article image

Programos „eTwinning“ draugai: „Terre des Hommes“

„Terre des Hommes“, tarptautinė federacija, ginanti vaikų teises ir siekianti užtikrinti lygiateisį vystymąsi be rasinės, religinės, politinės, kultūrinės ar lyties diskriminacijos, yra programos „eTwinning“ draugė.

Pavadinimą „Terre des Hommes“ organizacijai parinko jos įkūrėjas Edmundas Kaiseris, įkvėptas Antoine de Saint-Exupery autobiografinės knygos. Knygoje „Terre des Hommes“ autorius užsimena apie kai kurias pagrindines sąvokas: kiekvieno atsakomybę kuriant geresnį pasaulį, poreikį bendradarbiauti tarpusavyje ir kiekvienam vaikui įgimtą galimybę išsiugdyti puikius talentus, jei tik vaikai bus saugomi, prižiūrimi ir mylimi.

Pagrindinė organizacijos „Terre des Hommes“ misija yra užtikrinti vaikų teisių apsaugą ir suteikti vaikams bei jaunimui galimybę aktyviai formuoti visuomenę, sistemas ir mąstysenas.

Organizacija „Terre des Hommes“ (TDH) tiesiogiai rūpinasi vaikų ir bendruomenių, kurių žmogaus teisės buvo pažeistos, gyvenimais bei nuomone.

„Kiekvienam vaikui - vaikystė. Kiekvienam jaunam žmogui - galimybė. Kiekvienai bendruomenei - įsitraukimas.“

Per tuos metus organizacija TDH ir programa „eTwinning“ užmezgė tvirtus bendradarbiavimo ryšius. Iš tiesų, organizacija aktyviai dalyvavo programos „eTwinning“ metinėje konferencijoje Maltoje 2017 metais bei Lenkijoje 2018 metais ir „eTwinning“ 2019 metų konferencijoje Prancūzijoje. Jie vedė užsiėmimą „Geras valdymas ir dalyvaujamoji demokratija“. Užsiėmime buvo pristatyti metodai, kaip padaryti jaunus žmones labiau pilietiškais ir priversti juos dalyvauti sprendimų priėmimo veiklose.

Programa „eTwinning“ ir organizacija „Terre des Hommes“ turi daug bendro, ypač klimato kaitos ir aplinkosaugos iššūkių metais. Bendras tikslas yra užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę augti saugioje aplinkoje, gauti tinkamą išsilavinimą, gyventi sveiką gyvenimą ir kurti teigiamas ateities perspektyvas.

Be to, programa „eTwinning“ ir organizacija „Terre des Hommes“ dabar sprendžia ekstremalias problemas susijusias su „Covid-19“ ir teikia paramą savo kompetencijų srityse. Tokiu istoriniu momentu dar sunkiau užtikrinti deramą vaikų teisių apsaugą.

Vaikai ir šeimos neturtingiausiuose visuomenės sluoksniuose mažiau geba apsisaugoti nuo „Covid-19“. Per daug žmonių yra priversti gyventi netinkamomis sąlygomis, o vienas iš trijų žmonių visame pasaulyje neturi pagrindinių rankų plovimo priemonių savo namuose. Mažiausiai išsivysčiusiose pasaulio šalyse šis skaičius padidėja iki beveik trijų iš keturių namų ūkių. Šios krizės metu vaikams gali būti vis sunkiau lankyti mokyklą ar tęsti mokymąsi iš namų. Organizacija TDH stengiasi pritaikyti savo paslaugas darbui šioje naujoje realybėje ir suteikti kuo daugiau pagalbos vaikams bei jaunimui.

Organizacija „Terre des Hommes“ toliau remia ir vaikus bei jaunimą Europoje. Lombardijoje, Italijoje, ji atidarė nemokamą psichologinės pagalbos liniją gydytojams, pandemijos metu dirbantiems su pažeidžiamomis šeimomis. Organizacija taip pat parengė vadovus šešiomis kalbomis, kaip skatinti vaikų psichinę gerovę ir išvengti streso.

Šiomis sunkiomis dienomis mūsų prioritetas išlieka vaikų ir jaunimo, kuriems tarnaujame, teisėmis bei gerove. Nors šios krizės ilgalaikį poveikį jiems dar sunku nuspėti, mes būsime pasirengę, kiek įmanoma, remti, saugoti bei įgalinti juos.

Per daugiau nei 50 metų TDH padėjo šimtams tūkstančių vaikų, kad jie galėtų pasinaudoti savo teise į padorų gyvenimą. Jiems buvo suteikta sveikatos priežiūra, švietimo paslaugos, pragyvenimo priemonės ir apsauga nuo priekabiavimo, išnaudojimo bei smurto. Organizacija visada kovojo už žmogaus teises, pozityvius pokyčius ir vaiko, kaip asmens, kurio orumą reikia visapusiškai gerbti, sampratą.