article image

Mokymosi kursai

Kas tai yra? Mokymosi kursai - tai trumpi intensyvūs mokymai internetu įvairiomis temomis. Temos dažniausiai susijusios su pedagoginiais aspektais. Kursus veda ekspertas, o jų metu mokytojai aktyviai dirba ir diskutuoja. Mokymosi kursai apima asinchroninę, o kartais ir sinchroninę veiklas bei vyksta plačiai vartojama Europos kalba. Už dalyvavimą šiuose kursuose galite gauti pažymėjimą.

Kas juos organizuoja? 

Programos „eTwinning“ centrinė paramos tarnyba

Kas gali dalyvauti? 

Visi programoje „eTwinning“ užsiregistravę mokytojai. Dalyviai gali būti atrenkami pagal kursų temą. Vidutiniškai mokymosi kursuose dalyvauja apie 200 žmonių.

Trukmė? 

Mokymosi kursas trunka apie 10 - 15 dienų.

Kur? 

Kursai vykdomi internete programos „eTwinning“ mokymosi laboratorijoje.

Kaip galiu užsiregistruoti? live.etwinning.net/professionaldevelopment

Jei norėtumėte pasinaudoti viena iš profesinio tobulinimo galimybių, prisijunkite prie erdvės „eTwinning Live“ ir susipažinkite su informacija skyrelyje „Profesinis tobulinimas“.


Mokymosi kursai 2019

 1. Skaitmeninės papildytos realybės istorijos

EKSPERTĖ: Mª Carmen Montoya Martínez
DATA: 22.04-03.05.2019
KALBA: anglų
KAM SKIRTA: visiems mokytojams
TRUMPAS APRAŠYMAS: Naudodamiesi papildyta realybe, programos „eTwinning“ mokytojai gali praturtinti savo projektus ir sustiprinti mokinių motyvaciją. Papildyta realybė leis jiems bendradarbiaujant kurti istorijas įvairiomis temomis, o bendradarbiavimo priemonių naudojimas pagerins projektų „eTwinning“ kokybę. Dalyviai mokysis, kaip integruoti papildytą realybę į savo pamokas bei projektus ir kaip naudotis bendradarbiavimo įrankiais kuriant skaitmenines istorijas.

 1. Pažinkite mokinį naudodamiesi priemone „UDL Lens of Access, Engage and Express“

EKSPERTĖ: Kathleen McClaskey
DATA: 22.04 - 03.05.2019
KALBA: anglų
KAM SKIRTA: mokyklų vadovams ir mokytojams
TRUMPAS APRAŠYMAS: Mokinių profiliai - tai galimybė besimokantiesiems prisistatyti, kas jie yra ir kaip jie mokosi, bei individualizuoti mokymąsi pagal savo poreikius. Šio mokymosi kurso dalyviai pagilins žinias apie savo mokinių stiprybes bei iššūkius, su kuriais jie susiduria mokydamiesi gamtos mokslų, ir sužinos, kaip suteikti galimybę mokiniams patiems rinktis įrankius, programėles ir įgūdžius, reikalingus jų mokymuisi.

 1. Projektais grįstas mokymasis siekiant ugdyti pagrindines kompetencijas

EKSPERTĖ: Kornelia Lohynova
DATA: 06-17.05.2019
KALBA: anglų
KAM SKIRTA: visiems mokytojams
TRUMPAS APRAŠYMAS: Projektais grįstas mokymasis ruošia mokinius asmeninei bei profesinei sėkmei, gilinant turinio žinias ir ugdant pagrindines kompetencijas. Projektai gali būti puiki priemonė mokinių ir mokytojų tobulėjimui. Tai yra veiksmingas metodas, padedantis lavinti bendrąsias kompetencijas, svarbias būsimoms darbo vietoms.
Šio mokymosi kurso dalyviai mokysis patiekti projektą, kaip „pagrindinį patiekalą“ savo mokykloje. Jie susipažins su žingsniais, įrankiais ir strategijomis, skirtomis taikyti projektais grįsto mokymosi metodą savo pamokose, kad mokiniai galėtų lavinti pagrindines kompetencijas projekto veiklos metu.

 1. 3D modeliavimas 3D spausdinimui

EKSPERTAS: Paulo Novo
DATA:20-30.05.2019
KALBA: anglų
KAM SKIRTA: visiems mokytojams
TRUMPAS APRAŠYMAS: Šio mokymosi kurso metu gilinsimės į 3D erdvę, mokysimės sukurti objektą 3D aplinkoje ir paruošti jį 3D spausdinimui. Tikimės suteikti dalyviams 3D srities kompetencijų, dirbant su 3 ašimis (x, y, z), naudojantis modeliavimo ir konstravimo įrankiais objektų (lėktuvo) kūrimui trijų dimensijų virtualioje aplinkoje ir kuriant dalis, kurias galima eksportuoti bei po to atspausdinti 3D spausdintuvu.
Mokytojai ne tik galės pasidalinti savo žiniomis ir kompetencijomis su savo mokiniais bei kolegomis, tačiau 3D modeliavimas gali būti naudingas ir įvairiuose programos „eTwinning“ projektuose. Pavyzdžiui, „eTwinning“ projektas apie istorines vietas - senovės Romą Italijoje ir senąją Lisboną atradimų eroje - tai puikus pavyzdys, kaip pasinaudoti 3D modeliais projekte. Galima kurti abu tų laikų miestus ir pasidalinti jais su dalyvaujančiomis komandomis bei kitomis mokyklomis, programos „eTwinning“ partneriais ir pan., bei sukurti 3D vaizdinę priemonę, kurią vėliau galima atspausdinti (3D spausdintuvu). Kursuose gali dalyvauti visi, kas turi žinių apie 3D erdvę pagrindus ir kompiuterį su įdiegta programa „Autodesk Maya“.

 1. Sėkmingo švietimo užtikrinimas projektais grįsto mokymosi procese

EKSPERTĖS: Daniela Guimarães ir Miguela Fernandes
DATA: 10-21.06.2019
KALBA: portugalų
KAM SKIRTA: visiems portugališkai kalbantiems mokytojams
TRUMPAS APRAŠYMAS: Šio mokymosi kurso metu nagrinėsime projektais grįsto mokymosi metodiką. Siekiama suteikti mokytojams tinkamus įrankius, skirtus darbui taikant šią metodiką programos „eTwinnning“ projektų metu. Naujose strateginėse švietimo ministerijos rekomendacijose teigiama, kad mokyklos turi rasti sprendimus, kaip įgyvendinti projektus, kurie lavintų įvairių sričių žinias ir kviestų mokinius lavinti įgūdžius ateičiai. Naujajame oficialiame Portugalijos dokumente apie mokinių pasiekimus privalomo ugdymo pabaigoje nurodoma, kad mokiniai turėtų gebėti dirbti komandose, bendradarbiauti, kurti, įsivertinti ir sieti bei taikyti įvairias žinias sprendžiant problemas. Ta prasme šis mokymosi kursas suteiks mokytojams galimybę įgyvendinti tarpdalykines veiklas pamokoje ir lavinti mokinių kompetencijas. Ši metodika tinka visiems mokytojams visose ugdymo pakopose.

 1. Kultūrinio teksto analizė – seni pedagoginiai metodai prieš naujojo amžiaus edukacines technologijas

EKSPERTAS: Rafał Mazur
DATA: 11-21.06.2019
KALBA: anglų
KAM SKIRTA: programos „eTwinning Plus“ mokytojai
TRUMPAS APRAŠYMAS: Mokytojai dažnai susiduria su dilema, kaip skatinti mokinių susidomėjimą, nagrinėjant kultūrinius tekstus. Modernios technologijos pamoką padaro patrauklesne, bet kartu gali užgožti nagrinėjamą tekstą. Kita vertus, per didelis dėmesys tekstui dažnai pamoką padaro nuobodžia ir nepatrauklia. Kaip tuomet suderinti vieną su kitu? Kaip kultūrinį tekstą paversti aiškiu ir šiuolaikišku, neprarandant jo unikalios vertės? Šio mokymosi kurso metu nagrinėsime įvairius metodus ir metodikas, kurios atskleistų svarbiausią teksto reikšmę sukuriant balansą tarp pramogos ir žinių.

 1. Antrosios kartos saityno įrankių taikymas pradiniame ugdyme

EKSPERTAI: Rose-Anne Camilleri, Antonella Giles
DATA: 16-30.09.2019
KALBA: anglų
KAM SKIRTA: pradinio ugdymo mokytojams
TRUMPAS APRAŠYMAS: Šio mokymosi kurso dalyviai nagrinės antrosios kartos saityno įrankių taikymo pamokoje naudą bei galimybes ir sužinos, kaip naudotis šiais įrankiais savo mokymo veikloje. Numatomi rezultatai bus susiję su antrosios kartos saityno įrankių taikymu pamokoje. Dalyviai bus supažindinti su įvairiais nemokamais internetiniais įrankiais ir turės sukurti užduotis, kurias galima pritaikyti pamokoje siekiant praturtinti mokymą ir lavinti 21-o amžiaus įgūdžius. Šio internetinio kurso metu dalyviai dalinsis idėjomis, kaip naudotis šiais įrankiais siekiant įtraukti mokinius į įvairias veiklas.

 1. Pradėkime „eTwinning“!

EKSPERTAI: Celina Świebocka
DATA: 23.09-06.10.2019
KALBA: lenkų
KAM SKIRTA: visiems lenkiškai kalbantiems mokytojams, pradedantiems naudotis „eTwinning“
TRUMPAS APRAŠYMAS: Šis mokymosi kursas padės mokytojams efektyviai naudotis programa „eTwinning“ pedagoginiais tikslais ir padės supažindinti mokinius su skaitmeninio pilietiškumo sąvoka.

 1. Demokratinis dalyvavimas įgyvendinant programos „eTwinning“ projektus

EKSPERTAI: Suzana Delić, Andreja Sedlar
DATA: 1 - 12.10.2019
KALBA: anglų
KAM SKIRTA: mokyklų vadovams ir visų ugdymo pakopų mokytojams
TRUMPAS APRAŠYMAS: Šio kurso metu bus pristatyti įvairūs programos „eTwinning“ projektai, kurių metu buvo nagrinėjama pilietiškumo tema, ir programos „eTwinning“ veiklų, metodikos bei pedagoginių strategijų, skirtų lavinti mokinių pilietinius įgūdžius, pavyzdžiai.

 1. Dirbtinis intelektas švietime: Nauji iššūkiai. Naujos galimybės

EKSPERTAS: Marco Neves
DATA: 18.10. - 22.10.2019
KALBA: anglų
KAM SKIRTA: visiems mokytojams
TRUMPAS APRAŠYMAS: Pagrindinė tema - dirbtinis intelektas ir kaip jis keičia mūsų gyvenimo, bendravimo ir bendradarbiavimo būdus. Koks šios švietimo transformacijos poveikis? Šiame mokymosi kurse ketiname:
Pateikti aiškų apibūdinimą, kas yra dirbtinis intelektas ir kaip jis „veikia“?
Aptarti pokyčius, su kuriais susiduriame, ir kaip mokytojams svarbu juos suprasti. Padėti suvokti, kad šie pokyčiai paveiks kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą ir kad mes turime iš naujo apibrėžti savo pedagoginius metodus bei strategijas, siekiant padėti mokiniams klestėti pasaulyje, kuris visiškai skiriasi nuo to, kuomet mes buvome mokiniais.

 1. Kūrybinis rašymas ir programa „eTwinning“

EKSPERTĖ: Marco Schober
DATA: 14.10 - 27.10. 2019
KALBA: anglų
KAM SKIRTA: visiems mokytojams
TRUMPAS APRAŠYMAS: Amerikiečių filosofas Ralph Waldo Emerson kartą pasakė: „Sakinio kūrėjas paleidžia jį į nežinomybę atverdamas kelius į chaosą ir senąją naktį, o jį seka tie, kurie klauso jo su laukiniu, kūrybiniu susižavėjimu.“ Pasinerkime į žavingą kūrybinio rašymo pasaulį ir susipažinkime su jo teikiamomis galimybėmis jūsų projektams „eTwinning“. Šio mokymosi kurso metu susipažinsime su pagrindinėmis kūrybinio rašymo (bendradarbiaujant) metodikomis. Be to, turėsime galimybę išbandyti įdomius internetinius kūrybinius įrankius, kurie išlaisvins mūsų vaizduotę. Komandose nagrinėsite kūrybinio rašymo (bendradarbiaujant) galimybes tarpkultūrinių bendravimo kompetencijų ugdymui.