article image

Ateities įgūdžiai ateities mokytojams

„eTwinning“ gali būti naudinga ir mokytojams praktikantams – padėti jiems įgyti svarbiausių ateityje aktualių įgūdžių, projektų planavimo ir vadovavimo, tarptautinio bendravimo, komandinio darbo ir įtraukaus mokymo. Įgiję šių įgūdžių, jie galės dirbti tarptautiniuose mokymo, švietimo ir mokslinių tyrimų tinkluose.

Naudodamiesi „eTwinning“, mokytojai praktikantai gali planuoti daugiadalykius tarptautinius mokymosi projektus, kuriuos vėliau galės įgyvendinti kartu su mokiniais, prižiūrimi mokytojų rengėjų.

Rytų Suomijos universitetas (UEF), kur „eTwinning“ yra veiksni ruošiamų mokytojų studijų dalis, yra puikus to pavyzdys. 2021 m. UEF, universiteto Mokytojų rengimo mokykla Tulliportti ir Suomijos nacionalinė švietimo agentūra (EDUFI) suplanavo ir parengė seriją vaizdo įrašų, paaiškinančių, kaip „eTwinning“ galima panaudoti mokytojų rengime.

„eTwinning“ mokytojų rengime

„UEF pedagogikos studentai turi galimybę sužinoti apie „eTwinning“ tiek lankydami mokytojų rengimo modulius universiteto padalinyje, tiek atlikdami kuruojamą mokymo praktiką, – teigia UEF profesorė Ritva Kantelinen. – Pirmiausia, mokomės apie platformą, susipažįstame su ja ir treniruojamės plėtoti idėjas. Paskui pereiname prie mokytojavimo praktikos ir įgyvendiname tikrus projektus „eTwinning“ tinkle.“

Kuruojantys mokytojai ir „eTwinning“ ambasadoriai padeda mokytojams praktikantams naudotis „eTwinning“ atliekant pedagoginę praktiką. Šitaip būsimi mokytojai gali saugiai praktikuotis dirbti daugiatautėje klasėje. UEF rengiamiems mokytojams patiems pavyko suplanuoti, kaip įtraukti „eTwinning“ projektinį darbą savo pamokose. Tarptautinio bendradarbiavimo ir jungtiniai daugiadalykiai mokymosi projektai tinka ne tik kalbų ugdymui, bet ir kitiems mokykliniams dalykams. Jie ypač lavina universaliuosius gebėjimus, IRT įgūdžius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, tarpkultūrinį supratimą.

Saugu, įvairiai pritaikoma ir lengva naudoti

„Tikrai nuostabu, kai tavo pamokas gali lankyti mokiniai, iš tiesų tuo metu esantys už tūkstančių kilometrų, – vaizdo įraše pasakoja mokytojas praktikantas. – O svarbiausia – tai taip lengva suorganizuoti, – priduria jis.“

Darbas pasitelkiant „eTwinning“ pasirodė esantis prasmingas, mat mokiniai turi galimybę bendradarbiauti su bendraamžiais autentiškoje mokymosi aplinkoje užsienio kalba ir naudodamiesi technologijomis.

Ateityje mokytojavimas ir mokymasis bus tarptautiniai

Anot vaizdo įraše pasisakiusių mokytojų praktikantų, šaunu galėti susipažinti su tarptautiniu projektu iš mokytojo perspektyvos ir pamatyti, kokie užsidegę ir motyvuoti yra vaikai. Studentams atrodo, kad „eTwinning“ yra puiki priemonė būsimiems mokytojams.

„eTwinning aplinka davė gerų pavyzdžių ir suteikė būdų lavintis kaip mokytojui. Ypač tokiam būsimam mokytojui kaip aš“, – apibendrina mokytojas praktikantas Viljamis Viskaris.

„eTwinning“ mokytojų rengimui ir pedagoginei praktikai suteikia įrankį, leidžiantį studentams lavinti įgūdžius, kurių jiems reikės kaip kuruojamiems būsimiems mokytojams. Ateities mokytojavimas reikalaus lanksčių kultūrinių ir kalbinių kompetencijų, pritaikomų įvairioje aplinkoje ir situacijose. „eTwinning“ sudaro mokytojų ir mokytojų praktikantų tinklą, kur galima nuolat tobulinti gebėjimus, išsakyti rūpesčius ir mintis, gauti palaikymo ir idėjų, kaip tvirtėti einant mokytojo pareigas.

Vaizdo įrašų serija „eTwinning būsimiems mokytojams“

Rytų Suomijos universitetas (UEF), UEF Mokytojų rengimo mokykla (Tulliportti skyrius) ir Suomijos nacionalinės švietimo agentūros (EDUFI) „eTwinning“ įgyvendinimo centras ir „eTwinning“ ambasadorius bendradarbiaudami parengė keletą vaizdo įrašų.

Įrašus galima žiūrėti su suomiškais ir angliškais subtitrais EDUFI „YouTube“ kanale.

  • Šeši trumpi vaizdo įrašai įvairiomis temomis: „eTwinning mokytojų rengime“, „eTwinning lavina universaliuosius gebėjimus“, „eTwinning – platforma, paruošta bendradarbiauti“, „eTwinning lavina įgūdžius ateičiai“, „Ateityje mokytojavimas bus tarptautinis“ ir „eTwinning – puiki priemonė tarptautinimui“.
  • Šias temas sujungiantis vienas ilgesnis vaizdo įrašas „eTwinning būsimiems mokytojams“.

Katariina Kivi ir Tiina Sarisalmi