article image

Klimato kaita ir aplinkosaugos problemos – „eTwinning“ 2020 m. temos nagrinėjimas liekant namuose

Daugelis mokytojų domėjosi su COVID-19 susijusiomis temomis, ir ši situacija įkvėpė juos taikyti įvairius mokymo metodus. Visgi mums malonu pranešti, kad metinė „eTwinning“ tema taip pat įkvepia imtis veiklos ir kurti projektus.

Rita Neves iš Portugalijos aiškina, kaip ji virtualiai padeda savo mokiniams mokytis ir apmąstyti klimato kaitą bei jos pasekmes, kol šie privalo likti namuose.

Rita Neves – jau daugiau nei 30 metų pedagoginio darbo patirtį turinti mokytoja iš „Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade“ mokyklos, veikiančios Almados mieste, vakarinėje Portugalijos pakrantėje.

Rita

„eTwinning“ pagerino ir išplėtė mano mokykloje taikomą pedagoginę praktiką. Buvo įgyvendinti naujoviški pedagoginiai metodai ir IRT priemonės, padedančios mokiniams mokytis dinamiškiau ir prasmingiau. Dalijimasis žiniomis ir aktyvesnis bendradarbiavimas daugiadalykėse komandose pagerino mūsų mokinių mokymo ir mokymosi kokybę bei rezultatus.

Mano mokiniai aktyviau dalyvavo klasės darbe ir tobulino tarpkultūrinius bei bendravimo įgūdžius – tai turėjo teigiamos įtakos jų mokymosi rezultatams.

Be to, „eTwinning“ projektai padėjo ugdyti įvairius XXI a. įgūdžius, tokius kaip savarankiškumas, kritinis mąstymas, pilietiškumas ir kūrybiškumas.

Uždarius mokyklas mokytojai ragino mokinius dirbti iš namų ir davė jiems atlikti įvairias užduotis. Mokyklų uždarymas, mokomasi nuotoliniu būdu ir socialinė izoliacija kėlė mokiniams nerimą.

Pasitelkdami „eTwinning“ projektą mokymo veiklą organizavome per „TwinSpace“. Tarptautinis bendradarbiavimas ir su bendraamžiais palaikomi ryšiai padėjo mokiniams pagerinti kalbų mokėjimo ir tarpkultūrinius bei tarpasmeninius įgūdžius.

Mokiniai du kartus per savaitę buvo kviečiami jungtis į įvairius pokalbius (tokius kaip „Susitikimas prieš koronavirusą“) drauge su projekto partneriais iš kitų Europos šalių ir palaikyti vieni kitus. Jie labai aktyviai dalyvavo pokalbių sesijose, per kurias su bendraamžiais dalijosi savo nuomone ir rūpesčiais bei geriau pažino vieni kitus kalbėdami apie tai, kaip leidžia laiką karantino metu.

Atsižvelgdama į metinę „eTwinning“ temą, nusprendžiau paraginti savo mokinius pamąstyti apie karantino poveikį aplinkai ir sumažėjusią oro taršą.

„Apšilimui“ paprašiau jų palyginti palydovines Žemės nuotraukas prieš COVID-19 pandemiją ir po jos bei apskaičiuoti savo anglies pėdsaką, palyginti rezultatus ir apmąstyti, kaip jie galėtų savo anglies pėdsaką sumažinti.

Po to paraginau mokinius užpildyti lentelę, kurioje reikėjo nurodyti klimato kaitos priežastis ir pasekmes. Tai darydami jie turėjo išvardyti aplinkos problemas ir diskusijų forume pasiūlyti šių problemų sprendimo būdus. Galutinė užduotis buvo sukurti 2020 m. Žemės dienai skirtą plakatą.

Rita ne vienintelė naudojasi „eTwinning“ privalumais. Daugelis kitų Portugalijos mokytojų taip pat primena savo mokiniams nepamiršti klimato kaitos ir aplinkosaugos problemų svarbos.

Samuel Branco, 23 metų pedagoginio darbo patirtį turintis mokytojas, su savo mokiniais tęsė įvairius projektus, susijusius su klimato kaita, antriniu perdirbimu ir robotika.

samuel

Dalyvaudama vienoje iš partnerysčių mūsų mokykla turi ieškoti sprendimų, kaip pasitelkiant robotiką didinti vandenynų švarą. Per šį karantiną mokiniams buvo skirti namų darbai: ištirti ir išsiaiškinti pagrindines vandenynų taršos priežastis, sugalvoti žaidimą, kuris leistų žmonėms patirti „alerginę reakciją“, sukurti lankstinuką ir parinkti vaizdo įrašus, padėsiančius žmonėms geriau suprasti vandenynų taršą. Pasitelkus „eTwinning“ mokinių buvo paprašyta keistis informacija su savo bendraamžiais iš kitų Europos šalių – taip jie galėjo geriau suprasti, kaip kiekvienos šalies kultūra ir įpročiai gali lemti skirtingas strategijas.

Ana Cristina Figueiredo, 22 metų pedagoginio darbo patirtį turinti mokytoja, savo „eTwinning“ projektui suteikė naują prasmę, geriau suprasdama, ką reiškia būti tarpusavyje susijusio pasaulio dalimi.

ana

Šiais metais mūsų projektas vadinasi „Planeta“. Pasirinkę šią temą mes nežinojome, kad sąvoka „globalizacija“ netrukus įgys visiškai kitokią prasmę ir taps dar aktualesnė. „eTwinning“ padeda mums palaikyti ryšius su likusiu pasauliu – taip mes geriau suprantame, kad nors ir atsidūrėme sudėtingoje situacijoje, gyvenimas nesustoja, o mes ketiname įveikti šią pandemiją, toliau dirbti kartu ir gyventi kartu dar geriau nei iki šiol.

Estefânia Pires, 24 metų pedagoginio darbo patirtį turinti mokytoja, motyvuoja mokinius savo nauju projektu apie vandenynų išsaugojimą.

estefania

Vykdydami „eTwinning“ projektą „Eime žvejoti“ sukūrėme pasakojimą apie šiukšles ir jų poveikį jūrų ekosistemoms. Naudodamiesi programėle „Zoom“ surengėme vaizdo konferenciją su Koimbros universiteto​ mokslinių tyrimų centro SERMARE mokslininkais. Vykdydami pirmąją projekto dalį mokiniai kuria darbus, susijusius su jūros gyvūnais, prie kurių prisideda ir jų šeimų nariai, o socialinių tinklų pokalbiuose pasakoja apie tai, ką veikia karantino metu.

Norėdami kelti savo pedagoginę kvalifikaciją per karantiną, galite jungtis į nemokamus internetinius kursus „Klimato krizės sprendimas jūsų klasėje“. Šie kursai padės jums suprasti klimato kaitos mokslinius įrodymus ir panaudoti juos per pamokas įgyvendinant naujoviškus projektus bei užduotis.

MOOC