article image

„EUROPEANA“ – kultūros paveldas jums po ranka!

Programos „eTwinning“ draugė „Europeana“ siekia suteikti kultūros paveldo sektoriui daugiau galių pasitelkdama skaitmenines priemones. Organizacija „EUROPEANA“, kaip draugų tinklo narė, ugdo kompetencijas ir kuria įrankius bei metodikas, skatinančias skaitmeninius pokyčius, partnerystes bei inovacijas.

„Europeana“ suteikia nemokamą prieigą visiems, besidomintiems ir besižavintiems kultūros paveldu. Jos nuolat augančiame internetiniame kataloge šiuo metu galima rasti daugiau nei 50 milijonų darbų iš 3,500 bendradarbiaujančių kultūros istorijos institucijų (bibliotekų, muziejų, archyvų ir galerijų). Šie ištekliai visiems nemokami, ir visi norintys gali jais naudotis švietimo, tyrimų, kūrybos ir pramogų tikslais.

Organizacijos „Europeana“ veikla padeda kurti atviresnę, sąmoningesnę ir kūrybiškesnę visuomenę – ji neapsiriboja gausių išteklių kaupimu ir publikavimu. Būdama programos „eTwinning“ drauge, „Europeana“ nuolat stengiasi dalytis priemonėmis ir patirtimi su programos „eTwinning“ dalyviais, prisitaikydama prie beveik kiekvienų metų temos ir taip parodydama, kokie turtingi jos ištekliai.

2018-ais metais, kai programos „eTwinning“ tema buvo kultūros paveldas, „Europeana“ organizavo praktinį užsiėmimą „eTwinning“ kasmetinėje konferencijoje apie mokymą pasinaudojant skaitmeniniu kultūros paveldu. 2019-aisiais, kai „eTwinning“ metų tema buvo demokratinis dalyvavimas, kasmetinėje konferencijoje „Europeana“ pakvietė „eTwinning“ dalyvius gilintis į kritinį mąstymą pasinaudojant pirminiais ištekliais. 2021 metais, demonstruodama efektyvias melagingų naujienų aptikimo ir nepriklausomos nuomonės formavimo metodikas, „Europeana“ skatino programos „eTwinning“ dalyvius gilintis į medijų ir informacinį raštingumą bei dezinformaciją. Jokia tema nėra svetima organizacijai „Europeana“; 2020-ųjų kasmetinėje konferencijoje, kai „eTwinning“ dalyviai nagrinėjo klimato kaitą ir aplinkosaugos iššūkius, ji kvietė diskutuoti apie tvarią plėtrą ugdant pilietiškumą.

Organizacijos „Europeana“ klasė – tai viena iš specialiai sukurtų švietimo iniciatyvų, kuri šios srities specialistams suteikia įtraukiančių priemonių ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių. Joje rasite daugiau nei 400 mokymosi išteklių, vaizdo pamokų, programėlių ir žaidimų. Siekdama su kultūros paveldu geriau supažindinti jaunąją kartą, „Europeana“ organizuoja įvairius konkursus, pavyzdžiui „Transcribathon“ ir „GIF IT UP“, kurie kviečia žmones pasinaudojant skaitmenine kultūros paveldo medžiaga kurti unikalius formato „gif“ kūrinius ir jais dalytis. Savo veikla „Europeana“ remia ES 2021-2027 m. skaitmeninį švietimo planą, tiekdama įvairų ir prieinamą aukštos kokybės skaitmeninį turinį.

Norėtumėte susikurti savo galeriją? Užsiregistruokite svetainėje „Europeana“ ir išlaisvinkite savo kūrybiškumą!