article image

Tarptautinė draugystė! MRI sėkmės istorija

Technologijų taikymas švietime – MRI projektas

TTI1

Grupė lektorių iš mokytojų rengimo kolegijų Danijoje, Norvegijoje ir Italijoje sukūrė programos „eTwinning“ projektą pedagogikos studentams. Projektas yra apie technologijų taikymą švietime. Pietų Danijos universiteto kolegija („UC Syd“) neseniai prisijungė prie MRI tinklo, o ponia Sofia Rontini, anglų kalbos dėstytoja, buvo viena iš projekto iniciatorių.

TTI2

2011 metais mokytojų rengimo kolegijų pedagogikos studentams tapo įmanoma dirbti su programa „eTwinning“ ir tapti kompetentingais platformos naudotojais. Danijoje šiaurės ir pietų universitetų bei Absalono kolegijos prisijungė prie tinklo, kad jų pedagogikos studentai taptų aktyviais programos „eTwinning“ dalyviais studijų metu ir integruotų programos „eTwinning“ veiklas į savo mokymo procesą.

Projekto tikslinė grupė buvo pedagogikos studentai. Jiems buvo suteikta galimybė bendradarbiaujant apmąstyti technologijų vaidmenį švietime ir kasdieniniame mokyklos gyvenime (šiuo metu tai labai aktualu, nes visi esame fiziškai izoliuoti dėl „Covid-19“, bet galime susitikti ir bendradarbiauti internete). Bendradarbiavimas vyko programos „eTwinning“ platformoje, kur pedagogikos studentai galėjo keistis žiniomis, patirtimi ir idėjomis su kitų Europos šalių studentais. Projektas buvo įgyvendinamas 2020 metų kovo ir balandžio mėnesiais.

Projekto struktūra ir užduotys atvėrė pedagogikos studentams prieigą prie daugybės skirtingų programos „eTwinning“ įrankių ir galimybių. Lektoriai sukūrė programos „eTwinning“ projektą ir gavo prieigą prie erdvės „TwinSpace“ (pagrindinio projekto puslapio). Čia pedagogikos studentai galėjo prisistatyti, pabendrauti ir siųsti nuotraukas, tekstus bei vaizdo įrašus.

85 pedagogikos studentai buvo suskirstyti į 15 grupių po 3-4 būsimuosius mokytojus iš kiekvienos šalies.

Vėliau kiekviena grupė sukūrė savo puslapį erdvėje „TwinSpace“ ir pateikė savo atsakymus bei užduočių, kurias kartu atliko, rezultatus. Pirmoji užduotis buvo įžanginė:

  • Prisistatykite ir susipažinkite vieni su kitais bei su programa „eTwinning“. Pristatykite savo nacionalines tradicijas, ypač mokyklų tradicijas, susijusias su technologijoms.

TTI4

Ši užduotis reikalavo sugebėjimo bendradarbiauti globalioje klasėje, bendrauti, suprasti ir būti suprastiems.

Pedagogikos studentai, naudodamiesi programa „eTwinning“, dar labiau sustiprino savo kalbines ir tarpkultūrines kompetencijas bei 21-o amžiaus įgūdžius. Jie turėjo bendradarbiauti, bendrauti, kritiškai mąstyti ir būti kūrybingais. Kiekviena pedagogikos studentų grupė iš Italijos, Danijos ir Norvegijos turėjo dirbti išvien su partneriais iš užsienio, spręsdami užduotis, diskutuodami ir kurdami produktus, kuriuos vėliau pristatė internete.

Po to grupės atliko šias užduotis:

  • Didaktinė užduotis sukurti pamokų planus naudojantis technologijomis.
  • Vertinimo užduotis: kaip suderinti teoriją su praktika? Užduotis turėjo būti pateikta naudojantis skaitmenine priemone.

TTI2

Projektas prisidėjo prie tarptautinės vizijos ir tarpkultūrinių kompetencijų stiprinimo vykdant tarptautinę veiklą namuose. Dalyviai susitiko internete, bet (dar) ne tiesiogiai, o tai galėtų būti kitas šio programos „eTwinning“ projekto žingsnis.

Visi pedagogikos studentai įgijo išsamių žinių apie programą „eTwinning“, kaip internetinio bendradarbiavimo platformą. Jie taip pat įgijo žinių apie technologijų taikymą švietime kitose Europos šalyse ir sustiprino savo skaitmenines kompetencijas.

Be to, projektas subūrė tiek dėstytojus, tiek pedagogikos studentus į europinį tinklą (būsimų kolegų), kurį jie gali plėsti įgyvendindami būsimus programos „eTwinning“ projektus. Vykdydami užduotis, kurias atliko grupėse, pedagogikos studentai įgijo profesinių ir asmeninių žinių apie Europos tradicijas, mokyklų sistemas, mokytojų rengimo kolegijas ir skaitmeninę mokymo medžiagą.

Sofia Rontini iš kolegijos „UC Syd“ teigė, kad dėstytojai ir studentai iš Norvegijos, Italijos bei Danijos baigė projekto vertinimą ir visi jį laiko labai sėkmingu. Projektas turėjo įtakos patiems pedagogikos studentams, nes jiems buvo suteikta galimybė lavinti kalbines, tarpkultūrines ir didaktines kompetencijas bei pagalvoti, kaip pakeisti savo darbą su mokiniais mokymo kontekste. Programos „eTwinning“ projektas suteikė pedagogikos studentams tikrai gerą galimybę savitai ir prasmingai derinti teoriją su praktika. Keli pedagogikos studentai nusprendė įtraukti programą „eTwinning“ į savo baigiamąjį darbą. Mokiniams bus įdomu ir smagu susitikti su ką tik kvalifikaciją įgijusiais mokytojais, kurie kartu yra ir aktyvūs programos „eTwinning“ dalyviai.

TTI2

Parašė: Lisbeth Kodal, programos „eTwinning“ ambasadorė