article image

Kai švietimas susitiko su demokratija

Spalio 24 d., ketvirtadienį, Mandelieu-la-Napoule mieste, Prancūzijoje, prasidėjo programos „eTwinning“ metinė konferencija, subūrusi mokytojus, atsakingus asmenis ir ekspertus iš visos Europos aptarti švietimo vaidmenį ugdant rytojaus piliečius.

Kokioje visuomenėje rytoj gyvens mūsų vaikai? Kaip jie gali visapusiškai dalyvauti ateities visuomenės gyvenime? Šie klausimai buvo nagrinėjami, aptariami ir nuodugniai analizuojami tris dienas trukusioje konferencijoje Mandelieu-la-Napoule mieste, Prancūzijoje.

Pirmąją dieną daugiau nei 500 mokytojų susirinko pasiklausyti sveikinimo kalbų, kurias skaitė Jean-Marc MerriauxPrancūzijos švietimo ir jaunimo reikalų ministerijos skaitmeninio švietimo skyriaus vedėjas, ir Sophie Fouaceorganizacijos Réseau Canopé regiono vadovė. Abu jie pabrėžė, kad programa „eTwinning“ padeda studentams ne tik išsiugdyti svarbiausius skaitmeninius įgūdžius ateičiai, bet ir puoselėti bei stiprinti savo pagrindines demokratines vertybes, nes ji savaime yra demokratinė priemonė.

Konferenciją oficialiai atidarė Sophia Eriksson Waterschoot, Europos Komisijos jaunimo reikalų, švietimo ir programos „Erasmus+“ vadovė. Ponia Eriksson Waterschoot priminė, kad mokyklose mokiniai privalo būti ugdomi taip, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir būtų pasirengę demokratiniam dalyvavimui: Demokratija nėra savaime suteikiama. Ji veikia tik tada, kai visi aktyviai dalyvauja.“

Pagrindinį pranešimą skaitė Isabel Menezes, Portugalijos Porto universiteto psichologijos ir pedagogikos mokslų fakulteto profesorė. Savo kalboje „Mokyklos kaip demokratijos laboratorijos ji analizavo esminį švietimo vaidmenį ugdant aktyvius piliečius ir pabrėžė, kad švietimui tenka pagrindinis vaidmuo skatinant pilietinį dalyvavimą“. Isabel Menezes nuomone: Vaikai ir jaunimas atstovauja mūsų ateičiai, todėl jie privalo turėti galimybę formuoti tą ateitį.“

Po pagrindinio pranešimo atėjo metas apdovanoti 2019 metų Europos apdovanojimų konkurso nugalėtojus.

Kategorija „iki 6-erių metų amžiaus“ - nugalėtojai:

„Storytelling leads to robotics / La robotique au service de la littérature enfantine“

Kategorija „7-11 metų“ - nugalėtojai:

„Vieno euro monetos istorija“

 

Kategorija „12-15 metų“ - nugalėtojai:

„Visa tiesa apie palmių aliejų“

Kategorija „16-19 metų“ - nugalėtojai:

„In Sight, In Mind“

Antrą dieną mokytojai dalyvavo įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose. Juos vedė ir programos „eTwinning“ draugai: Karen Polak iš Anos Frank namų, Lysiane André iš „Terre des Hommes“, Laurence Bragard iš „Europos istorijos namų“, Harri Beobide iš „Euroclio“ ir daug kitų.

Galite parsisiųsti „PowerPoint“ pristatymus ir susipažinti su užsiėmimų, kuriuos vedė programos „eTwinning“ draugai bei kiti garsūs ekspertai, aprašymais.

Be to, interaktyvių užsiėmimų metu programos „eTwinning“ ambasadoriai pasidalino savo geraisiais praktinės veiklos pavyzdžiais ir patirtimi bei žiniomis, padėdami dalyviams išbandyti naujus mokymo būdus. O apdovanojimų nugalėtojai savo užsiėmimų metu pristatė savo sėkmės paslaptis.

Trečią ir paskutinę dieną 2019-ų metų konferencijos dalyviai prisijungė prie interaktyvios mokymosi veiklos apie demokratiją. Jie turėjo pristatyti savo idėjas, įtikinti kitus dalyvius, diskutuoti ir galiausiai balsuoti už geriausią idėją, taip praktiškai dalyvaudami demokratijoje.

Po mokymosi vyko diskusija, kurios tema buvo „Ką galime padaryti, kad mokyklų sistemos būtų demokratiškesnės?“ Vienas pagrindinių šios diskusijos rezultatų buvo drąsi studento iš Belgijos, Berkan Alci, nuomonė: „Jei suteiksite savo mokiniams savarankiškumo, pamatysite, kad augs net ir mažiau įsitraukusių mokinių motyvacija.“

learning activity at the eTwinning conference 2019

Baigiamąją kalbą sakė Markus Rester, Europos Komisijos internetinių švietimo platformų skyriaus vadovas. Savo kalboje ponas Resteris padėkojo visiems dalyviams ir priminė, kad dabar, kai konferencija pasibaigė, Europos mokytojai turi imtis veiksmų siekdami užtikrinti, kad švietimas visada būtų ta vieta, kur mokoma demokratijos ir kur ji yra puoselėjama.