article image

Dalyvavimas programoje „eTwinning“ padeda užtikrinti aukštos kokybės bei inkliuzinį ugdymą visam jaunimui

2017 m. gegužės 30 dieną priimtame komunikate „Mokyklų tobulinimas ir aukštos kokybės mokymas gerai gyvenimo pradžiai“ Europos Komisija siūlo imtis konkrečių veiksmų padedant šalims narėms užtikrinti aukštos kokybės bei inkliuzinį ugdymą visam jaunimui, kad jie įgytų žinių ir įgūdžių, reikalingų pilnavertiškam dalyvavimui visuomeniniame gyvenime, ir pabrėžia svarbų programos „eTwinning“ indėlį siekiant šio tikslo.

Prisidėdama prie to, programa „eTwinning“ toliau stiprins savo pastangas, kurių ji ėmėsi 2017 metais, paskyrusi šiuos metus inkliuzijos temai. Bus gilinamos žinios bei supratimas apie būtinybę tenkinti įvairius visų mokinių poreikius, lavinti jų gebėjimus ir stiprinti pajėgumą, ypač tų mokinių, kurie susiduria su sunkumais ar turi mažiau galimybių, pavyzdžiui: mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ar negalią, kilusių iš nepalankios socialinės ar ekonominės aplinkos, migrantų vaikų ar iš geografiškai nepalankių regionų bei karo zonų. Be to, programa „eTwinning“ nagrinės inkliuziją platesne prasme: kaip galima efektyviai sutelkti švietimą siekiant puoselėti pagrindines inkliuzines vertybes.

Siekdama padėti kurti geresnes ir labiau inkliuzines mokyklas, Europos Komisija stiprins bendradarbiavimą tarp mokyklų, kurdama labiau prieinamas galimybes mokyklų partnerystėms bei mokinių mobilumui, ir praturtins skaitmeninio bei tarpkultūrinio mokymosi galimybes, kviesdama dalyvauti programoje „eTwinning“.

Europos Komisijos komunikate pabrėžiama, kad programos „eTwinning“ veiklų integracija į Europos mokyklų ugdymo procesą gali padėti sustiprinti skaitmenines kompetencijas ir atverti klases. Pabrėžiama, kad programa „eTwinning“ suteikia mokykloms saugią internetinę aplinką tarptautiniam mokyklų bendradarbiavimui ir lengvai prieinamus įrankius, kurie padėtų praturtinti skaitmeninio mokymosi galimybes ir užmegzti tarptautinius bei skirtingų kultūrų kontaktus tarp mokytojų ir mokinių.

Kitas uždavinys, kurį išsikėlė Komisija - tai parama mokytojams ir mokyklų vadovams, siekiant aukštų mokymo bei mokymosi standartų. Siekdama įgyvendinti šį uždavinį, ES ir toliau stiprins internetines bendruomenes ir telks išteklius mokyklų specialistams bei kurs naujas programos „eTwinning“ galimybes būsimiems mokytojams.

Be to, ES skatina mokytojus, dalyvaujant programoje „eTwinning“, bendradarbiauti bei mokytis iš bendraminčių internetinių kursų ir bendrų mokymų, kurie yra gyvybiškai svarbūs mokyklos personalo profesiniam tobulėjimui, metu.

Spustelėję šią nuorodą galėsite perskaityti visą dokumentą:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/school-com-2017-248_en.pdf