article image

Programa „eTwinning“ susitinka su Kanclere Angela Merkel

Tarp NATO viršūnių susitikimo Briuselyje ir federalinio kabineto posėdžio Berlyne 2021 m. birželio 15 d., antradienį, Vokietijos Kanclerė virtualiai svečiavosi Sanitzo mokykloje, pelniusioje programos „eTwinning“ ženklelį.

Tai buvo ES projektų diena mokyklose, kuomet aktualios Europos politikos temos aptariamos su mokiniais.

Kodėl Kanclerė pasirinko programos „eTwinning“ mokyklos ženklelį pelniusią Sanitzo gimnaziją?

Kaip teigė Rebecca Redant, patyrusi programos „eTwinning“ mokytoja:

„Nuo 2016 metų mes dalyvaujame programos „Erasmus+“ projektuose, organizuojame mokinių mainus su partneriais iš Ispanijos, Centro Ramiro Izquierdo mokykla iš Castellón de la Plana, ir vykdome programos „eTwinning“ projektus.“

Pirmoji virtualaus vizito dalis buvo transliuojama viešai. Kanclerę pasveikino direktorius dr. Schulz, ponia Radant, ponas Ciupka ir mokinių atstovas.

Po trumpo įžanginio vaizdo įrašo pokalbis prasidėjo nuo projektų pristatymo:

  • Tinklalaidžių projektas „Klausyk mano radijo: karščiausios naujienos!“, kuriame dalyvavo mokyklos iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Suomijos ir Turkijos. Projektas laimėjo 1-ą vietą Vokietijos „eTwinning“ apdovanojimų konkurse šiais mokslo metais ir antrą vietą 16-19 metų amžiaus kategorijoje Europos Komisijos remiamame konkurse.
  • Projekte „Pasaulis pasiekiamas pirštų galiukais – mokymasis su kitais ir vieni iš kitų“ 11-os klasės mokiniai užmezgė ryšius su savo partneriais iš Suomijos ir keitėsi informacija 2020-2021 mokslo metais.
  • Programos „Erasmus+“ projektas „#globalgoalsambassadors - Europos paaugliai kovoja už geresnę ateitį“ nagrinėjo JT „Darnaus vystymosi tikslus“ ir jų įgyvendinimą mokykloje bei bendruomenėje.

Viešos ekspertų diskusijos metu Kanclerė Merkel, paklausta, ko ji linki Europai, atsakė:

„Linkiu, kad žmonės bendradarbiautų ir suprastų vieni kitus, o Europa pasaulyje turėtų tvirtą balsą bei būtų mokslinių tyrimų ir plėtros priešakyje; politiškai mes galime daug ką padaryti, bet tai nėra taip vertinga, kaip žmonių bendradarbiavimas ir susitikimai.“

Kanclerė Merkel norėjo sužinoti, kaip veikia programos „eTwinning“ projektai ir kokią naudą jie teikia mokytojams bei mokiniams. Mokiniai dalyvavo pokalbyje su didžiuliu entuziazmu ir iniciatyva. Susitikimo metu jie turėjo galimybę apsikeisti nuomonėmis. Kilo įdomių minčių:

„Projektas puikiai pakeitė mūsų įprastas pamokas. Turėjome galimybę taikyti, lavinti ir tobulinti savo ispanų kalbos įgūdžius. Be to, mane labai domino, kaip mokiniai iš kitų Europos tautų gyvena savo kasdienį gyvenimą.“

„Mes daug sužinojome apie kitų Europos tautų skirtingas kultūras ir kasdienį gyvenimą nagrinėdami įvairias temas, pavyzdžiui, kokios šventės ir tradicijos puoselėjamos skirtingose šalyse ar kaip mokyklų partnerių mokiniai įsivaizduoja savo ateitį.“

„Tai buvo unikali galimybė ir proga užmegzti ryšius su bendraamžiais už mūsų mokyklos ar šalies ribų. Tai leido ne tik susirasti naujų pažįstamų, bet ir geriau pažinti kitas šalis.“

„Smagiausia buvo pažinti naujus žmones, užaugusius kitose šalyse, su kuriais galbūt niekada nebūtum galėjęs pasikalbėti ar pabendrauti, jei ne projektas. Sužinojęs, kaip jie gyvena, kokia jų nuomonė tam tikromis temomis arba ką mes turime bendro ir kuo skiriamės, praturtinau save ir savo patirtį bei idėjas.“

„Aš išmokau geriau suprasti Europą kaip bendruomenę ir sąjungą! Galimybė kartu nagrinėti ką nors iš kitos šalies ir dirbti kartu su kitomis ES narėmis man parodė, kad galima daug intensyviau pasinaudoti šiuo aljansu, jo skirtingomis kultūromis, gyventojais ir įvairiais kitais aspektais bei leisti šiems projektams vystytis! “

Šis virtualus vizitas buvo labai sėkmingas ir svarbus susitikimas programos „eTwinning“ mokyklos, Sanitzo gimnazijos, darbuotojams ir mokiniams.

Pasak ponios Radant, „Ji buvo nepaprastai rami ir natūrali, o jos skleidžiama ramybė persidavė visiems dalyviams! Mokiniams ji pasirodė maloni, įdomi ir plačių pažiūrų.“