article image

Internetinis profesinio tobulėjimo seminaras apie ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą

Internetinis seminaras apie įtraukųjį ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, vykęs kovo 30 – balandžio 1 dienomis, buvo labai įkvepiantis renginys.

108 dalyviai pradėjo savo mokymosi kelionę nuo įžanginio Irenės Pateraki, programos „eTwinning“ pedagoginės vadovės, pranešimo. Irenė daugiausia dėmesio skyrė programos „eTwinning“ projektams apie įvairovę bei įtrauktį ankstyvojo vaikų ugdymo aplinkose, kuriose mažamečiai besimokantieji įtraukiami į bendras veiklas bei mainus, ir taip ugdoma jų empatiją, stiprinamas pasitikėjimas bei sudaromos galimybės jaustis priimtiems bei dalytis savo talentais su kitais besimokančiaisiais visoje Europoje ir už jos ribų.

Po įžangos interaktyvų pranešimą perskaitė Geraldine Libreau, Europos Komisijos ankstyvojo ugdymo ir priežiūros politikos pareigūnė, kuri aptarė kliūtis bei rekomendacijas vaikų su negalia įtraukimui į ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą. Dalyviai turėjo galimybę pasidalyti savo patirtimi ir įsitraukti į diskusiją apie kvalifikuotų ankstyvojo ugdymo specialistų įdarbinimą, mokymą ir motyvavimą bei pandemijos metu išmoktas pamokas.

Pirmoji diena baigėsi bendradarbiavimo veikla grupėse, kurių nariams buvo pristatyti įvairūs išgalvoti scenarijai ir jiems teko ieškoti sprendimų, skatinančių įtrauktį ankstyvojo ugdymo bei priežiūros aplinkose.

Antrą dieną dalyviai klausėsi trečiojo pranešimo, kurį perskaitė Mary Kyriazopoulou, Europos specialiųjų poreikių ir įtraukiojo švietimo agentūros projektų vadovė. Ji pristatė projektą „Ankstyvojo amžiaus vaikų įtraukusis ugdymas“ (angl., IECE) ir atkreipė dėmesį į savirefleksijos priemonę, prieinamą visiems ankstyvojo ugdymo ir priežiūros specialistams.

Po pranešimo sekė dvi sesijos po keturis praktinius užsiėmimus. Mūsų praktinių užsiėmimų vadovai nagrinėjo įvairias temas, pavyzdžiui: daugiakalbystę, socialinės įtraukties praktinius pavyzdžius, įsitraukimą skatinančias erdves, įtraukiuosius perėjimus ir daug kitų.

Paskutinę dieną universiteto KU Leuven profesorius Ides Nicaise atkreipė dėmesį į mažas pajamas gaunančių bei imigrantų vaikų įtraukimą į ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą. Daugiausia dėmesio buvo skirta ES mokslinių tyrimų projektui „CARE“, kuris nagrinėjo, kaip tėvai vertina ankstyvojo ugdymo ir priežiūros prieinamumą ir kaip jie naudojasi šiomis paslaugomis. Šie klausimai tapo pradžia įžvalgiai diskusijai.

Po to dalyviams buvo organizuota dar viena penkių praktinių užsiėmimų sesija. Šiuose praktiniuose užsiėmimuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas geriausiems praktinės veiklos pavyzdžiams, susijusiems su įtraukiomis ugdymo programomis, sensorine integracija, tėvų įtraukimu ir subalansuota vaikyste.

Tris dienas trukęs renginys baigėsi partnerių paieškos sesija, kurios metu trys dalyvės – Katarzyna Kaczmarek, Leticia Gil Ramos ir Violeta Kumzienė – pristatė savo projektus apie įtraukųjį ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą bei paragino suinteresuotus programos „eTwinning“ mokytojus bendradarbiauti.

Visi mūsų pranešėjai sutiko, kad įtrauktis nėra lengva užduotis. Tai nenutrūkstamas procesas, kurio metu mokytojai turėtų suteikti vietos ir laiko mokiniams augti bei atskleisti savo skirtingas tapatybes. Šis internetinis profesinio tobulėjimo seminaras programos „eTwinning“ dalyviams suteikė naujų idėjų, išteklių ir praktinės veiklos pavyzdžių, kurie padės jiems sudėtingame jų mokinių įtraukties kelyje.