article image

Ženklelis „Programos „eTwinning“ mokykla“ - pripažinimas mokykloms, dalyvaujančioms programoje „eTwinning“

Siekiant pripažinimo už savo mokyklos veiklą programoje „eTwinning“, galima teikti paraišką naujam ženkleliui - „Programos „eTwinning“ mokykla“.

Pripažinimas mokytojams už jų veiklą programoje „eTwinning“ teikiamas nuo pat programos pradžios: jie gali pelnyti nacionalinius ir Europos kokybės ženklelius už savo projektus. Tačiau teikti paraišką šiems ženkleliams gali tik mokytojai individualiai už savo projektus. Siekiant pripažinimo už savo mokyklos veiklą, jau galima teikti paraišką naujam ženkleliui - „Programos „eTwinning“ mokykla“.

Šiuo nauju ženkleliu programa „eTwinning“ siekia suteikti pripažinimo bei pasidžiaugti ne pavieniui dirbančių programos „eTwinning“ dalyvių, bet tos pačios mokyklos mokytojų ir vadovų komandų veikla, atsidavimu bei darbu.

Programos „eTwinning“ mokyklos vardo esmė - tai augimas ir kelionė pirmyn su pasiekimais, kuriuos galima objektyviai įvertinti. Tai ne konkursas, o labiau pažanga: perėjimas nuo vieno lygio į kitą.

Kodėl verta siekti ženklelio „Programos „eTwinning“ mokykla“?

Ženklelį pelniusios mokyklos:

 • bus pristatomos Europos lygiu;
 • prisijungs prie Europos programos „eTwinning“ mokyklų lyderių tinklo ir kartu prisidės prie programos ateities kūrimo;
 • pelnys pripažinimą kaip šių sričių lyderės:
  • skaitmeninės veiklos
  • el. saugumo veiklos
  • inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų
  • personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo
  • personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo
 • galės rodyti ženklelį „Programos „eTwinning“ mokykla“ visoje savo reklaminėje ir informacinėje medžiagoje.

Ženklelį pelniusių mokyklų personalas ir vadovai bus pakviesti įsitraukti į specialias profesinio tobulinimo programas.

Kriterijai

Ženklelio „Programos „eTwinning“ mokykla“ suteikimo procesas apima du etapus.

Pirmas etapas - tai automatinis šių trijų reikalavimų patikrinimas:

 • Mokykla užregistruota programoje „eTwinning“ daugiau nei prieš dvejus metus.
 • Paraiškos teikimo metu bent du mokytojai iš šios mokyklos aktyviai dalyvauja programoje „eTwinning“.
 • Mokytojai yra pelnę nacionalinį kokybės ženklelį už europinį programos „eTwinning“ projektą (per paskutinius dvejus metus nuo paraiškos teikimo datos).

Jei mokykla atitinka šiuos reikalavimus, visi jos mokytojai, užsiregistravę programoje „eTwinning“, gaus el. laišką su kvietimu užpildyti savęs įsivertinimo paraiškos formą erdvėje „eTwinning Live“.

Antrame etape bet kuris mokyklos mokytojas, dalyvaujantis programoje „eTwinning“, turės užpildyti anksčiau minėtą įsivertinimo paraiškos formą, apimančią šiuos šešis kriterijus:

 • Kriterijus A. Mokykla privalo parodyti veiklas, kurios įrodo, kad jos mokytojai ir mokiniai žino, kaip atsakingai naudotis internetu.
 • Kriterijus B. Mokykla privalo parodyti, kad jos trys ar daugiau mokytojų aktyviai bendradarbiauja vykdydami programos „eTwinning“ veiklą.
 • Kriterijus C. Mokykla privalo parodyti, kad bent dvi jos mokinių grupės dalyvauja programos „eTwinning“ projektuose.
 • Kriterijus D. Mokykla privalo parodyti, kad du aktyviai programoje „eTwinning“ dalyvaujantys šios mokyklos mokytojai yra dalyvavę vienoje ar daugiau programos „eTwinning“ edukacinių renginių ir prisidėję prie mokyklos strategijos įgyvendinimo.
 • Kriterijus E. Mokykla privalo viešai rodyti savo dalyvavimą programoje „eTwinning“, t.y. publikuoti programos „eTwinning“ logotipą ir/arba veiklų aprašymą mokyklos svetainėje, mokyklos veiklos viešinimo ar strateginiuose dokumentuose arba informaciniuose leidiniuose.
 • Kriterijus F. Mokykla privalo parodyti, kad joje arba jos vietos bendruomenėje vyko programos „eTwinning“ informacinis renginys paraiškos teikimo metais.

Paraiškas bus galima teikti nuo 2017 m. gruodžio iki 2018 m. kovo.

Mokyklų bus prašoma pateikti įrodymus, pagrindžiančius įvairius kriterijus, o galutinę paraišką formą turės patvirtinti mokyklos vadovas.