article image

Teminės konferencijos

Kas tai yra?
Teminės konferencijos - tai trijų dienų, tiesioginio kontakto informaciniai renginiai. Temos yra susijusios su bendrais pedagoginiais klausimais. Pagrindinis tikslas – informuoti dalyvius apie programą „eTwinning“ ir gilinti jų žinias. Šie renginiai vykdomi plačiai vartojama Europos kalba. Už dalyvavimą šiuose renginiuose galite gauti pažymėjimą.

Kas juos organizuoja?  Nacionalinės paramos tarnybos kartu su centrine paramos tarnyba

Kas gali dalyvauti? Renginys skirtas visiems mokytojams, net ir nedalyvaujantiems programoje „eTwinning“, pavyzdžiui vietos valdžios atstovams. Dalyviai kviečiami dalyvauti renginyje ir gali būti atrenkami pagal temą. Teminėse konferencijose vidutiniškai būna apie 200 dalyvių.

Trukmė? 2-3 dienos.

Kur? Šie renginiai vyksta visoje Europoje.

Kaip galiu užsiregistruoti? Prašome kreiptis į savo NPT.

  • Professional Development
  • Training session