article image

Internetinė konferencija programos „eTwinning“ mokykloms „Pasidalytoji lyderystė: siekiant programos „eTwinning“ mokyklos statuso“

Kad pasidalytoji lyderystė būtų naudinga mokyklai, būtinai reikalinga aiški mokyklos misija, kurioje atsižvelgiama į visos mokyklos bendruomenės aplinką.

Programos „eTwinning“ mokyklų konferencijos tikslas buvo atpažinti, išskirti, pabrėžti ir pristatyti bei stiprinti „eTwinning“ mokykloms būdingus bruožus, kurie apibūdinami „eTwinning“ mokyklų misijoje.

Konferencijoje dalyvavusios mokyklos pagilino savo žinias apie pasidalytosios lyderystės sąvoką ir jos praktinį įgyvendinimą bei veiksnius, įgalinančius mokyklas įsitraukti į novatoriškas veiklas.

Per 3 intensyvias dienas, kupinas plenarinių sesijų ir praktinių užsiėmimų, 230 mokyklų vadovų ir mokytojų mokėsi, kaip pristatyti „eTwinning“ mokyklos pedagoginius, organizacinius, ryšių ir reklaminius elementus bei juos įvertinti, ir gilino supratimą apie pasidalytąją lyderystę aiškindamiesi, kodėl ji vaidina pagrindinį vaidmenį diegiant naujoves mokykloje.

Penkių praktinių užsiėmimų, kuriuos vedė įvairūs ekspertai, metu dalyviai susipažino su priemonėmis bei metodais, skirtais lyderystės modelio įgyvendinimui, kuris sustiprins visų jų mokyklų bendruomenės narių – mokytojų, mokinių, tėvų ir platesnės bendruomenės – talentus bei gebėjimus.

Be to, dalyviams buvo pristatytos idėjos bei praktinės veiklos, kurios padės jiems patobulinti kitus svarbius „eTwinning“ mokyklos misijos elementus: bendradarbiavimą, mokinių įgalinimą, įtrauktį ir pan.

Galiausiai, grįžę į mokyklas, dalyviai buvo raginami įtraukti į veiklas kitus mokyklos darbuotojus bei parengti veiksmų planą, kuriame būtų nustatyti jų tikslai ir išskirtos sritys, kurias reikia toliau tobulinti.

Žemiau esančiame vaizdo įraše matysite pirmąją plenarinę konferencijos sesiją, kurią atidarė Cecile Le Clercq iš Europos Komisijos. Po jos sekė du įkvepiantys pranešimai, kuriuos perskaitė Irene Pateraki iš programos „eTwinning“ centrinės paramos tarnybos ir Kay Livingston, Glazgo universiteto švietimo tyrimų politikos ir praktinės veiklos profesorius.