article image

Dešimt programos „eTwinning“ metų: programos „eTwinning“ dalyvių nuomonė apie jos poveikį mokytojų veiklai, įgūdžiams ir profesinio tobulinimo galimybėms

2014–2015 m. programos „eTwinning“ stebėsenos procesą sudarė dvi dalys: kiekybinis didelio masto programos „eTwinning“ dalyvių mokymo ir profesinio tobulėjimo veiklos bei poreikių tyrimas ir nedidelio masto kokybinis bandomasis tyrimas, analizuojantis mokytojų pedagoginės ir skaitmeninės kompetencijų lavinimo pažangą įgyvendinant projektus „eTwinning“. Šis dvigubas tyrimas suteikia galimybę ištirti ne tik didelę programos „eTwinning“ dalyvių imtį, bet ir išsamiau išanalizuoti tam tikras tendencijas lemiančias sąlygas. Dabartinę ataskaitą sudaro pirmosios iš šių stebėsenos veiklų analizė: programos „eTwinning“ stebėsenos apklausa buvo vykdoma 2014 m. pabaigoje. Kokybinis bandomasis vertinimas bus pateiktas 2016 m.

  • Professional development
  • Publication
  • Teacher