article image

Mokymasis iš praeities, ateities kūrimas: Europos kultūros paveldas per „eTwinning“

„Mūsų turtingas ir įvairus kultūros paveldas turi galios padėti kurti mūsų tautą“ - Nelson Mandela

Eurobarometro duomenimis, 88% respondentų sutinka, kad Europos kultūros paveldas turėtų būti įtrauktas į mokyklų mokymo turinį, nes jis moko mus istorijos ir kultūros. (Speciali Eurobarometro ataskaita, Kultūros paveldas, 2017).

Šios programos „eTwinning“ knygos tikslas - išnagrinėti įvairius kultūros paveldo aspektus ir pateikti projektų „eTwinning“ pavyzdžių bei idėjų veikloms, susijusioms su kultūros paveldu.

Pirmame skyriuje sužinosite, kas yra kultūros paveldas, ir jums bus pristatyta paveldo interpretacija, kaip mokymosi būdas, o antrame rasite įkvepiančių projektų „eTwinning“ pavyzdžių, kurių metu nagrinėjami materialūs, nematerialūs ir natūralūs kultūros paveldo aspektai. 

Trečiame skyriuje pateikiama informacija apie turtingus išteklius, siūlomus Europos Sąjungos skaitmeninėje kultūros paveldo platformoje „Europeana“, ir pristatomos idėjos įdomiai veiklai klasėje, kurias paruošė mūsų pedagoginė komanda ir kurios yra skirtos įvairiems mokomiesiems dalykams nuo istorijos iki astronomijos ir nuo matematikos iki kalbų. 

Paskutiniame skyriuje sužinosite, kaip jūsų mokiniai gali mokytis istorijos ir paveldo, naudodamiesi Europos istorijos namų ištekliais. Be to, sužinosite, kaip programos „eTwinning“ mokyklos gali skatinti susidomėjimą kultūros paveldu, organizuodamos veiklas mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų.