article image

Programos „eTwinning“ draugai: švietimo iššūkių sprendimas su UNHCR

2020 metais programos „eTwinning“ draugų tinklas pasveikino prie jo prisijungusį Jungtinių Tautų vyriausiąjį pabėgėlių komisarą (UNHCR).

Programos „eTwinning“ dalyviai džiugiai priėmė didžiulę praktinę UNHCR patirtį sprendžiant migrantų ir pabėgėlių problemas, noriai įsigilindami į šią temą ir su susidomėjimu pasiruošę mokytis, kaip spręsti šiuos opius klausimus su savo mokiniais.

Pasaulinė organizacija UNHCR gelbsti pabėgėlių, priverstinai perkeltų bendruomenių ir žmonių be pilietybės gyvybes, gina jų teises ir kuria jiems geresnę ateitį. Nuo 1950 metų organizacija dirba Europoje ir už jos ribų siekdama užtikrinti, kad visi, pabėgę nuo gimtojoje šalyje patiriamo smurto, persekiojimo, karo ar stichinės nelaimės, turėtų teisę prašyti prieglobsčio ir surastų saugią užuovėją. UNHCR pagalba gyvybiškai svarbi milijonams pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, šalies viduje perkeltų asmenų ir asmenų be pilietybės, kurių dauguma neturi, į ką kreiptis pagalbos.

Prisijungusi prie „eTwinning“ bendruomenės, UNHCR iš karto ėmėsi veiklos. Internetiniame seminare „Mokymas apie pabėgėlius“ 200 programos „eTwinning“ dalyvių turėjo galimybę įsigilinti į šią svarbią, bet prieštaringai vertinamą temą. Šiais metais, kai programa „eTwinning“ pagrindinį dėmesį skiria Medijų raštingumui ir dezinformacijai, labai svarbu inicijuoti diskusijas tokiomis temomis ir gilinti supratimą apie migracijos reiškinį ir pagrindines jo sąvokas, pavyzdžiui: pabėgėlio, prieglobsčio, migracijos ir asmenų be pilietybės.

Seminare buvo siekiama padėti programos „eTwinning“ dalyviams, dirbantiems pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklose, priimti pabėgėlių vaikus į savo klases. Jis padėjo suprasti, ką tenka patirti pabėgėliams, iš kur jie atvyksta, kur jie vyksta ir kokios priežastys verčia juos palikti savo šalį bei ieškoti prieglobsčio svetur. Ypatingas dėmesys seminare buvo skirtas iššūkiams, su kuriais susiduria pabėgėlių vaikai: nuo naujos kalbos mokymosi ir kovos su stresu bei traumomis, kurias sukelia jų patirtis, iki bendros integracijos į naujas aplinkas, kurios dažniausiai labai skiriasi nuo paliktų.

UNHCR svetainėje yra specialus skyrelis „Mokymas apie pabėgėlius“, kuriame rasite daugiau įžvalgų apie šį sudėtingą reiškinį ir priemonių. Pasak Ban Ki-moon, buvusio Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus, „Migracija yra žmogaus orumo, saugumo ir geresnės ateities siekio išraiška. Tai yra socialinio audinio dalis, mūsų, kaip žmonių šeimos, raiškos dalis.“

Apsilankykite ir programos „eTwinning“ teminėje grupėje Migrantų mokinių integracija mokykloje.