article image

Programos „eTwinning“ mokymosi kursas „Mokymasis muziejuje“

Muziejai suteikia besimokantiems patirčių, peržengiančių kasdieninių veiklų ribas, kurios praturtina mokymo bei mokymosi veiklas klasėje ir remiasi jomis. Mokymosi kursas „Mokomės muziejuje“ nutiesė jame dalyvavusiems mokytojams kelius į muziejų išteklius, nes jie noriai dalinosi savo patirtimi, kaip jie naudojasi muziejų eksponatais, bei mokėsi vieni iš kitų. Daniela Bunea, anglų, kaip užsienio, kalbos mokytoja, programos „eTwinning“ ambasadorė.

Programos „eTwinning“ mokymosi kurso „Mokomės muziejuje“ pagrindinė tema buvo mokymasis muziejuje vykdant programos „eTwinning“ veiklas. Jo tikslas buvo aptarti edukacinę muziejų vertę bei potencialą 21-ame amžiuje ir numatyti strategijas, kaip nukreipti jaunų lankytojų entuziazmą į bendras, įtraukiančias bei integruotas veiklas, kurios padėtų gilinti jų žinias.

Daugiau nei 200 mokytojų aktyviai įsitraukė į mokymosi kurso veiklas bei atliko užduotis. Užduočių tipai bei interaktyvumo lygis skyrėsi kiekvieną dieną, o visa kurso veikla buvo suskirstyta į keturis veiklų etapus:

„Muziejai - socialinių pokyčių iniciatoriai“

Dalyviai diskutavo apie įsitraukimą į kultūrinę veiklą, kuri padeda stiprinti savo tapatybės suvokimą, skatindama socialinės įtraukties procesus ir padėdama visapusiškai vystytis - tiek asmeniui, tiek visuomenei - bei mokytis visą gyvenimą. Be to, dalyviai susipažino, kaip naujos technologijos gali skatinti įsitraukimą į veiklas muziejuje. Susipažinę su ištekliais ir peržiūrėję vaizdo įrašus, dalyviai turėjo forume komentuodami aptarti šiuos klausimus: kaip jie supranta sąvoką „muziejus“ ir kas, jų nuomone, sudaro muziejų. Atlikdami antrą užduotį dalyviai turėjo pasidalinti mintimis, kokios yra mokymosi galimybės muziejuje.

„Lankytojų patirtis“

Šiame antrame veiklos etape dalyviai nagrinėjo skirtumus tarp idėjos ir interaktyvumo. Mokytojams buvo skirta užduotis išanalizuoti muziejų turinį ir naudojantis svetaine Coggle pasiūlyti būdus, kaip padaryti jį interaktyvesniu, bei paaiškinti, kaip tie būdai padėtų integruoti muziejų turinį į mokinių veiklas.

„Išvyka į muziejus“

Dalyviai diskutavo, kaip pasiruošti išvykai į muziejų, ir dirbdami porose kūrė užduočių lapus, kuriais naudotųsi jų mokiniai - individualiai ar bendradarbiaudami - įsivaizduojamo programos „eTwinning“ projekto metu prieš vizitą į tam tikrą virtualų muziejų, vizito metu ir po jo. Paskutinėje šio etapo užduotyje mokytojai turėjo sukurti savo virtualią paveikslėlių ar nuotraukų galeriją, kurioje būtų eksponuojami darbai iš tarptautinės bendradarbiavimo veiklos programos „eTwinning“ projekte, kuriame jie dalyvauja ar dalyvavo.

„Kuriami projektai muziejuje“

Dirbdami porose dalyviai turėjo sukurti tarptautinę mokymosi bendradarbiaujant veiklą, susietą su tam tikru muziejumi. Dalyviai turėjo sekti tam tikrais žingsniais ir pasidalinti rezultatais naudodamiesi dokumentais Google, puslapiu Adobe Spark ar forumu mokymosi laboratorijoje.

Čia galite susipažinti su dalyvių sukurtų veiklų pavyzdžiais:

  1. Virtuali meno galerija
  2. Tarptautinė mokymosi bendradarbiaujant veikla muziejuje

Mokymosi kursų temos skiriasi kiekvienais metais, o kasmet jų organizuojama daugiau nei 20. Kad galėtų pateikti paraišką dalyvauti kursuose, mokytojai turi apsilankyti skyrelyje Profesinis tobulinimas erdvėje „eTwinning Live“, pasirinkti norimą kursą ir užsiregistruoti nurodytu laiku.