article image

Inkliuzijos metai – mūsų tema 2017-iems

Kaip jau įprasta, naujų metų pradžioje su džiaugsmu skelbiame naują temą: 2017 m. programos „eTwinning“ veiklos tema - inkliuzija.

Prabėgus beveik dvejiems metams po pritarimo Paryžiaus deklaracijai, kuri skatina švietimo įstaigas ugdyti pilietiškumą ir bendrąsias laisvės bei tolerancijos vertybes atsisakant diskriminacijos, ir toliau tęsime darbą šiose plačiose srityse 2017 metais ypatingą dėmesį skirdami inkliuzijai.

Kalbant apie inkliuziją, pokalbis dažniausiai krypsta link temų, nagrinėjančių specialiojo ugdymo radikalinimo prevenciją. 2017 metais programos „eTwinning“ pasaulis nagrinės šias temas, tačiau kartu pažvelgsime į inkliuziją ir platesne prasme: kaip galima sutelkti švietimą siekiant ugdyti pagrindines inkliuzines vertybes.

Su šia tema susijusi veikla apims skatinimą vykdyti projektus bei iniciatyvas, kurios padėtų jauniems žmonėms įgyti pilietinių kompetencijų ir ugdyti aktyvų pilietiškumą. Svarbiausias tikslas - skatinti socialinę inkliuziją ir požiūrius be diskriminacijos į kultūras, lytį, rasę, religiją, negalias, seksualinę orientaciją, amžių ar bet kurį kitą rūšiavimą.

2017 metais šią temą pabrėšime įvairių programos „eTwinning“ veiklų metu: nuo praktinių seminarų ir konferencijų, iki informacinių kampanijų, leidinių ir specialių straipsnių portale.

Mes tikime europiniu bendradarbiavimu ir kviečiame jus registruotis programoje „eTwinning“, jei to dar nepadarėte, bei dalyvauti 2017 metų veiklose. Nekantraudami laukiame naujų įdomios veiklos metų ir novatoriškų bei prasmingų projektų su mūsų partneriais, mokytojais ir mokiniais.