article image

Programos „eTwinning“ draugai: pristatome tinklą „SALTO-YOUTH“

Tinklo „SALTO-YOUTH“, programos „eTwinning“ draugo, tikslas – kurti bei nagrinėti strategijas, susijusias su jaunimo užimtumu, ir teikti išteklius jaunimo darbuotojams bei vadovams. Kaip draugų tinklo narys, organizacijoms ir nacionalinėms agentūroms „SALTO-YOUTH“ siūlo išteklių centrus, įrankius ir kursus.

Tinklas „SALTO-YOUTH“ vienija septynis išteklių centrus, kurie rūpinasi jaunimo reikalais Europos prioritetinėse srityse įgyvendinant programas „Erasmus+“ jaunimo srityje ir „Europos solidarumas“. Šis tinklas savo platformoje organizuoja mokymus ir kontaktų užmezgimo veiklas, siekdamas padėti organizacijoms bei nacionalinėms agentūroms. Be to, tinklas „SALTO-YOUTH“ teikia neformalaus mokymosi išteklius jaunimo darbuotojams ir vadovams.

Tinklas „SALTO-YOUTH“ veikia kaip tarpininkas tarp Europos jaunimo strategijų, programų ir specialistų. Šiai veiklai „SALTO-YOUTH“ siūlo keletą įrankių, pavyzdžiui: Europos mokymų kalendorių, kuriame galite rasti „SALTO“ ir kitų organizacijų mokymus bei seminarus, priemonių rinkinius mokymams, kuriuose šimtai įrankių bei idėjų veikloms darbui su jaunimu, partnerių paieškos platformos atlasą, kuris padeda palaikyti ryšius su tūkstančiais jaunimo projektų kūrėjų visoje Europoje, siekiant kurti glaudžias partnerystes ir teikti paraiškas programai „Erasmus+“, arba katalogą „Jaunimo mokytojai internete“, kuriame rasite daugiau nei 500 mokytojų, galinčių organizuoti tarptautinių mokymų veiklas.

Be to, tinklas „SALTO-YOUTH“ turi septynis išteklių centrus. Kiekvienas jų skirtas tam tikrai temai ar regionui ir atlieka keletą bendrų užduočių kartu su nacionalinėmis agentūromis, Europos Komisija bei kitomis institucijomis, įgyvendinančiomis jaunimo darbuotojų strategijas.

Be to, tinklas „SALTO-YOUTH“ kuria, įgyvendina bei tyrinėja jaunimo užimtumo strategijas ir vykdo jų sklaidą. Kurdamas priemones ir organizuodamas mokymosi renginius, tinklas siekia suteikti jauniems žmonėms bei jaunimo darbuotojams galimybę mokytis, tobulėti ir klestėti.

Programa „eTwinning“ ir tinklas „SALTO-YOUTH“ draugauja jau ne vienerius metus. 2017 metais „SALTO-YOUTH“ prisidėjo leidžiant kasmetinę knygą „Inkliuzijos kultūros kūrimas programoje „eTwinning“, kurioje nagrinėjami švietimo iššūkiai ir pristatomi gerosios patirties pavyzdžiai. 

Norite sužinoti daugiau? Apsilankykite tinklo „SALTO-YOUTH“ svetainėje, kur rasite daugiau informacijos.