article image

Programos „eTwinning“ draugai: Europos istorijos namai

Europos istorijos namai - programos „eTwinning“ draugai, siekiantys inicijuoti mokymąsi apie tarptautines perspektyvas visoje Europoje.

Šiais laikais labai svarbu, kad ateinančios kartos žinotų įvykius ir istorinius faktus, kurie atlieka svarbų vaidmenį Europos istorijos eigoje.

Europos istorijos namai yra programos „eTwinning“ draugai, siekiantys inicijuoti mokymąsi apie tarptautines perspektyvas visoje Europoje ir tapti pagrindiniu tarptautinių reiškinių, kurie formavo mūsų žemyną, muziejumi. Jis apjungia ir lygina bendras patirtis bei įvairias jų interpretacijas.

Eksponuodamas ir kaupdamas Europos integracijos ir jos įkūrimo istoriją, muziejus saugo bendrus ir individualius prisiminimus.

Europos istorijos namų mokymosi komanda kuria teminius internetinius išteklius pedagogams ir mokiniams, siekdama susieti Europos istorijos mokymą su mūsų šiuolaikiniu pasauliu.

Mokymosi ištekliai suplanuoti ir sukurti taip, kad jais pasinaudoti galėtų įvairių dalykų mokytojai mokydami istorijos, kultūros, pilietiškumo, sociologijos, informacinio raštingumo ir geografijos. Atskirų skyrių elementai yra lankstūs ir leidžia mokytojams pasirinkti pagal savo mokinių poreikius. Mokymosi ištekliai išversti į 24 oficialias Europos Sąjungos kalbas. 

Be to, mokytojams ir mokiniams jie siūlo visą eilę veiklų vietoje, pavyzdžiui, vizitus su vadovu ir praktinius užsiėmimus keturiomis Europos kalbomis: prancūzų, anglų, olandų arba vokiečių.

HEH

„Istorija atgyja, kai mes ją liečiame, klausome jos ar net uostome. Būtent tai mes ir darome praktinių užsiėmimų metu.“

Europos istorijos namai ir programa „eTwinning“ užmezgė glaudžius bendradarbiavimo ryšius per keletą pastarųjų metų.

Programos „eTwinning“ 2019 metų pavasario kampanijos metu Europos istorijos namai organizavo internetinį seminarą, skirtą veikloms, susijusioms su demokratiniu dalyvavimu.

Jie dalyvavo ir programos „eTwinning“ 2019 metų konferencijoje: „Kai švietimas susitiko su demokratija“, kuri vyko Mandelieu-la-Napoule mieste spalio mėnesį. Joje Laurence Bragard vedė praktinį užsiėmimą „Demokratinis dalyvavimas Europos istorijos namuose“.

Europos istorijos namai - tai forumas mokymuisi, refleksijai ir debatams, atviras visiems, nepaisant amžiaus ar kilmės. Pagrindinė misija yra pagilinti Europos istorijos supratimą, atsižvelgiant į jos sudėtingumą, ir skatinti keistis idėjomis.