Vertinimas ir įsivertinimas

Rodyti daugiau

Tęsinys

Rodyti daugiau