article image

Austrija: programos „eTwinning“ ir „Erasmus+“ COVID metu

Tarptautinis bendradarbiavimas ir mokinių mainai galėjo tęstis su programa „eTwinning“.

2020 metais buvo vykdoma apie 180 programos „Erasmus+“ KA229 ir KA219 projektų, kuriuose dalyvavo Austrija. Šių projektų metu dauguma mokyklų planavo mobilumo veiklas su savo mokiniais, siekdami aplankyti kitų šalių mokyklas ar ES institucijas. Deja, dėl COVID apribojimų daugelis šių mobilumo veiklų negalėjo įvykti, todėl šimtai mokinių neteko galimybės įgyti šios patirties.

Tačiau programoje „eTwinning“ tarptautinis mokinių bendradarbiavimas ir mainai galėjo tęstis, tad daugelis mokyklų tuo pasinaudojo. Tiesą sakant, Austrijoje akivaizdžiai padaugėjo projektų, užregistruotų programoje „eTwinning“ pažymint, kad jie gavo finansavimą pagal programos „Erasmus+“ KA219 arba KA229 veiklas.

„Kadangi daugumą veiklų teko perkelti į programą „eTwinning“ ir organizuoti susitikimus internetu, juose dalyvauti galėjo daugiau mokinių, nei būtų dalyvavę mainuose programos „Erasmus+“ projektų metu“, – taip vieną iš teigiamų situacijos aspektų apibūdina Maiklas Huber-Kirchberger iš Linco tarptautinės verslo mokyklos. Maiklas ir jo kolegė Elisabeth Hasiweder vykdo keletą programų „Erasmus+“ ir „eTwinning“ projektų savo profesinio mokymo vidurinėje mokykloje, kuri yra ir viena iš Austrijos mokyklų, pelniusių „eTwinning“ mokyklos ženklelį. Savo projekte „STEPS4SCHOOLS“ – Darnaus turizmo edukaciniai projektai mokykloms“ jie bendradarbiauja su penkiomis kitomis mokyklomis iš Bulgarijos, Slovėnijos, Italijos, Portugalijos ir Čekijos. Visoms mokykloms ši tema yra labai svarbi, ir jos nusivylė, kai mokyklų mainai turėjo būti atšaukti nuo praėjusių metų kovo. Tačiau jos prisitaikė ir išplėtė savo veiklas programoje „eTwinning“. Neseniai mokyklose vyko „virtualūs mokyklų mainai“, kurių metu mokiniai bendravo tarpusavyje, dalyvavo tarptautinėse pamokose ir netgi leidosi į virtualų turą po Vidiną, partnerių iš Bulgarijos gimtąjį miestą.

Renata Gerber iš Vienos vidurinės mokyklos „GRG Maroltingergasse“, irgi pelniusios programos „eTwinning“ mokyklos ženklelį, „eTwinning“ veiklas visada integruoja į savo „Erasmus+“ projektą su mokykla iš Reuniono „Trigubas E: E. mokymasis – „eTwinning“ – „Erasmus“. Reuniono mokiniai labai džiaugėsi 2020 metų gegužę aplankę savo partnerius Vienoje. Kai kurie jų netgi įsigijo suknelių Vienos pokyliui mokykloje – deja, jam sukliudė pandemija. Renata sako, kad didelis jų pranašumas buvo tas, jog projekte dalyvavo tik dvi mokyklos. Tai suteikė jiems daug lankstumo ir leido planuoti naujas kūrybines veiklas erdvėje „TwinSpace“ bei maždaug kartą per mėnesį organizuoti virtualius susitikimus savo mokiniams. Jie siekia savo tikslų vykdyti dvikalbius mainus (prancūzų ir vokiečių kalbomis), mokosi naudotis įvairiomis programėlėmis, išbandydami jas savo erdvėje „TwinSpace“ bei susitikimų metu, ir kartu stebi bei lygina COVID situaciją savo regionuose.

Berndas Fiechtl, ES veiklų koordinatorius ir mokytojas Judenburgo vidurinėje mokykloje BG/BRG, iš pradžių neplanavo integruoti „eTwinning“ veiklų į savo mokyklos „Erasmus+“ projektus. Berndo mokykloje jaunesni mokiniai (trečių ir ketvirtų klasių) susipažįsta su tarptautine veikla dalyvaudami programoje „eTwinning“, o vyresni (penktų ir šeštų klasių) dalyvauja programos „Erasmus+“ projektuose bei mobilumo veiklose. Kadangi jų dvejus metus trukęs „Erasmus+“ projektas turėjo būti pratęstas, o jaunesni mokiniai perėjo į aukštesnę klasę, jie ir toliau vykdė praktines veiklas bei mainus programoje „eTwinning“. Internetiniai „eTwinning“ projektai įtraukiami ir į mokyklos dvikalbę ugdymo programą, integruojant juos į užsienio kalbų bei geografijos pamokas ir taip dar labiau sustiprinant mokyklos tarptautinę veiklą.

Visiems mūsų interviu dalyvavusiems partneriams jų „Erasmus+“ projektai buvo pratęsti dar metams, ir vis dar yra vilties, kad bus galima vykdyti bent kai kurias mobilumo veiklas. Bet kuriuo atveju, nepaisant uždarytų mokyklų ir nuotolinio mokymosi iššūkių, visi jie teigia (kaip ir daugelis programos „eTwinning“ dalyvių), kad tarptautiniai projektai yra verti pastangų. Kaip apibendrina Maiklas iš Linco: vykdydami programų „eTwinning“ ir „Erasmus+“ projektus, mokiniai tampa labiau motyvuoti, savarankiškesni ir tobulina pristatymų bei kalbėjimo įgūdžius. Lankstumas, mokyklos vadovų ir kolegų palaikymas, kūrybiškas naudojimasis programos „eTwinning“ bei kitomis internetinėmis galimybėmis ir geras bendradarbiavimas su mokyklomis partnerėmis būtini tęsiant tarptautinę veiklą net ir tuo metu, kai keliauti neįmanoma.

school

© OeAD/Gianmaria Gava & Pablo Chiereghin