article image

Programos „eTwinning“ mokyklos ir pasidalyta lyderystė: pristatome programos „eTwinning“ ataskaitą 2020

Kiekvienais metais programa „eTwinning“ apdovanoja šimtus mokyklų programos „eTwinning“ mokyklos ženkleliu

Programos „eTwinning“ mokyklos pelno pripažinimą už savo aktyvią veiklą programoje „eTwinning“, atsidavimą bei siekį į veiklas įtraukti visą mokyklą, kad mokytojų komandos ir mokyklos vadovai dirbtų kartu. 

2020-ųjų metų programos „eTwinning“ ataskaitoje nagrinėjama, kaip programos „eTwinning“ mokyklose taikoma pasidalytos lyderystės metodika ir įgyvendinama praktinė veikla, analizuojant kiekybinius duomenis bei kokybinius rodiklius. Kiekybiniai duomenys buvo surinkti 2019 rudenį atlikus apklausą, kurioje dalyvavo 1261 programos „eTwinning“ mokykla ir pasidalijo savo patirtimi penkiose srityse, išskirtose programos „eTwinning“ mokyklų misijoje. Kokybinis tyrimas apėmė šešių programos „eTwinning“ mokyklų atvejų analizę. Programos „eTwinning“ centrinė paramos tarnyba 18 mėnesių bendravo su šiomis mokyklomis, joms padėjo ir teikė paramą, organizuodama įvairias tiesiogines bei internetines veiklas.

Pagrindinėse ataskaitos išvadose pabrėžiama:

1. Programos „eTwinning“ mokyklos įsipareigojusios dalytis lyderyste

Gilus supratimas ir taikomi praktiniai pasidalytos lyderystės principai patvirtina, kad programos „eTwinning“ mokyklos yra atviros lankstesnei lyderystės struktūrai.

2. Programos „eTwinning“ mokyklos tvirtai įsipareigojusios bendradarbiauti, dalytis ir dirbti komandoje

Bendradarbiavimas tarp mokytojų ir mokinių yra stiprus ir veiksmingas, nors mokinių ir mokytojų bendradarbiavimui už programos „eTwinning“ projektų ribų praverstų daugiau praktinės veiklos.

3. Programos „eTwinning“ mokyklos yra pavyzdžiai kitoms mokykloms, tačiau jų tinklą reiktų tobulinti

Nors programos „eTwinning“ mokyklos dažnai veikia kaip mokymosi centrai kitoms mokykloms, jų mokytojai mano, kad mokyklos dar nėra pasirengusios mokyklų tinklaveikai ir bendradarbiavimui.

4. Programos „eTwinning“ mokyklos yra įtraukios ir novatoriškos, besimokančios organizacijos

Programos „eTwinning“ mokyklose puoselėjama smalsumo, inovacijų bei tyrimų kultūra, kurioje mokinių mokymuisi skiriamas pagrindinis dėmesys ir vertinama įvairovė.

5. Programos „eTwinning“ mokykloms reikia aktyvesnio vaidmens vietos bendruomenėje

Didesnė programos „eTwinning“ mokyklų parama vietos bendruomenėse padėtų įprasminti mokyklų vaidmenį vietos kontekste.

Apibendrinant galima teigti, kad programos „eTwinning“ mokyklos ženklelis – tai daugiau nei kokybės pažymėjimas ir atspindi jį pelniusių mokyklų potencialą. Jų vertingą patirtį bei energiją galima išlaisvinti protingai taikant skatinimus, pripažinimą ir lankstumą – visus pasidalytos lyderystės elementus. Taip programos „eTwinning“ mokyklos galėtų tapti kelrode žvaigžde kitoms vietos mokykloms ir prisidėti prie to, kad programa „eTwinning“ taptų įprasta veikla visiems.

Pilna ataskaita bus paskelbta 2021 m., o ataskaitos santrauką galima perskaityti čia.

EN, DE, ES, FR, IT PL - pdf.