article image

Leiskite jums pristatyti iniciatyvą „Programos „eTwinning“ mokykla“! Interviu su mūsų vadove pedagoginiais klausimais Anne Gilleran

Kas yra „Programos „eTwinning“ mokykla“? Kodėl dabar ir kodėl turėtumėte teikti paraišką dalyvauti? Šiame pokalbyje Anne Gilleran pristatys ir paaiškins programos „eTwinning“ mokyklos idėją.

2014 metais buvo vykdoma plataus masto programos „eTwinning“ mokytojų apklausa. Vienas iš pagrindinių rezultatų buvo pastebėta tendencija, kad dalyvavimas programos „eTwinning“ projekte daro didelę įtaką mokytojo pasitikėjimui ir veiklai, tačiau tai ne visada veda link platesnio poveikio visai mokyklai. Iš mokytojų atsakymų tapo aišku, kad vadovavimo mokyklai stilius atlieka svarbų vaidmenį kuriant mokytojams galimybes dalintis programos „eTwinning“ veiklomis su kolegomis ar toliau integruoti jas į savo kasdieninę veiklą. Joje taip pat teigiama, kad

„Programos „eTwinning“ misija kitam plėtros etapui turėtų būti siekis užtikrinti jos svarbų vaidmenį prisidedant ne tik prie mokytojų profesinio tobulinimo, bet ir prie visos mokyklos mokymo ir mokymosi veiklos novatoriškumo, nepaisant jos pradinio lygio.“[1]

2015 metais programos „eTwinning“ patarėjų pedagoginiais klausimais komanda (grupė ekspertų, kurie stebi ir vertina programos „eTwinning“ įgyvendinimą), remdamasi šiomis išvadomis, ėmėsi spręsti klausimą, kaip paskatinti dalyvauti programoje „eTwinning“ ne tik atskirus mokytojus bet ir mokyklų komandas, ypač mokyklos vadovų ir pavaduotojų ar veiklos koordinatorių. Tai būtų daroma tikintis „paskatinti novatoriškas veiklas organizacijoje, kad būtų lengviau integruoti sėkmingus naujus mokymo ir mokymosi būdus, sukurtus dalyvaujant programos „eTwinning“ projektuose ir jos profesinio tobulinimo veikloje“[2]. Būtent taip gimė iniciatyvos „Programos „eTwinning“ mokykla“ idėja.

Mes uždavėme Anne keletą klausimų ir džiaugiamės galėdami pasidalinti jos atsakymais su jumis!

1. Kaip, jūsų nuomone, iniciatyva „Programos „eTwinning“ mokykla“ padės įtraukti daugiau mokyklų į programą „eTwinning“?

Iniciatyvos „Programos „eTwinning“ mokykla“ tikslas yra ne padidinti mokyklų, dalyvaujančių programoje „eTwinning“ skaičių, bet įvertinti mokyklas, kurios jau vykdo puikią veiklą su daug mokytojų ir pozityvia atmosfera, padedančia plėtoti programos „eTwinning“ veiklas pačioje mokykloje. Iki šiol programoje „eTwinning“ įvertinimo sulaukdavo tik mokytojai, kuriems būdavo įteikiami apdovanojimai ir kokybės ženkleliai nacionaliniu bei europiniu lygiu. Programos „eTwinning“ mokyklos vardo idėja - įvertinti programos dalyvių veiklą ne tik individualiai, bet ir visos mokyklos mastu, t.y. pasidžiaugti mokyklomis, kurios turi aktyvias programos „eTwinning“ komandas, skatina aktyvų mokytojų dalyvavimą programoje „eTwinning“ ir palaiko jų veiklas.

2. Kokios yra pagrindinės kliūtys, trukdančios mokykloms iš įvairių šalių gauti kiek įmanoma daugiau naudos iš programos „eTwinning“?

Tai labai platus klausimas. Manau, kad daugeliu atvejų sėkminga programos „eTwinning“ veikla mokykloje remiasi vieno labai atsidavusio ir darbštaus mokytojo pastangomis. Deja, kaip parodė ir anksčiau minėta apklausa, tas mokytojas dažnai jaučiasi neįvertintas ir vienišas. Pagrindinė priežastis, kodėl taip nutinka, dažniausiai yra ta, kad mokyklos vadovas nesupranta, kas yra programa „eTwinning“ ir kaip ja galima kuo veiksmingiau pasinaudoti skatinant naujas veiklas ir ugdant įgūdžius, svarbius mokymui ir mokymuisi 21-ame amžiuje. Programos „eTwinning“ mokyklos vardas, suteiktas ugdymo įstaigai, išskirs keletą mokyklų, kurios galės būti laikomos pavyzdžiu kitoms, o jų mokytojai ir vadovai taps įkvėpimo šaltiniu kitoms mokykloms, kurioms sunkiai sekasi pereiti nuo tradicinių mokymo metodų prie labiau įtraukiančių į veiklą ir skatinančių bendradarbiauti.

3. Pagal 2015 metų stebėsenos ataskaitą, dauguma mokytojų, dalyvaujančių programoje „eTwinning“ yra iš novatoriškų mokyklų“[3]. Kaip, jūsų nuomone, iniciatyva „Programos „eTwinning“ mokykla“ gali padėti mažiau novatoriškoms mokykloms ar mokytojams, kurie dirba mažiau palankiose mokyklų aplinkose, diegti naujoves?

Terminą „novatoriška mokykla“ reikia vartoti atsargiai, nes nėra tikslaus apibūdinimo jam. Ataskaitos kontekste jis vartojamas apibūdinti mokykloms, kurios skatina įsitraukimą į novatorišką veiklą, bendradarbiavimą tarp mokytojų, aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir įsivertinimo veikloje. Taigi, atsakydama į jūsų klausimą, tikiuosi, kad šios mokyklos taps pavyzdžiu ir įkvėpimu kitoms platesnėje programos „eTwinning“ bendruomenėje; kad šių programos „eTwinning“ mokyklų vadovai ir atsakingi asmenys pristatys savo strategijas ir veiklas bendraminčiams įvairiuose renginiuose, pavyzdžiui: metinėje konferencijoje, specialiose konferencijose mokyklų vadovams, forumuose, seminaruose ir kitur.

4. Programos „eTwinning“ mokyklos idėja, iš tiesų, buvo programos tikslas nuo pat jos pradžios 2006-ais. Kodėl užtruko tiek ilgai ir kodėl dabar? Kas pasikeitė?

Tai tiesa. 2006-ais buvo tvirtai tikima, kad programa „eTwinning“ skirta visai mokyklai. Vis dėlto, 2006 metais tik apie 10000 – 12000 mokytojų dalyvavo tuo metu labai naujoje veikloje, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas mokyklų projektinei veiklai. Tuomet dar nebuvo susiformavusi programos „eTwinning“, kaip bendruomenės mokykloms, idėja. Prireikė 12 metų, kad ši programa išaugtų į bendruomenę, kurią mes žinome šiandien. Per tuos 12 metų mes pasiekėme kritinį skaičių mokytojų ir mokyklų, kurios vykdo nuostabią veiklą su savo mokiniais mano minėtose srityse, skatina novatoriškas veiklas su technologijomis ar be jų, projektinio mokymosi principų diegimą, bendradarbiavimą ir komandinį darbą. Tai yra mokytojai ir mokyklos, kurie gali daryti įtaką ir daro ją savo bendraminčiams, kad šie sektų jų pavyzdžiu. Būtent tai ir pasikeitė, ir būtent todėl dabar, pirmame šio 21-o amžiaus ketvirtyje, yra pats metas pristatyti programos „eTwinning“ mokyklos vardo iniciatyvą. 

5. O kas toliau? Ar galėtų tėvai tapti būsimų programos „eTwinning“ projektų dalyviais?

Įdomus klausimas! Pirmiausia norėčiau sustiprinti šią iniciatyvą, suteikti ugdymo įstaigoms programos „eTwinning“ mokyklos vardą, kad jos taptų įtakingu ir teigiamu pavyzdžiu puoselėjant programos „eTwinning“ atvirumo ir kultūrų supratimo vertybes. Tai ypač svarbu šiandieniniame neramiame pasaulyje. Tėvai, tam tikra prasme, ir dabar jau yra šios programos „eTwinning“ mokyklos vardo dalis, nes vienas iš kriterijų, norint gauti šį vardą, yra aktyvus mokyklos vaidmuo vykdant programos „eTwinning“ sklaidą tarp tėvų ir vietos bendruomenėse.

1. Programos „eTwinning“ dešimtmetis, p. 49

2. Programos „eTwinning“ dešimtmetis, p. 51

3. Mokyklos, kurios vykdo novatorišką veiklą, skatina bendradarbiavimą tarp mokytojų, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir yra įsitraukusios į įsivertinimo veiklą