article image

Internetinės konferencijos programos „eTwinning“ mokykloms ir pirminiam mokytojų rengimui 2021 m. rudenį

2021 metų lapkritį ir gruodį programa „eTwinning“ organizavo dvi internetines konferencijas.

Internetinė konferencija programos „eTwinning“ mokykloms vyko 2021 m. lapkričio 24–26 dienomis ir pabrėžė ryšius tarp programos „eTwinning“ mokykloms būdingų elementų bei „naujosios realybės“ keliamų iššūkių.

Atidarymo dieną daugiau nei 460 žmonių internete klausėsi pirmosios plenarinės sesijos pranešimų apie mišrųjį mokymąsi.

Vladimir Garkov, Europos Komisijos politikos pareigūnas, atidarė konferenciją pabrėždamas ekologiškų bei įtraukiųjų mokyklų kūrimo svarbą ir paragino programos „eTwinning“ dalyvius toliau aktyviai veikti ir bendradarbiauti bei tapti pavyzdžiu ir įkvėpti kitus mokytojus bei mokyklas. Be to, jis kalbėjo ir apie kitas Komisijos iniciatyvas, skirtas padėti mokytis visą gyvenimą bei kurti Europos švietimo erdvę iki 2025. Ulrike Storost, Europos Komisijos politikos pareigūnė, pristatė pagrindinę konferencijos temą paaiškindama Komisijos veiksmus siekiant „efektyvesnio, aktyvesnio ir įtraukesnio“ mokymo taikant mišriojo mokymosi modelį. Be to, ji pabrėžė platformų „eTwinning“ ir „School Education Gateway“ išteklių svarbą mokytojų profesiniam tobulėjimui. Plenarinę sesiją užbaigė VUB universiteto profesoriaus Chang Zhu kalba, kuri iliustravo mišriojo mokymosi sąvoką pedagoginiame kontekste ir pateikė tiek teorinių, tiek praktinių pavyzdžių.

Tris dienas trukusios konferencijos metu dalyviai gilino žinias apie įvairias programos „eTwinning“ mokyklų misijos sritis, nagrinėjo, kaip jos prisideda prie mišriojo mokymosi modelio, ir analizavo, ką reikia pritaikyti bei keisti, norint įveikti naujosios realybės keliamus iššūkius.

Daugiau informacijos apie internetinę konferenciją programos „eTwinning“ mokykloms galima rasti čia.

Internetinė konferencija apie pirminį mokytojų rengimą vyko 2021 m. gruodžio 8–10 dienomis ir įtraukė pirminio mokytojų rengimo institucijas bei mokytojus, programos „eTwinning“ naujokus, kuriems buvo pristatytos visos programos galimybės „naujosios realybės“ kontekste.

Pirmoji konferencijos diena ir vėl buvo transliuojama internetu, o atidarymo kalbų internetu klausėsi daugiau nei 390 žmonių.

Pirmąją plenarinę sesiją pradėjo Wilhelm Vukovich, Europos Komisijos programų vadovas, kuris pasveikino visus dalyvius ir pabrėžė, kad COVID-19 pandemijos metu programa „eTwinning“ įrodė, jog yra puikus internetinių ir mišriojo mokymosi įrankių šaltinis, padėjęs mokytojams geriau pasiruošti „naujajai realybei“. Konferenciją toliau tęsė Akvilė Motiejūnaitė-Schulmeister, Europos Komisijos švietimo politikos ir sistemų vyresnioji analitikė, kuri pristatė pagrindines „Eurydice“ ataskaitos „Mokytojai Europoje: karjera, tobulėjimas ir gerovė“ išvadas bei atkreipė dėmesį į tai, kaip keičiasi mokytojo vaidmuo, kai dėl pandemijos atsiranda naujų reikalavimų bei lūkesčių.

Po to Ilana Cicurel, Europos Parlamento narė, kalbėjo apie ataskaitą „Faire de l’École le cœur battant de l’Europe“, kurioje ji pasisako už mokytojų mobilumo didinimą ir bendrus Europos mokytojų pirminio rengimo pagrindus, kad būtų sukurta bendra švietimo kultūra. Sesijos pabaigoje Maria Chiara Pettenati, INDIRE tyrimų vadovė, pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip mokymo ir darbo patirtis, įgyta dalyvaujant programos „eTwinning“ bendruomenėje, veikia italų mokytojus, bei pasidalijo pagrindiniais tyrimo „Programos „eTwinning“ įtaka mokytojų profesiniam tobulėjimui Italijoje“ rezultatais.

Antrą ir trečią konferencijos dienas 250 dalyvių dalyvavo įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose, kurių tikslas buvo pabrėžti, kaip programa „eTwinning“ suteikia mokytojams reikiamų įgūdžių ir žinių, kad jie būtų pasiruošę „naujajai realybei“.

Daugiau informacijos apie internetinę pirminio mokytojų rengimo metinę konferenciją rasite čia.