article image

2019-ieji yra demokratinio dalyvavimo metai

Demokratinis dalyvavimas - sudėtinė programos „eTwinning“ dalis.

Programa „eTwinning“ skatina aktyvų mokinių, mokytojų ir mokyklų vadovų dalyvavimą bendradarbiavimo veiklose. Besiplečiant mokyklų tinklui, programa „eTwinning“ gali žengti dar didesnį žingsnį ir skatinti dialogą tarp mokyklų, tėvų ir vietos bendruomenių.

Programoje „eTwinning“ mokytojai kuria projektus, kurie puoselėja inkliuziją, kalbos laisvę bei demokratinį dialogą, kuriam būdingas atvirumas, atsakingumas, veiksmingumas ir nuoseklumas.

Programa „eTwinning“ lavina demokratinei kultūrai būtinus įgūdžius: savarankiško mokymosi, analitinio bei kritinio mąstymo, klausymo ir stebėjimo, empatijos, lankstumo ir prisitaikymo, kalbinius, bendravimo ir daugiakalbystės įgūdžius, bendradarbiavimo ir konfliktų sprendimo įgūdžius. Lavindama šiuos įgūdžius, programa „eTwinning“ pabrėžia aktyvaus pilietiškumo naudą ir parodo, kad mokytojai gali prisidėti prie tvarios demokratijos kūrimo.

Programa „eTwinning“ yra įmanoma dėl pagrindinių aktyvios demokratijos vertybių.

Šiais metais kviečiame pabrėžti bendradarbiavimo ir bendrų pasiekimų reikšmę bei atkreipti dėmesį į svarbiausius programos „eTwinning“ dalyvius – mokytojus bei mokinius - ir jų balsus.

Sužinokite daugiau skaitydami projekto rinkinius „Have your say on education“ ir „Too young to vote, old enough to make a change“.