article image

Jei ne mokyklose, tai kur? Mokykitės ir praktikuokite demokratiją dalyvaudami programoje „eTwinning“

„Demokratija yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių, tačiau jos negalima laikyti savaime suprantamu dalyku. Mokytis demokratijos, ją suprasti ir, svarbiausia, taikyti praktikoje privalo kiekvienas pilietis. Šiandien tai dar svarbiau nei bet kada iki šiol, nes mūsų visuomenėje ir mus supančiame pasaulyje vykstantys pokyčiai atveria daug naujų galimybių.“ Tiboras Navračičius, už švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą atsakingas Europos Komisijos narys

Programos „eTwinning“ tema 2019 m. – „Demokratinis dalyvavimas“.

Programa „eTwinning“ skatina tokius demokratinei kultūrai sukurti būtinus įgūdžius kaip savarankiškas mokymasis, analitinis ir kritinis mąstymas, klausymasis ir stebėjimas, empatija, lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti, kalbos, bendravimo ir daugiakalbystės įgūdžiai, bendradarbiavimas ir konfliktų sprendimas. Per šiuos įgūdžius „eTwinning“ pabrėžia aktyvaus pilietiškumo pranašumus ir atskleidžia, kaip mokytojai galėtų prisidėti kuriant tvarią demokratiją.

Programa „eTwinning“ skatina mokytojų, mokinių, tėvų ir vietinės bendruomenės demokratinį dalyvavimą suteikdama jiems galimybę aktyviai įsitraukti į projektus, kampanijas bei siūlydama profesinio tobulėjimo galimybes.

Per pastaruosius dvejus metus sukurta programos „eTwinning“ mokyklų misija pabrėžia bendro vadovavimo idėją ir pokyčių nešėjų funkciją suteikia mokiniams, „kurie yra ir pokyčių variklis, ir puiki dirva visoms pedagogikos naujovėms bei technologijų naudojimui“.

Siekiant pabrėžti demokratinio dalyvavimo svarbą ir palengvinti mokytojų darbą, programa „eTwinning“ siūlo daug įvairios medžiagos ir išteklių, tokių, tarp kurių – ir šis „eTwinning“ knygos leidimas.

  • Pirmoje dalyje apibūdinami svarbiausi demokratinio dalyvavimo elementai ir švietimo vaidmuo skatinant aktyvų jaunų žmonių įsitraukimą.
  • Antroje dalyje daugiausia dėmesio skiriama mokytojų vaidmeniui ugdant demokratijos gebėjimus ir atskleidžiant pilietiškumo svarbą.
  • Trečioje dalyje pristatoma priemonė, padedanti mokiniams ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius ir taip kovoti su stereotipais bei išankstinėmis nuostatomis.
  • Galiausiai, ketvirtoji dalis suteikia žodį jauniems žmonėms, kurie jau imasi vadovauti ir išsakyti savo nuomonę. Jie – pavyzdžiai, kurie gali įkvėpti ir jūsų mokinius.

Programos „eTwinning“ 2019 m. knygą skaitykite čia.