article image

Mokymasis keliaujant po „eTwinlandia“

2019 metų spalį vykusios programos „eTwinning“ konferencijos metu dalyvavau demokratinio mokymosi veikloje „eTwinlandia“. Mane nustebino krašto „eTwinlandia“ miestų pavadinimai, nes jie visi buvo susiję su mūsų unikaliais žmogiškaisiais bruožais, pavyzdžiui: rūpestingumu, ryžtu, įsiklausymu ir empatija.

Visada savo pamokose stengiuosi taikyti pozityvią psichologiją ir pedagogiką, nes mes visi turime jaustis įvertintais, kompetentingais ir priimtais. Supratau, kad tai - nepaprasta galimybė dirbti nauju ir įdomiu būdu. Todėl nusprendžiau su savo mokiniais leistis į kelionę po „eTwinlandia“ kraštą.

Kiekvieną savaitę vienas mokinys išrinkdavo miestą „eTwinlandia“ krašte, nesakydamas jo pavadinimo kitiems. Kitą dieną aš atnešdavau mūsų „eTwinlandia“ lagaminą ir atidarydavau jį. Viduje lagamino būdavo išrinkto miesto pavadinimas ir užuomina apie savaitės temą. Temą parinkdavau aš pagal mūsų mokymo programą. Kiekvieną savaitę tema buvo vis kita, pavyzdžiui: vėliavos, kelio ženklai, profesijos ir panašiai. Mes nagrinėjome temą ir mokėmės su ja susijusių dalykų tyrinėdami bei diskutuodami. Temą visada pristatydavo užuomina lagamine. Mokiniai buvo sudominti ir labai norėjo dalyvauti. Jie norėjo atspėti temą ir papasakoti, ką žino ta tema (arba manė, kad žino), bei uždavinėdavo daug klausimų.

Viena iš temų buvo vėliavos. Diskutavome apie Suomijos vėliavą, kad ji yra žydra, kaip dangus bei ežeras, ir balta, kaip debesys bei sniegas, ir aptarėme, kad ji turi kryžių, kaip ir daugelis kitų krikščioniškų šalių. Mes radome daug kitų vėliavų su panašiomis spalvomis ar raštais, bet buvo ir vėliavų, nepanašių į Suomijos vėliavą, - tai paskatino įdomius pokalbius, pavyzdžiui: apie suverenumą, demokratiją, tradicijas, religijas ir kultūros paveldą.

Tuomet vykome į „eTwinlandia“. Pradėjome nuo diskusijos apie gyvenimą mieste pagal jo pavadinimą. Kai miestas pavadintas Rūpestingumo vardu, žmonės puoselėja rūpestingumą. Bet kas yra rūpestingumas? Kaip žmonėms būti rūpestingais kasdieniniame gyvenime? Ir kaip tie bruožai atsispindi jų vėliavoje?

Po šių diskusijų mokiniai užrašydavo ir nupiešdavo savo idėjas apie tą miestą. Jie dažnai labai didžiuodavosi savo idėjomis ir jiems patikdavo dalintis mintimis.

Siekdami kuo išsamiau susipažinti su naujuoju miestu, savaitę sutelkdavome dėmesį į tą žmogiškąjį bruožą, kurį miestas simbolizuodavo. Kai buvome Rūpestingumo mieste, mokiniai siūlė įvairius būdus, kaip būti rūpestingais, ir mes tuos būdus bandėme visą savaitę. Nepamiršome ir demokratinės dalies. Kalbėjome apie demokratiją ir balsavome, kai turėjome apsispręsti dėl bendradarbiavimo veiklos.

Dėl krizės „Covid-19“ mes, kaip ir daugelis kitų, viduryje semestro turėjome pradėti mokyti internetu, o „eTwinlandia“ suteikė mums tęstinumo jausmą, nes mes ir toliau keliavome po šį kraštą.

Kitais metais aš ir toliau naudosiu „eTwinlandia“ lagaminą, nes esu patenkinta ir žinau, kad mano mokiniai jo jau labai laukia. Kiekvieną savaitę turėjome keturias - šešias veiklai „eTwinlandia“ skirtas pamokas: muzikos, rašymo, skaitymo, „STEAM“ ir emocinių įgūdžių lavinimo.

Vieną dieną aiškinau užduotį, kuri nebuvo susijusi su „eTwinlandia“, ir vienas iš mano mokinių pažvelgęs į mane pasakė: „Anne, Anne, aš žinau. Tai yra bendradarbiavimas! Norite, kad mes bendradarbiautume kaip „Bendradarbiavimo mieste“.


Kelionės po „eTwinlandia“ kraštą gidas

  • Padėkite savo mokiniams suprasti „eTwinlandia“ toponimus. Skirkite pakankamai laiko diskusijoms ir pateikite pavyzdžių, kad mokiniai galėtų susikurti asociacijas.
  • Peržiūrėkite savo mokymo programą: kokios akademinės temos yra svarbios šiais metais ir kurios iš jų tiktų jūsų kelionei?
  • Paverskite šią veiklą nuotykiu - sudominkite savo mokinius užuominomis apie jų kelionės nuotykius. Naudokitės „eTwinning“ užrašų knygele ir lagaminu.
  • Padėkite mokiniams rasti ryšių tarp „eTwinlandia“ ir savo gimtosios šalies. Pavyzdžiui, mokydamiesi apie kelio ženklus ir sukūrę ženklus „eTwinlandia“ mieste, mokiniai bus priversti susimąstyti, kodėl reikalingi kelio ženklai.
  • Visas veiklas siekite su „eTwinlandia“ miesto pavadinimu ir kalbėkitės apie žmonių vertybes bei prioritetus. Taip padėsite savo mokiniams lavinti emocinius įgūdžius.
  • Organizuokite įvairias veiklas ir derindami tarpusavyje taikykite įvairius metodus, pvz.: tapybos, statybos, konkursų, pasakojimų ir veiklos lauke.
  • Įsitikinkite, kad suplanuota veikla suteikia galimybę mokiniams patiems priimti sprendimus tiek individualiai, tiek balsuojant grupėse. Kiekvienai temai reikia bent vienos veiklos.
  • Gyvenkite ir elkitės kaip „eTwinlandia“ krašto gyventojai. Rūpestingumo mieste gyvenkite, kaip gyvena rūpestingi žmonės, ir kalbėkitės apie tai prieš veiklą, jos metu ir po jos.
    • Patarimas! Galite papasakoti ir kitiems žmonėms mokykloje bei tėvams, ką darote kiekvieną savaitę, kad jie galėtų padėti jums palaikydami mokinius, kai jie elgiasi kaip „eTwinlandia“ krašte. Netikėtas pagyrimas privers mokinius nueiti dar vieną mylią!

Anne Levon, programos „eTwinning“ ambasadorė, S:t Karins svenska skola (šv. Karinso švedų mokykla)