article image

Kodėl kalbame apie tvarumą dabar? Tvarumas, švietimas, tinklas, paslaugos, programa „eTwinning“. Grupė „SENSE“.

Ilgą laiką įvairiose žiniasklaidos priemonėse girdime žodį tvarumas, siejamą su švietimu.

Kuomet 1987 metais buvusi Norvegijos ministrė pirmininkė ir Brundtlando ataskaitos komisijos (JT) prezidentė kalbėjo apie tvarų vystymąsi leidinyje Mūsų bendra ateitis, ji neįsivaizdavo, koks aktualus ir platus taps šis terminas iki dabar, kai kalbame apie Tvaraus vystymosi tikslus (SDGs). Tai buvo istorinis pasiekimas, kuomet buvo atkreiptas dėmesys į planetos būklę bei situaciją dėl per didelio gamtos išteklių naudojimo, socialinės nelygybės ir biologinės įvairovės nykimo.

Bet ką tai turi bendro su švietimu? Kodėl vadiname švietimą tvariu? Pagalvokime: juk mūsų mokiniai po kelerių metų bus įvairių atsakomybių turintys piliečiai ir nuo jų priklausys daugybė sprendimų. Jų mokymas ir pagrindinio ugdymo etape įgyti gebėjimai bus labai svarbūs jų veiksmams, susijusiems su universaliais tvarumo principais, pavyzdžiui: socialiniu teisingumu, biologine mimeze, prevencija, atsargumo priemonėmis, dalyvavimu ir prieiga prie informacijos, bendra atsakomybe ir žalos atlyginimu.

Kodėl gi nepradėjus ugdyti tvarumo kompetencijos kartu su kitomis pagrindinėmis kompetencijomis? Šis naujas kompleksinis požiūris, apimantis visas sritis ir esminius projektų aspektus, leistų sukurti aktyvią bei įtraukią metodiką, o po to ir prasmingą, apmąstantį bei kritišką mokymąsi siekiant naudos švietimo bendruomenei ir visuomenei bei jų motyvacijos.

Taip mes prieiname prie „SENSE“, jūsų „eTwinning” grupės apie tvarumą, kurioje būtent ir vyksta bendradarbiavimas, patirties mainai bei mokymasis.

Nuo 2015 metų iki dabar grupė „SENSE“ nuolat keitėsi, siekdama pateikti informaciją ne tik apie įvairias JT, UNESCO ir Europos Komisijos tvarkas, bet ir apie mokymus tvaraus vystymosi tikslų tema bei realius jų įgyvendinimo mokyklose pavyzdžius, tvaraus vystymosi tikslus mene, biologinės įvairovės nykimą ir jos ryšį su pandemija, klimato kaitą, gerų informacijos šaltinių paieškos svarbą ir pan.

Grupė „SENSE“ veikia visus metus, dalyvauja „eTwinning“ savaičių kampanijoje bei kitose puikiose „eTwinning“ veiklose ir bendradarbiaudama su tvarumo siekiančiu tinklu „Eco-Schools“ bei universitetais, organizuoja įdomius, šiuolaikiškus ir novatoriškus susitikimus bei du didžiulius kasmetinius renginius: Žemės dieną ir Pasaulinę aplinkos dieną. Be to, šiais 2021-ais metais grupė „SENSE“ bendradarbiauja su Europos Komisijos ES Žaliojo kurso rekomendacija siekdama gauti informacijos apie iššūkius, su kuriais susiduriama klasėje lavinant tvarumo įgūdžius ir siekiant kurti reikšmingus projektus.

Birželį vyko trijų dienų praktiniai užsiėmimai, kurių metu mokymus vedė ekspertai Fernando Valladares (CSIC), Deirdre Hodson (Europos Komisija), Laura González (ASPEA), Lucía Vázquez (SDGs ir menas), Marvic Refalo („EcoSchools“) ir kt. Programos  „eTwinning“ dalyviams buvo suteikta galimybė dalyvauti pokalbiuose internetu ir bendrose internetinėse erdvėse bei susitikimuose „TeachMeet“, kuriuose galima praturtinti savo patirtį bei pasisemti įkvėpimo. Ne kartą susitikimai buvo tokie sėkmingi, kad patiems ekspertams vaizdo konferencijų kambaryje teko užleisti vietą kitiems.

 activities

Kviečiame grupėje dalytis savo iniciatyvomis, projektais ir kampanijomis.

Grupė „SENSE“. Žinote, kad tai prasminga!