article image

2021 m. ataskaitos santrauka – programos „eTwinning“ integravimas į šalies švietimo strategijas: nuo praktikos iki politikos

Programa „eTwinning“ per pastaruosius 17 metų iš nedidelės iniciatyvos tapo aktyvia mokyklų bendruomene, kuri nuo programos pradžios į savo veiklas jau įtraukė daugiau nei 937.000 mokytojų iš 217.000 mokyklų 43 šalyse.

2021 metų programos „eTwinning“ ataskaitoje nagrinėjamas programos „eTwinning“ integravimo“ į šalių strategijas poveikis trims pagrindinėms sritims: profesiniam tobulinimui bei pripažinimui, ugdymo turinio integracijai ir novatoriškai pedagogikai. Ataskaitoje analizuojami kokybiniai duomenys, gauti apklausus tikslines grupes iš aštuonių šalių (Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos, Ispanijos bei Turkijos) ir atstovus iš tų šalių švietimo ministerijų, nacionalinių paramos organizacijų (NPO) bei pirminių mokytojų rengimo institucijų, mokyklų vadovus ir aktyvius naudotojus (programos „eTwinning“ ambasadorius bei patyrusius dalyvius).

 Pagrindinės ataskaitos išvados :

  • Analizuotose nacionalinėse strategijose bei metodikose programos „eTwinning“ integracijos lygis skiriasi, o jos ypatumus nulemia nacionalinio konteksto veiksniai.
  • Nors daugeliu atvejų programa „eTwinning“ integruojama į nacionalinės švietimo politikos ir ugdymo turinio temas bei veiklas, „eTwinning“ integraciją į nacionalines sistemas galima dar labiau sustiprinti.
  • Programa „eTwinning“ iš esmės integruota ir remia nacionalinių mokytojų profesinio tobulinimo strategijų įgyvendinimą, ypač lavinant 21-o amžiaus įgūdžius.
  • Kai mokytojų dalyvavimas programoje „eTwinning“ sulaukia oficialaus pripažinimo, po jo oficialiai ar neoficialiai seka tam tikras atlygis (pvz.: atlyginimas, paaukštinimas ar teigiamas neformalus poveikis įvertinimui).
  • Pripažįstama supažindinimo su programa „eTwinning“ pirminiame mokytojų rengime svarba. Kai kurios mokytojų rengimo institucijos jau įtraukė programą „eTwinning“ į savo mokymo programas.
  • Bendrieji programos „eTwinning“ uždaviniai yra nacionalinio kompetencijomis grįsto ugdymo turinio dalis ir (arba) jį atitinka.
  • Programa „eTwinning“ supažindina su inovatyviais pedagoginiais metodais, kurie skatina mokinių dalyvavimą, motyvaciją bei mokymąsi ir yra pagrindiniai prioritetai visose šalyse.
  • Tarptautinis mokinių, mokytojų ir mokyklų bendradarbiavimas – viena iš pagrindinių programos „eTwinning“ veiklų – yra visų tyrime dalyvavusių šalių prioritetas.
  • Programa „eTwinning“ didina mokinių motyvaciją, energiją ir įsipareigojimą ne tik vykdyti programos „eTwinning“ projektus, bet ir mokytis kitų mokomųjų dalykų.

Apibendrinant, ataskaita parodo, kad programa „eTwinning“ įgijo tam tikrą svarų vaidmenį siekiant sistemingesnio požiūrio, oficialiai pripažįstamo nacionaliniu lygiu. Nepaisant to, šalys susiduria su iššūkiais ir siūlo tolesnius veiksmus, kurie padėtų oficialiai integruoti programą „eTwinning“.

Ar norėtumėte sužinoti daugiau?

Ataskaitos santrauką perskaityti galite čia, o pilna ataskaita bus paskelbta 2021 m. gruodį čia.