article image

Naujas projekto rinkinys ankstyvajam ugdymui ir priežiūrai „S.T.E.A.M.-tastic“

Naujas projekto rinkinys jau čia! Programa „eTwinning“ su džiaugsmu pristato projekto rinkinį „S.T.E.A.M.-tastic“, skirtą ankstyvajam ugdymui ir priežiūrai (angl., ECEC).

Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra – viena iš pagrindinių ugdymo sričių, ir investicijos į mokslinius tyrimus, išteklius bei energiją tiesiog būtinos darniam vaikų vystymuisi, ypač iš nepalankios aplinkos. Gyvenimo pradžia yra svarbiausias laikotarpis smegenų vystymuisi ir lemiamas veiksnys tolesnio gyvenimo rezultatams. Pasak Europos Komisijos, ankstyvojo ugdymo ir priežiūros darbuotojai, iš tiesų, daro didžiausią įtaką vaiko gerovei, vystymuisi ir mokymosi rezultatams.

Dėl šios priežasties ankstyvasis ugdymas ir priežiūra yra viena iš prioritetinių sričių programoje „eTwinning“, didžiausioje Europos besimokančių mokytojų bendruomenėje.
Tai rodo įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, konkursas programos „eTwinning“ europiniai apdovanojimai, aukšto lygio pripažinimas edukaciniams projektams. Nuo 2019 metų išskirta dar viena amžiaus kategorija – iki šešerių metų amžiaus. Mokytojų pastangų ir iniciatyvų pripažinimas bei įvertinimas yra būtinas siekiant tobulinti ankstyvojo ugdymo ir priežiūros kokybę Europoje.


Programa „eTwinning“ remia ankstyvąjį ugdymą bei priežiūrą ne tik teikdama Europos apdovanojimus. Pavyzdžiui, šių metų rugsėjo 29 – spalio 1 dienomis ankstyvojo ugdymo ir priežiūros darbuotojams bus organizuojamas profesinio tobulinimo seminaras. Jame bus nagrinėjama ankstyvojo ugdymo bei priežiūros mokytojų profesinė veikla ir tarpdalykinių bei integruotų veiklų metodai, kuriuos jie gali taikyti ugdymo procese, pavyzdžiui, lavindami ikimokyklinio amžiaus vaikų medijų raštingumo kompetencijas, mokydami „STEAM“ dalykų ar organizuodami komandinį darbą.

Naujasis projekto rinkinys ankstyvajam ugdymui ir priežiūrai „S.T.E.A.M.-tastic“ pagrįstas „STEAM“ dalykų mokymu, nagrinėjant įvairias temas gamtos mokslų (angl., Science), technologijų, inžinerijos (angl., Engineering), dailės (angl., Arts) ir matematikos pamokose. Taigi projektas siūlo dalyviams tarpdalykinę patirtį, leidžiančią jiems dalyvauti įtraukiame ugdyme taikant problemų sprendimo metodus. Kiekviena tema turėtų būti nagrinėjama visų penkių dalykų srityse, organizuojant veiklas kartu su partneriais iš kitų šalių, kad dalyviai galėtų visapusiškai suprasti siūlomą temą. 


Projekto rinkinį rasite čia

Tikimės, kad tai paskatino jus sukurti savo kokybišką ankstyvojo ugdymo ir priežiūros projektą!