article image

Pristatome naują programos „eTwinning“ grupę „Lytiškumas - kaip laužyti stereotipus“

Prasidėjus naujiems mokslo metams programa „eTwinning“ didžiuodamasi pristato naują bendruomenės grupę „Lytiškumas - kaip laužyti stereotipus“.

Žodis „lytiškumas“ apima abi lytis (vyrišką bei moterišką) ir vartojamas ypač kalbant apie socialinius bei kultūrinius skirtumus, ne vien tik biologinius. Be to, terminas vartojamas ir platesne prasme, siekiant apibūdinti tam tikrus identitetus, kurie neatitinka paplitusio suvokimo apie vyrišką ir moterišką lytis. Nors dažnai žodžiai „lytis“ ir „lytiškumas“ vartojami lygiagrečiai, jų reikšmė šiek tiek skiriasi: žodis „lytis“ labiau susijęs su biologiniais, o „lytiškumas“ - su kultūriniais bei socialiniais skirtumais ir kartais apima platesnį identitetų spektrą, nei vien tik moterišką ir vyrišką.*

Nauja programos „eTwinning“ pristatoma grupė siekia atkreipti dėmesį į šias temas, teikti paramą programos „eTwinning“ mokytojams bei dalintis idėjomis, kaip mokyti šių dalykų, ir padėti spręsti galimas problemas, su kuriomis mokytojai susiduria savo pamokose. Siekiama dalintis žiniomis bei praktinės veiklos pavyzdžiais, kaip vesti pamokas apie lytiškumą ir seksualumą anglų, prancūzų ir skandinavų kalbomis, kaip kovoti su stereotipais apie lytiškumą bei seksizmu ir užtikrinti lyčių lygybę, laisvę bei įvairovę klasėje, žaidimų aikštelėje ir visuomenėje. 

Mums pasitaikė proga pakalbinti grupės moderatorę, Marie Louise Petersen iš Danijos, ir užduoti jai keletą klausimų. Tikimės, jos atsakymai bus naudingi bei įdomūs ir jums! 

1. Kaip, jūsų nuomone, programos grupė „Lytiškumas - kaip laužyti stereotipus“ gali praturtinti kasdieninę šios grupės mokytojų veiklą ir jiems padėti? 

Dėkojame už suteiktą galimybę pristatyti šią grupę ir už paramą pačiai idėjai. Tikimės, kad grupei plečiant savo veiklą, ji pasiūlys savo nariams dar daugiau idėjų, nuorodų ir patarimų, pirmiausia, paprasčiausiai atkreipdama jų dėmesį į svarbius dalykus, o, antra, pasidalindama vaizdo įrašais ir kita medžiaga, kuria mokytojai gali pasinaudoti savo kasdieninėje veikloje. Nuoširdžiai tikiuosi, kad grupės nariai taip pat dalinsis idėjomis, klausimais, gerąja patirtimi ir savo nuogąstavimais! Įvairios šalys turi nuostabios medžiagos, todėl galbūt bandysime dalintis ja ir padėti su vertimu. Štai keletas pavyzdžių: prancūzų svetainės „Egalité filles-garçons“ - „Canopé“ ir „Matilda“, kurių nuorodas galite rasti grupėje, turi be galo daug medžiagos, o danų mokymo medžiaga skirta lytiškumo pamokoms yra labai informatyvi, nesudėtinga ir pritaikyta visoms amžiaus grupėms. Yra ir daugiau medžiagos, kuria mes turime dalintis, ją versti ir platinti.

2. Kas, jūsų nuomone, svarbiausia mokytojams, kad jie galėtų nagrinėti lytiškumo ir seksualinio švietimo temas klasėje?

Aš manau, kad pedagogams reikia naujausių žinių bei informacijos apie lytiškumo ir seksualinio švietimo klausimus. Be to, reikia mokyti mokinius vertinti, kas yra „normalu“. Negaliu įvardinti kažko konkretaus, bet manau, svarbu būti atviram ir pripažinti, kad egzistuoja stereotipai apie lytiškumą ir kad mokykla, kaip institucija, yra tiek problemos, tiek sprendimo dalis! Be to, svarbu žinoti ir savo, kaip mokytojo, ribas. Ypač svarbu, manau, nagrinėti stereotipų problemas, nelygybės klausimus ir seksizmą be jokių asmeniškumų, be moralizavimo ir nieko nekaltinat. Geriau nagrinėti pačią esmę.

3. Kokie yra svarbiausi iššūkiai, su kuriais, jūsų nuomone, susiduria mokytojai, siekdami laužyti stereotipus tarp mokinių, ir kaip jūsų grupė gali padėti juos nugalėti?

Lytiškumas ir seksualinis švietimas - tai temos, kurios lengvai sužadina diskusijas! Tačios šios temos yra ir gana jautrios, nes jos glaudžiai susijusios su asmeniniais dalykais. Būtent todėl mokytojai ir pedagogai turi būti labai atsargūs, pristatydami šiuos dalykus. Gali būti, kad mokykloje bus mokoma laužyti tam tikrus stereotipus, o mokinio namuose jie bus priimtini. Kai kuriems žmonėms pati idėja nagrinėti lytiškumo ir seksualinio švietimo temas gali pasirodyti nepriimtina. 

4. Gal galite pateikti keletą gerosios patirties pavyzdžių, kaip mokyti lytiškumo ir nagrinėti seksualinio švietimo temas klasėje?

Galima supažindinti mokinius su lyčių vaidmenų pokyčiais istorijoje, pav., kaip keitėsi mada, šukuosenos ir pan., kad mokiniai suprastų, jog lytiškumas nėra statiškas. Kaip visi žinome, homoseksualumas buvo visiškai normalu Senovės Graikijos visuomenėje. Kadangi esame programos „eTwinning“ bendruomenės nariai, galima lyginti skirtingų kultūrų požiūrį į lytiškumą bei seksualinį švietimą ir atskleisti įvairius lytiškumo apraiškos būdus. Pavyzdžiui: šį pavasarį aš lankiau programos „eTwinning“ partnerius Ispanijoje ir pastebėjau berniukus, vaikščiojančius žaidimų aikštelėje, kurie buvo susikibę už rankų. Tai buvo nuostabu! Nemanau, kad būčiau mačiusi tai Danijos mokykloje. 

###

Ar norėtumėte sužinoti daugiau apie naują pristatomą grupę? Jei taip, junkitės prie įžanginio internetinio seminaro erdvėje „eTwinning Live“ spalio 9 d. 18 val. Centrinės Europos laiku. Galite jungtis prie renginio likus 30 minučių iki jo pradžios:

https://live.etwinning.net/events/event/32098

*Leidyklos „Oxford“ žodynai