article image

Programos „eTwinning“ mokyklos: ženklelio nauda ir reikšmė

„Programa „eTwinning“ mūsų mokykloje paskatino naujoves ir europinį bendradarbiavimą bei pakeitė jos veiklos pobūdį sustiprindama projektinį mokymąsi ir aktyvų bendradarbiavimą tiek pačioje mokykloje, tiek už jos ribų.“

Mokytojas iš programos „eTwinning“ mokyklos Col·legi Sant Josep, Navàs, Ispanija

Baigiasi paraiškų teikimas ženkleliui „Programos „eTwinning“ mokykla“ 2021/2022, taigi metas atkreipti dėmesį į ženklelio teikiamą naudą ir šio pripažinimo reikšmę. Jei jūsų mokykla gavo kvietimą teikti paraišką – sveikiname, bet nepamirškite pateikti paraiškos iki 2021 m. vasario 8-os!

Programos „eTwinning“ mokyklos laikomos programos ramsčiais ir apdovanojamos už savo atsidavimą bei įsitraukimą į „eTwinning“, vertinant būdus, kaip programos veiklos integruojamos į mokyklos strateginį planą, praktinę veiklą bei profesinio tobulinimo galimybes. Programos „eTwinning“ mokyklos yra laikomos lyderėmis bei inovatorėmis ne tik savo bendruomenėse, bet ir europos lygiu, nuolat ieškančiomis tolesnių galimybių mokyklos veiklos tobulinimui. Daugelis jų dalyvauja bendrose veiklose su kitomis mokyklomis bei institucijomis – tai rodo, kad pelnytas programos „eTwinning“ mokyklos ženklelis dažnai būna tik pirmas žingsnis mokyklos tarptautinėje kelionėje.

Visos programos „eTwinning“ mokyklų vertybės pristatomos „eTwinning“ mokyklų misijoje, išskiriančioje penkias vertybines sritis, kurias puoselėja „eTwinning“ mokyklos ir kurios yra laikomos vadovu mokykloms, siekiančioms pelnyti ženklelį:

 • Programos „eTwinning“ mokyklos įsipareigoja dalytis lyderyste
 • Programos „eTwinning“ mokyklose stiprus bendradarbiavimas, mainai ir komandinis darbas
 • Programos „eTwinning“ mokyklų mokiniai – pokyčių įgyvendintojai
 • Programos „eTwinning“ mokyklos – pavyzdžiai kitoms mokykloms
 • Programos „eTwinning“ mokyklos – įtraukios ir inovatyvios besimokančios organizacijos

Programos „eTwinning“ mokyklos ženklelis – pirmas ir svarbiausias pripažinimas atsidavusiam mokyklos personalui, kuriame ir mokytojai, ir vadovai aktyviai dalyvauja programoje „eTwinning“ bei nenuilstamai bendradarbiauja su mokiniais. Tai yra esminis dalykas ir 2020 metų programos „eTwinning“ stebėsenos ataskaitoje apie programos mokyklas ir pasidalytą lyderystę. Jei jus domina tikrosios istorijos apie tai, ką reiškia „eTwinning“ mokyklos ženklelis, stebėsenos ataskaita siūlo susipažinti su unikalia informacija. Pirmoje dalyje analizuojami apklausos, kurioje dalyvavo 1 261 programos „eTwinning“ mokykla, rezultatai, o antrojoje dalyje pateikiama išsamesnė šių šešių „eTwinning“ mokyklų ir jų veiklos analizė:

 • Lycée des métiers Louis Blériot, Prancūzija
 • Salonikų universiteto eksperimentinė mokykla, Graikija
 • Direzione Didattica Ottavo Circolo, Piacenza, Italija
 • Scoala Gimnaziala nr.17, Botosani, Rumunija
 • Col·legi Sant Josep, Navàs, Ispanija
 • Dr İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Turkija

Daugiau apie išvadas skaitykite straipsniuose „Internetinė konferencija programos „eTwinning“ mokykloms „Pasidalytoji lyderystė: siekiant programos „eTwinning“ mokyklos statuso“ ir „Programos „eTwinning“ mokyklos įsipareigojusios bendradarbiauti ir dirbti komandoje“.