article image

Programos „eTwinning“ 2022 metų tema: „Mūsų ateitis – gražu, tvaru, įtrauku: mokyklos ir naujasis europinis bauhauzas“

2022 m. „eTwinning“ kviečia mokytojus ir mokinius pažvelgti į savo mokyklas naujai ir apmąstyti, kas jų mokymosi aplinką daro gražią ir tvarią.

COVID-19 pandemija pažėrė mums daugybę iššūkių, kurių dalis pavirto įkvepiančiomis galimybėmis. Daug sričių – pavyzdžiui, darbas, kultūra, sportas – buvo priverstos persikurti ir pakeisti savo veikimo būdus. Užsidarius mokykloms, švietimas buvo tarp labiausiai nukentėjusiųjų.

Todėl „eTwinning“ programoje dalyvaujantys mokytojai kviečiami su mokiniais pamąstyti apie savo mokyklą „naujojoje normalybėje“, kur mišrusis mokymas(is) bus ypač svarbus. Mišrusis mokymas(is) apibūdina situaciją, kai mokykla, mokytojas ar mokinys mokymosi procesą vykdo keliais būdais (mainydami fizinę erdvę, formas, priemones ir kt.): mokoma(si) išvykoje, internetu, klasėje, lauke ir t. t.

„Svajonių mokyklos“ vizija bus kuriama remiantis įtraukties, grožio ir tvarumo vertybėmis.

Mokytojai ir mokiniai raginami visais lygmenimis ir pajėgumais rasti grožį savo mokymosi aplinkoje ir jį išpuoselėti. Gražios ir įtraukios mokyklos įtraukia visų kultūrų, nepalankioje padėtyje esančius, skirtingų seksualinių orientacijų ir lytinių tapatybių, negalią turinčius mokinius. Tvarios mokyklos yra funkcionalios ir prieinamos, taiko aplinkai draugiškas praktikas ir sukuria sąlygas ugdyti aplinkosaugai neabejingus piliečius.

Metų tema bus aktyviai nagrinėjama „eTwinning Spring“ ir „eTwinning Weeks“ kampanijose visais 2022 m., taip pat metinėje „eTwinning“ konferencijoje š. m. spalį, „eTwinning“ metų knygoje ir atsispindės profesinio tobulėjimo pasiūloje. Mokytojų bus prašoma kūrybiškai drauge su mokiniais apmąstyti, kas jiems yra „svajonių mokykla“: mokykla, palaikanti mišrų mokymą(si), švietimą darniam vystymuisi, gerovę ir įtrauktį. Mokiniams bus numatytas aktyvus vaidmuo, jie įsitrauks į įvairias veiklas ir užsiėmimus – ne tik drauge kuriant mokyklos fizinę aplinką, bet ir paverčiant ją erdve, kur atsispindėtų jų vertybės.

Kalbėdama apie pasiūlymą Tarybos rekomendacijai dėl mišriojo mokymosi siekiant kokybiško ir įtraukaus pradinio ir vidurinio ugdymo, už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel patvirtino:

„Kokybiškesnio ir įtraukaus švietimo ir mokymo siekis jokiais būdais neapsiriboja COVID-19 kontekstu. Dabar turime galimybę mokytis iš naujausių patirčių ir judėti pirmyn. Šiandieninis pasiūlymas brėžia švietimo, kokio norime Europoje, viziją. Švietimo, palaikančio bendruosius Europos švietimo erdvės ir Skaitmeninio švietimo veiksmų plano tikslus skatinti kokybę ir įtrauktį, žalią ir skaitmeninį švietimą visoje Europoje.“

(Europos Komisijos pranešimas spaudai)

Leiskitės į šių metų nuotykį drauge su mumis – kartu megzkime dialogą, kur pavieniai asmenys, kaimynystės ir vietos bendruomenės galėtų pagarsinti savo pasiūlymus dalyvaudami Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen naujojo europinio bauhauzo iniciatyvoje.  

Vilnijant šiai įkvepiančiai kūrybingumo bangai, kviečiame mokytojus ir mokinius ne tik apmąstyti, bet ir įgyvendinti savo svajones kuriant geresnę mokyklą ir ateitį.