Iniciatyva „Move2Learn, Learn2Move“: konkurso taisyklės

 1. Aprašymas

Iniciatyva „Move2Learn, Learn2Move“ vykdoma švenčiant programos „Erasmus“ 30-metį. Iniciatyva „Move2Learn, Learn2Move“ suteiks galimybę Europos programos „eTwinning“ projektams dalyvauti konkurse ir laimėti kelionės bilietus į kitas programos „Erasmus+“ šalis[1]. Iniciatyvos uždaviniai - suteikti jaunimui galimybę patirti, ką reiškia gyventi Europoje ir kokį teigiamą poveikį Europos Sąjunga turi Europos piliečių gyvenimui bei jų artimiems kaimynams. Dalyviai ne tik susipažins su kitomis kultūromis, bet ir sužinos kelionės transporto priemonių išmetamo anglies dioksido kiekį, nes jie turės neviršyti tam tikro išskiriamo CO2 kiekio savo kelionės metu ir pagal tai pasirinkti atitinkamą kelionės būdą bei transporto priemones. Dalyviai turės galimybę keliauti su grupe, kaip klasė, arba individualiai.

 1. Kas gali dalyvauti:

Iniciatyva „Move2Learn, Learn2Move“ skirta Europos projektams „eTwinning“:

- kuriuose dalyvauja mokiniai 2017 m. gruodžio 31 d. turintys šešiolika (16) metų ir vyresni,

- kurie buvo užregistruoti nuo 2016 m. sausio 1-os iki 2017 metų gegužės 30-os ir

- kurie pateikė paraišką nacionaliniam kokybės ženkleliui nuo 2016 metų rugsėjo 1-os iki 2017 m. birželio 30 d.

 1. Paraiškos teikimo procedūra

Paraiškas iniciatyvai „Move2Learn, Learn2Move“ galima teikti nuo 2017 m. kovo 20 iki 2017 m. birželio 30, pildant specialią internetinę paraiškos formą kartu su paraiška nacionaliniam kokybės ženkleliui.

Konkurse dalyvauti galintiems paraiškų teikėjams, kurie jau pateikė savo paraišką nacionaliniam kokybės ženkleliui, bus suteikta teisė iš naujo ją atsidaryti ir užpildyti specialią iniciatyvos „Move2Learn, Learn2Move“ paraišką. 

Paraiškas atrinks Europos Komisija, atsižvelgdama į žemiau išvardintus apdovanojimų kriterijus, kartu su nacionalinėmis paramos tarnybomis.

Kelionės bilietus nugalėtojams užsakys ir pirks tik Komisijos rangovas. Nugalėtojai NEGALI pirkti bilietų patys, nes už atskirai pirktus bilietus lėšos nebus grąžinamos.

 1. Apdovanojimų kriterijai

Atranka bus vykdoma pagal šalis ir joms skirtą kelionės bilietų skaičių. Tikslų skaičių, kiek kelionės bilietų skirta tam tikrai dalyvaujančiai šaliai rasite priede nr. 1. Projektai bus vertinami pagal šiuos kriterijus, kurie nulems galutinį taškų skaičių kiekvienam projektui:

(1) Jei projektas atitinka šešis nacionalinio kokybės ženklelio kriterijus, tai reiškia, kad jis pasiekė puikių rezultatų šiose srityse: (iš viso daugiausia 30 taškų)

(1) Pedagoginis novatoriškumas (daugiausia 5 taškai)

(2) Integracija į ugdymo turinį (daugiausia 5 taškai)

(3) Bendravimas ir mainai tarp mokyklų partnerių (daugiausia 5 taškai)

(4) Mokyklų partnerių bendradarbiavimas (daugiausia 5 taškai)

(5) Technologijų taikymas (daugiausia 5 taškai)

(6) Rezultatai, poveikis ir susiję dokumentai (daugiausia 5 taškai)

(2) Ar klasė yra (0 taškų) ar nėra niekada (5 taškai) keliavusi į užsienį kartu.

(3) Kiek projektas ir/arba klasės išvyka atitinka inkliuzijos dimensiją (daugiausia 5 taškai).

(4) Ar dalyviai keliaus kaip grupė, t.y. organizuos klasės išvyką (1 taškas) ar kiekvienas jų atskirai (0 taškų).

Projektų paraiškos, kurios nesurinks 21 taško, bus automatiškai atmestos.

 1. Kelionės bilietai

Kada:

Konkurso nugalėtojai keliaus nuo 2017 m. rugpjūčio iki 2018 metų gruodžio 31 d., daugiausia dvi savaites iš eilės.

Didžiausia konkurso nugalėtojams skirtų kelionės bilietų vertė:

Konkurso nugalėtojams bus įteikti kelionės bilietai iki pasirinkto kelionės tikslo. Apgyvendinimo, pragyvenimo, draudimo ar bet kurias kitas su šia kelione susijusias išlaidas turės pilnai pasidengti patys dalyviai.

Didžiausia dovanojamų bilietų vertė 350 eurų kiekvienam keliaujančiam asmeniui. Trimis išskirtiniais atvejais, didžiausia kelionės bilietų vertė gali siekti iki 530 eurų kiekvienam keliaujančiam asmeniui:

 1. Nugalėtojams, kurie išvyksta iš arba keliauja į Kiprą, Maltą, Islandiją ar atokiausius regionus (pvz.: Gvadelupą, Prancūzijos Gvianą, Martiniką, Reunjoną, Majotą, Sen Marteną, Madeirą, Azorus ir Kanarų salas).
 2. Jei keliaujant šalies viduje, kad nugalėtojai galėtų pasiekti pagrindinę traukinių stotį, autobusų stotį ar aerouostą, iš kurių jie keliaus ir kirs šalies sieną, išlaidos viršys 100 eurų.
 3. Kai kelionė yra klasės išvyka pas projekto „eTwinning“ partnerius.

Kriterijai

Kelionės neturėtų viršyti ankstesniuose skyriuose išvardintų apribojimų. Be to, kelionės turi atitikti dar du kriterijus, kuriuos patikrins Komisijos rangovas, atsakingas už bilietų išdavimą:

 1. Ribotas išmetamo anglies dioksido kiekis[2]: kiekvienam keleiviui svertinis CO2 emisijos vidurkis nukeliautos distancijos kilometrui su visomis transporto priemonėmis negali viršyti 200g/km.
 2. Tinkamas laiko, praleisto keliaujant ir kelionės tikslo vietoje, paskirstymas: šis paskirstymas neturėtų viršyti 1 prie 3 kelionei, kuri užtrunka daugiausia tris dienas, ir 1 prie 4 kelionei, ilgesnei nei trys dienos. Tai daroma tam, kad mokiniai nebūtų siunčiami į ilgą kelionę lėtu ir netiesioginiu transportu, dėl kurio sutrumpėtų laikas praleistas kelionės tikslo vietoje.

Jei nepavyks pasiekti, kad kelionė atitiktų abu šiuos kriterijus, nugalėtojams teks pasirinkti kitą kelionės tikslą.

Vis dėlto, nugalėtojams bus leista nekeisti kelionės tikslo pažeidus anksčiau minėtus reikalavimus, jei:

a) jie vyks į klasės išvyką pas projekto „eTwinning“ partnerių klasę.

b) jie gyvena Kipre, Maltoje, Islandijoje ar atokiausiuose regionuose.

Svarbu pabrėžti, kad ši iniciatyva dengia tik viešo transporto išlaidas. Be abejo, galima keliauti privačiomis transporto priemonėmis, pavyzdžiui, mašinomis ar užsakomais autobusais iki aerouosto, traukinio, tarpmiestinio autobuso ar kelto terminalo, bet tai sprendžia patys dalyviai, ir lėšos nėra dengiamos iniciatyvos.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie transporto operatoriai mielai sutiko pritaikyti nuolaidą dalyviams. Šių operatorių sąrašą ir išsamią informaciją apie jų pasiūlymus paskelbsime kartu su rezultatais.

 1. Rezultatų paskelbimas

2017 m. rugpjūčio pradžioje visi konkurso dalyviai gaus pranešimą el. paštu informuojantį, ar:

- jie buvo atrinkti kelionei (nugalėjo),

- jie nebuvo atrinkti, bet yra įtraukti į rezervinį sąrašą,

- jie nebuvo atrinkti su paaiškinimu kodėl.

Po to nugalėtojai gaus ir visą reikalingą informaciją tolesniems etapams: į ką būtent kreiptis ir kaip gauti savo nemokamus kelionės bilietus.

Nugalėjusios klasės ir jų projektų pavadinimai bus paskelbti viešai.

 1. Rezervinis sąrašas.

Konkurso dalyviai, neatrinkti kelionei, bet kurių paraiškos viršija minimalius kokybės reikalavimus ir jų vertinimo balų suma eina iš karto po nugalėtojų, bus įtraukti į rezervinį sąrašą mažėjančia balų tvarka. Įtraukimas į rezervinį sąrašą niekaip neįpareigoja Komisijos peržiūrėti vertinimą ir negarantuoja, kad dalyviai bus atrinkti kelionei vėlesniame iniciatyvos etape.

Jei bilietų, suteiktų kai kuriems nugalėtojams, vertė nesiekia maksimalios, numatytos pagal šią iniciatyvą (žiūrėkit skyrių nr. 5 aukščiau), Komisija gali padovanoti bilietus dalyviams rezerviniame sąraše. Dėl šios priežasties kelionių pirkimai ir bilietų vertė kiekvienam nugalėtojui bus peržiūrimi kas mėnesį.

 1. Atsakomybės neprisiėmimas

Komisija neprisiims atsakomybės už jokią vienkartinę ar ilgalaikę žalą, sukeltą konkurso dalyvių, įskaitant ir žalą trečioms šalims, padarytą dėl su šiuo konkursu susijusių veiklų ar jų metu.

Komisija negali būti laikoma atsakinga už jokią materialinę, nematerialinę ar fizinę žalą, patirtą nugalėtojų ar juos lydinčių asmenų kelionės ar lankymosi kelionės tikslo vietoje metu.

Rekomenduojame dalyviams ir juos lydintiems asmenims įsigyti atitinkamus sveikatos ir kelionės draudimus visam kelionės laikotarpiui. Dažniausiai Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja medicininių išlaidų draudimą pagal dalyvio nacionalinį  sveikatos draudimą jo/jos buvimo kitoje ES šalyje metu. Vis dėlto, Europos sveikatos draudimo kortelės ar privataus sveikatos draudimo gali neužtekti, ypač repatriacijos ir ypatingos medicininės pagalbos atveju. Tokiu atveju gali praversti papildomas privatus draudimas. Atsakomybę už draudimo apsaugą privalo prisiimti mokykla (klasės išvykos atveju), už dalyvį atsakingas asmuo (jei individualiai keliauja nepilnametis) ar pats kelionės dalyvis (jei jis yra pilnametis). Be to, mokykla atsakinga už dalyvio informavimą draudimo klausimais.

Jei organizuojama klasės išvyka, mokyklos vadovybė privalo iš anksto pateikti oficialų sutikimą prieš rangovui išduodant kelionės bilietus. Be to, mokyklos vadovybė turės patvirtinti, kad nepilnamečio vykimui į kelionę buvo duotas oficialus teisėtas atstovo (kuris dažniausia būna vienas iš tėvų) sutikimas.

 

[1]

Europos Sąjungos (ES) šalys narės

Belgija

Graikija

Lietuva

Portugalija

Bulgarija

Ispanija

Liuksemburgas

Rumunija

Čekijos Respublika

Prancūzija

Vengrija

Slovėnija

Danija

Kroatija

Malta

Slovakija

Vokietija

Italija

Nyderlandai

Suomija

Estija

Kipras

Austrija

Švedija

Airija

Latvija

Lenkija

Jungtinė Karalystė

Ne ES programos šalys

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

Islandija

Lichtenšteinas

Norvegija

Albanija

Bosnija ir Hercegovina

Juodkalnija (*)

Serbija
Turkija

[2] Šios išmetamo anglies dioksido kiekio ribos yra: 14 - traukiniui, 68 - paprastiems ir tarpmiestiniams autobusams, 86 - vidutinio dydžio keltams, 258 - mažiems keltams ir 285 - lėktuvams. Pavyzdžiui, 30 km kelionei mažu keltu, po kurios seka 420 km kelionė traukiniu ir baigiasi 40 km autobusu svertinis vidurkis yra: ((30x258)+(420x14)+(40x68))/(30+420+40)=33.35 g/km CO2. CO2 apribojimas buvo įvestas siekiant vengti kelionių vien tik lėktuvu.

(*) Juodkalnija iš principo yra programos „eTwinning“ šalis. Tam tikras skaičius bilietų bus išduotas, jei konkurso laikotarpiui bus įsteigta nacionalinė paramos tarnyba. Keliauti į Juodkalniją bus galima.

 • Administration