article image

Kasmetinė konferencija

Kas tai yra?
Kasmetinė konferencija - tai trijų dienų tiesioginio kontakto šventinis renginys, skirtas europinei temai. Pagrindinis tikslas – pasidžiaugti programos „eTwinning“ metų pasiekimais. Už dalyvavimą šiame renginyje galite gauti pažymėjimą.

Kas juos organizuoja?  Centrinė paramos tarnyba

Kas gali dalyvauti? Renginys skirtas visiems mokytojams, net ir nedalyvaujantiems programoje „eTwinning“, pavyzdžiui vietos valdžios atstovams. Dalyviai kviečiami dalyvauti renginyje ir gali būti atrenkami pagal temą. Kasmetinėse konferencijose vidutiniškai būna iki 600 dalyvių.

Trukmė? 2-3 dienos .

Kur? Šie renginiai vyksta visoje Europoje.

Kaip galiu užsiregistruoti? Prašome kreiptis į savo NPT.


  • Professional Development