article image

Klimato kaitos tema su „eTwinning“

Norint skatinti ekologiškumą, būtina į ugdymo programą įtraukti ekologiškai tvaraus vystymosi temą. Mokyklos ir mokytojai turi padėti besimokantiesiems suprasti iššūkius ir suteikti jiems galimybę veikti.

Marija Gabriel, inovacijų, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo reikalų komisarė

2020-ųjų metų tema – klimato kaita ir aplinkosaugos problemos. Mokytojai bendradarbiauja ir keičiasi gerąja patirtimi su savo kolegomis bei mokiniais, pabrėždami, kad jaunimo veiklumas aplinkosaugos srityje gali prisidėti prie teigiamų pokyčių, net jei ateitis atrodo gana niūri.

Šioje „eTwinning“ knygoje pristatomi atrinkti programos „eTwinning“ projektai ir veiklos iš įvairių ugdymo įstaigų: nuo darželių iki vidurinių bei profesinių mokyklų.

Visi šie projektai padeda mokiniams geriau suprasti klimato kaitą ir veiksmus, kurių galime imtis kovodami su ja. Knyga parodo, kaip programa „eTwinning“ ir jos aktyvūs mokytojai bei mokiniai gali spręsti šiandienos iššūkius kūrybiškiausiu ir spalvingiausiu būdu ir kaip jie gali lavinti savo gamtos mokslų bei skaitmeninę kompetencijas ir gebėjimą kritiškai mąstyti.

  • Pirmame skyriuje pristatomos klimato kaitos priežastys bei pasekmės ir Europos Komisijos pastangos kovojant su klimato kaita ES bei tarptautiniu mastu.
  • Antras skyrius skirtas klimato kaitos temai ugdymo procese. Jame pristatomi praktiniai „eTwinning“ projektų, nagrinėjančių šią temą, pavyzdžiai.
  • Trečiame skyriuje žodis suteikiamas jaunimui: jie siūlo idėjas, galinčias paskatinti mokinių veiklumą.

Šioje knygoje aprašyti programos „eTwinning“ projektai – tai pamokos, idėjos ir veiklos, kurių metu mokytojai visoje Europoje moko mokinius, kad „rūpinimasis aplinka yra ne tik svarbi užduotis, bet ir puiki galimybė pakeisti mūsų visuomenes į gerąją pusę“, kaip pratarmėje teigia Marija Gabriel, inovacijų, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo reikalų komisarė.

Galite pradėti parsisiųsdami programos „eTwinning“ knygą „Klimato kaitos tema su „eTwinning“. Pasisemkite įkvėpimo bei idėjų ir kartu su savo mokiniais keiskite mūsų planetą.

„Negalite išgyventi nė vienos dienos nedarydami įtakos aplinkiniam pasauliui. Jūsų veikla prisideda prie pokyčių, ir jūs turite nuspręsti, prie kokių pokyčių norite prisidėti.

Jane Goodall (primatologė / antropologė)