article image

Kas daro mokymosi aplinką gražesnę, tvaresnę ir įtraukesnę? – programos „eTwinning“ 2022 m. pavasario kampanija

Šių metų pavasario kampanija tęsėsi nuo kovo 1 iki 31 dienos, o daugiausia dėmesio buvo skirta aktualioms temoms, susijusioms su metų tema – tvarumas, įtrauktis, kūrybiškumas, technologijos ir mišrusis mokymasis – siekiant puoselėti kokybiškas mokymosi aplinkas.

Daugiau nei 6 700 mokytojų dalyvavo interaktyvioje veikloje ir sėmėsi įkvėpimo iš turtingų išteklių, kaip kurti įtraukias bei kūrybiškas mokyklas ir kaip lavinti mokinių aukšto lygio įgūdžius bei gamtosaugines kompetencijas. 

Kampanijos metu buvo pristatytas interaktyvus žemėlapis „Svajonių mokykla“, kuriame mokytojai gali virtualiai apžiūrėti įvairias klases ir pasisemti įkvėpimo iš mokymosi veiklų bei projektų idėjų, kurias sukūrė programos „eTwinning“ ambasadoriai.

School's map

Kiekviena klasė susieta su viena iš pagrindinių šių metų temų, ir jose pateikiama medžiaga visoms amžiaus kategorijoms. Pavyzdžiui, dailės klasėje dalyviai gali rasti užsiėmimų, skirtų ugdyti mokinių kūrybiškumą ir kūrybiškai pažvelgti į idealią mokyklą. Šioje erdvėje „Padlet“ galite pamatyti keletą piešinių ir svajonių mokyklų maketų, kuriuos parengė 11 metų ir jaunesni vaikai vienai iš veiklų, susijusių su kūryba.

Be to, čia sukurta erdvė ir naujokams – mokytojų kambarys – kuriame programos „eTwinning“ dalyviai gali dalytis savo patirtimi ir nuomone apie programą „eTwinning“ bei paprašyti informacijos ir patarimų. 

Šių metų pavasario kampanijos metu buvo suorganizuoti trys internetiniai renginiai.  

Pirmas internetinis seminaras buvo skirtas tvariai plėtrai. Sandra Droste ir Sandra Galli, dvi vidurinės mokyklos mokytojos iš Liuksemburgo, pristatė projektą „MEGA“, kurį jos sukūrė bendradarbiaudamos su šešiomis Europos vidurinėmis mokyklomis ir siekdamos mūsų aplinką vėl padaryti puikia. Jos vaizdžiai pristatė visus žingsnius ir veiklas, kurias įgyvendino siekdamos gilinti žinias apie aplinkosaugos problemas bei politiką, ir paragino 200 kolegų, dalyvavusių internetiniame seminare, stiprinti tvarios plėtros ugdymą savo mokyklose.

Antrą seminarą pradėjo Cécile Le Clercq, vyresnioji programos „eTwinning“ ekspertė Europos Komisijoje, pabrėždama būtinybę mokytojams bendradarbiauti kuriant tvarias, įtraukias ir nuostabias mokyklas naujojo Europos bauhauzo kontekste. Seminare  dalyvavę daugiau nei 240 mokytojų turėjo galimybę išsamiai susipažinti su metų tema ir pasisemti įkvėpimo iš Arjana Blazic, mokytojų rengėjos, mokymų turinio kūrėjos ir programos „eTwinning“ ambasadorės, kuri pasidalijo savo žiniomis bei patirtimi apie mišrųjį mokymąsi. Ji paaiškino, kaip šis mokymosi būdas gali atverti naujas įtraukties, kūrybiškumo ir bendrystės galimybes bei kaip jį įgyvendinti kuriant naujovišką mokymosi patirtį. 

Paskutinio internetinio seminaro metu 156 programos „eTwinning“ dalyviai klausėsi Marie-Louise Petersen, grupės „Lytiškumas - kaip laužyti stereotipus“ moderatorės, ir Marijana Smolčec, grupės „Įtraukusis ugdymas“ moderatorės, pranešimo. Jos kalbėjo apie lytinę tapatybę bei orientaciją, personalizuotą mokymąsi ir skaitmeninių technologijų svarbą mokykloje. Be to, jos pateikė daug teigiamų ir naudingų pavyzdžių, kaip mokymo veiklos gali prisidėti prie įtraukios aplinkos

2022 m. pavasario kampanija baigėsi, bet jūsų kūrybiškumas nesibaigia. Sekite mūsų kitas veiklas ir kartu kurkime „mūsų gražią, tvarią ir įtraukią ateitį“!